Strejk på arbetsplatsen, hur berörs jag som tillhör annat fackförbund?

Hej

Byggnads varslar just nu om strejk på min arbetsplats. Jag jobbar som lageransvarig men är sedan tidigare yrkeskarriär fackligt anslutet till civilekonomerna (Akavia).

Hur berörs jag av en eventuell strejk inom Byggnads? Vad gäller vid eventuell lockout?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga tolkar jag det som att din nuvarande arbetsplats har ett kollektivavtal med Byggnads. Jag kommer först att berätta vad som gäller vid en strejk och sedan vad som gäller vid en lockout.

För att besvara dina frågor kommer jag att hänvisa till medbestämmandelagen.

När får strejk vidtas och vilka ska strejka?

Byggnads och Akavia är fackförbund, som brukar kallas arbetstagarorganisationer inom juridiken. En strejk är en stridsåtgärd som en arbetstagarorganisation kan använda som påtryckningsmedel mot en arbetsgivare. När det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen råder fredsplikt, vilket innebär att stridsåtgärder endast får vidtas i vissa specifika fall (41 § medbestämmandelagen).

Det är arbetstagarorganisationer som beslutar om stridsåtgärder ska vidtas. För att anställda på en arbetsplats ska få delta stridsåtgärder som till exempel strejk, måste arbetstagarna ha stöd från sin arbetstagarorganisation som beslutat om åtgärden (41 d § 1 st. 1 p. medbestämmandelagen).

Det innebär att de anställda som är medlemmar i arbetstagarorganisationen Byggnads på din arbetsplats har rätt att delta i strejk om Byggnads begär det. Arbetstagarna som är anslutna till Byggnads är också skyldiga att gå ut i strejk om Byggnads beslutar om detta. De anställda som är med i Byggnads och inte deltar på strejken riskerar att bli uteslutna ur Byggnads.

Hur kommer du beröras vid en eventuell strejk?

Eftersom du inte är ansluten till Byggnads utan tillhör en annan arbetstagarorganisation, ser situationen annorlunda ut för dig. Du är inte skyldig att strejka eftersom du inte är ansluten till Byggnads.

Du kan dock ha rätt att delta i strejken om du vill. Din rätt att delta i stejken förutsätter att Byggnads beslutat om en lovlig stridsåtgärd. Du kan också få rätt att delta i strejken om Akavia beslutar om att vidta sympatiåtgärder. En sympatiåtgärd är när en arbetstagarorganisation stödjer en annan arbetstagarorganisations stridsåtgärd.

Om du väljer att delta i strejken på eget initiativ har du inte rätt till lön på grund av att du inte utför ditt arbete. Du har inte heller rätt till strejkkassa om du inte har Akavias stöd för att delta i strejken. Eftersom det är Byggnads som beslutat om strejk, är det Byggnads som betalar ut strejkkassa till sina medlemmar. Eftersom du inte är medlem i Byggnads har du ingen rätt till strejkkassa från Byggnands.

Sammanfattningsvis är du är alltså inte skyldig att strejka. Det beror på att du inte tillhör Byggnads som varslat om strejk. Du kan delta i strejken, men har inte rätt till strejkkassa.

Vad gäller vid en lockout?

När en arbetstagarorganisation beslutar om stridsåtgärd som strejk, kan en arbetsgivare svara med en lockout. En lockout innebär att arbetsgivaren stänger av anställda från arbetet, så att de avstängda anställda inte har rätt till lön. Det är upp till arbetsgivaren att besluta om lockouten ska omfatta hela eller delar av personalen. Det är alltså möjligt för arbetsgivaren att undanta enskilda personer eller delar av verksamheten från lockouten.

Eftersom arbetsgivaren själv bestämmer vilka som ska omfattas av lockouten innebär det att det finns en risk för att du omfattas av lockouten. Arbetsgivaren är dock skyldig att varsla om lockouten 7 dagar innan den ska ske. Lockout är dock väldigt ovanligt.

Rådfråga ditt fackförbund

Har du ytterligare frågor om vad som gäller dig i den här situationen, kan du säkerligen höra av dig till ditt fackförbund Akavia med dina frågor.


Hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Alice NordlundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Strejk och blockad ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000