Vilket ansvar har föräldrar för sina barn vid skadestånd

Min son har vandaliserat på skolans egendom, och jag undrar ifall jag som förälder måste betala denna skuld. Han är endast 10 år gammal och är ej straff myndig än.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Omständigheter

Jag tolkar din fråga som att din son i detta fallet har vandaliserat något som tillhör skolan och att de nu riktar skadeståndsanspråk mot honom och hur detta påverkar dig. Jag kommer vid besvarandet av din fråga utgå från skadeståndslagen (SkL)

Det grundläggande skadeståndsansvaret 

Av det som framgår så har din son vandaliserat skolans egendom på något sätt vilket gör han skyldig att ersätta skadan, förutsatt att skadan uppstått genom att din son uppsåtligen orsakat skadan eller gjort det genom vårdslöshet (2 kap. 1 § SkL). Eftersom din son är minderårig så kan hans ansvar att ersätta skadan jämkas. Jämkningen brukar utgå från just hur gammal barnet är och dennes möjlighet att inse vad för konsekvenser dennes handlingar kan leda till. 

Ditt ansvar som förälder

Eftersom din son är minderårig så har du som vårdnadshavare en skyldighet att ersätta skador som orsakats av din son genom brott. (3 kap. 5 § första stycket 1 p. SkL) Det framgår inte tydligt vad din son gjort men rimligtvis klassas det som ett brott, även om din son inte har något straffrättsligt ansvar (12 kap. 1-2 § Brottsbalken). 

Ditt ansvar som förälder begränsas dock till en femtedel av det gällande prisbasbeloppet för året (9 660 kr år 2022) för varje enskild händelse som gjort din son skadeståndsansvarig (3 kap. 5 § andra stycket SkL). Om din son har orsakat skada som är större än denna summa blir han personligen skyldig att ersätta detta men i realiteten brukar föräldern även betala den överstigande delen. 

Slutsats

Du blir alltså skyldig att ersätta skador upp till 9 660 kr för de skador som din son orsakat.  

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Elias BergmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000