FrågaARBETSRÄTTStrejk och blockad 30/01/2019

Kan man strejka om företaget inte har något kollektivavtal?

Hej.

Jag läser på lite olika ställen att strejkrätten regleras av fackförbunden. Vad innebär det för mig och mina kollegor som jobbar på ett företag som inte har något kollektivavtal? Har vi någon möjlighet att strejka, eller är det olagligt om vi gör det? Och om det är olagligt, vad skulle följderna kunna bli?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), regeringsformen (RF) och lagen om anställningsskydd (LAS)

Om arbetsgivare och arbetstagare är bundna av kollektivavtal råder en så kallad fredsplikt. Arbetstagare får då inte strejka eller vidta liknande stridsåtgärder (MBL 41 §).

Eftersom ni arbetar på ett företag som inte har kollektivavtal så gäller alltså inte fredsplikten. Det är även en grundläggande frihet att kunna vidta stridsåtgärder, denna frihet är dock förbehållen föreningar av arbetstagare, dvs. arbetstagarorganisationer (RF 2 kap. 14 §).

Är ni inte medlemmar i en arbetstagarorganisation har ni alltså inte denna frihet. Att gå ut i strejk utan att vara medlem i en arbetstagarorganisation utgör arbetsvägran och kan innebära saklig grund för uppsägning (LAS 7 § första stycket)

Sammanfattning

Är ni inte medlemmar i en arbetstagarorganisation kan ni alltså inte gå ut i strejk (är ni medlemmar i en arbetstagarorganisation behöver strejken ske i samråd med organisationen).

Det är inte olagligt, men ni kan bli uppsagda.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik ÅkessonRådgivare