Kategori
Underkategori
ARBETSRÄTTStrejk och blockad 05/11/2021

Hur kan man få slut på stridsåtgärder om man inte vill ingå i en arbetsgivarorganisation?

Hej! Jag undrar vilka alternativ som finns för en arbetsgivare som INTE vill ingå i en arbetsgivarorganisation för att få slut på stridsåtgärder (ATO vill få till kollektivavtal) som riktas mot den? Samt vilka lagar som går att hänvisa till.

ARBETSRÄTTStrejk och blockad 28/09/2021

När är stridsåtgärder tillåtna?

Hej

Om en arbetsgivare inte har ett kollektivavtal. Kan arbetstagarna som har ett kollektivavtal vidta stridsåtgärder mot denne arbetsgivare.

ARBETSRÄTTStrejk och blockad 18/02/2021

Måste part som varslat om stridsåtgärder delta vid förhandling med medlare och motpart?

Hej, jag funderar utifall en part som har till avsikt att vidta stridsåtgärder och har varslat motparten och Medlingsinstitutet minst sju arbetsdagar i förväg (45§ MBL) faktiskt är tvingad enligt lag att delta vid förhandlingar med medlare och motpart innan den får genomföra en lovlig stridsåtgärd?

ARBETSRÄTTStrejk och blockad 29/11/2020

Strejk på arbetsplatsen, hur berörs jag som tillhör annat fackförbund?

Hej

Byggnads varslar just nu om strejk på min arbetsplats. Jag jobbar som lageransvarig men är sedan tidigare yrkeskarriär fackligt anslutet till civilekonomerna (Akavia).

Hur berörs jag av en eventuell strejk inom Byggnads? Vad gäller vid eventuell lockout?

ARBETSRÄTTStrejk och blockad 27/10/2020

Måste jag delta i en strejk om jag inte är ansluten till något fackförbund?

Hej, jag är inte med i facket på min arbetsplats och det börjar ryktas om en eventuell strejk. Kan jag jobba som vanligt och inte bry mig om vad de fackligt anslutna gör? Jag har letat en del på nätet och jag hittar egentligen bara att en strejk berör inte mig, så jag kan jobba på som vanligt

ARBETSRÄTTStrejk och blockad 24/10/2019

Vad gäller för stridsåtgärder om det inte finns kollektivavtal?

Hej, är förvirrad över vad som gäller för stridsåtgärder när det inte finns ett kollektivavtal.

Vem/vilka får besluta om stridsåtgärd om det råder ett kollektivavtalslöst tillstånd?

Vilka lagrum gäller?

ARBETSRÄTTStrejk och blockad 24/07/2019

När är stridsåtgärder tillåtna? Får oorganiserade arbetstagare delta?

När är stridsåtgärder tillåtna? Är de tillåtna vid fredsplikt då man har kollektiv avtal vissa fall isf exempel ? Om arbetsthagarorgnaistaiton bestämmer sig för att göra stridsåtgärd vad händer med arbetstagare som inte är medlem och tvärtom? Vilka lagar gäller här?

ARBETSRÄTTStrejk och blockad 15/07/2019

När är det tillåtet att vidta stridsåtgärder?

Är det tillåtet att vidta stridsåtgärder eller inte ? Det är så krångligt i lagen. Det råder fredsplikt om man är bunden av kollektivavtal men kan man ändå vidta stridsåtgärder? Vad är tillåtet och otillåtet stridsåtgärd? Vad är sympatiåtgärd? Vilka paragrafer enligt lag gäller här? Vad händer om man är med i en stridsåtgärd trots att man har fredsplikt? Vad händer om man är med oavsett? Vad betyder lex Britannia och lex Laval?

ARBETSRÄTTStrejk och blockad 30/01/2019

Kan man strejka om företaget inte har något kollektivavtal?

Hej.

Jag läser på lite olika ställen att strejkrätten regleras av fackförbunden. Vad innebär det för mig och mina kollegor som jobbar på ett företag som inte har något kollektivavtal? Har vi någon möjlighet att strejka, eller är det olagligt om vi gör det? Och om det är olagligt, vad skulle följderna kunna bli?

ARBETSRÄTTStrejk och blockad 07/03/2017

Kan en oorganiserad anställd tvingas ut i strejk?

Hej. Vår fackliga representant säger att om facket (IF Metall i detta fall) tar ut vår arbetsplats i strejk så påverkas även jag som inte är medlem i facket av detta och att jag inte har rätt att gå till arbetsplatsen. Stämmer detta?

Med vänlig hälsning

Per

Hittade du inte det du sökte?