Hur kan man få slut på stridsåtgärder om man inte vill ingå i en arbetsgivarorganisation?

Hej! Jag undrar vilka alternativ som finns för en arbetsgivare som INTE vill ingå i en arbetsgivarorganisation för att få slut på stridsåtgärder (ATO vill få till kollektivavtal) som riktas mot den? Samt vilka lagar som går att hänvisa till.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rätt att vidta stridsåtgärder
Det går inte att tvinga en arbetsgivare att gå med i en arbetsgivarorganisation. I Sverige råder sk föreningsfrihet vilket innebär en frihet att förena sig, eller att inte förena sig. Det finns ingen skyldighet för arbetsgivare att ha kollektivavtal på arbetsplatsen.

Det är dock så att om en arbetsgivare vägrar ingå kollektivavtal så får fackförbundet vidta stridsåtgärder (2 kap 14 § Regeringsformen). Det mest effektiva sättet för arbetsgivare att få slut på stridsåtgärder är då att ansluta sig till ett kollektivavtal eftersom det då följer en fredsplikt som innebär att stridsåtgärder inte får vidtas (41 § MBL).

Det finns dock också en förhandlingsskyldighet för att undvika stridsåtgärder. Alla arbetstagarorganisationer har förhandlingsrätt (6 § och 10 § MBL). Om arbetstagarorganisationen vill förhandla måste arbetsgivaren göra det. Det krävs dock inte att parterna kommer överens och att något avtal sluts. I detta fall kanske det bästa är att försöka förhandla med arbetstagarorganisationen för att försöka komma fram till en lösning.

Avslutning och råd
Stridsåtgärder är tillåtna enligt grundlag och någon fredsplikt råder inte när kollektivavtal inte finns. För att få slut på stridsåtgärderna måste alltså arbetsgivaren antingen ansluta sig till en arbetsgivarorganisation eller teckna ett så kallat hängavtal. Ett hängavtal innebär att man ansluter sig till ett befintligt kollektivavtal utan att man går med i en arbetsgivarorganisation. Vill arbetsgivaren inte ansluta sig till en arbetsgivarorganisation, men vill få slut på stridsåtgärder, är mitt råd därför att teckna ett hängavtal direkt med den fackliga organisationen.

Som första lösning kan dock givetvis vara att försöka förhandla med arbetstagarorganisationen, men det är inte säkert att det leder någonvart. Därmed är troligtvis den bästa lösningen ytterst sett att teckna hängavtal. Några andra sätt att få slut på stridsåtgärder finns tyvärr inte.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Strejk och blockad ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000