Vad gäller för stridsåtgärder om det inte finns kollektivavtal?

2019-10-24 i Strejk och blockad
FRÅGA
Hej, är förvirrad över vad som gäller för stridsåtgärder när det inte finns ett kollektivavtal.Vem/vilka får besluta om stridsåtgärd om det råder ett kollektivavtalslöst tillstånd? Vilka lagrum gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag använda mig av regeringsformen (RF) och lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Rätten att vidta stridsåtgärder

Rätten att vidta stridsåtgärder finns grundlagsfäst (2 kap. 14 § RF). Denna rätt tillkommer en förening av arbetstagare och arbetsgivare. Rätten tillkommer inte enskilda arbetstagare, utan endast föreningar (alltså facket). Denna rätt får även inskränkas genom bestämmelser i en annan lag.

Fredsplikt

För arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal råder en fredsplikt (41 § MBL). Detta innebär att det då inte är tillåtet att vidta stridsåtgärder. Enda undantaget från fredsplikten är om en organisation i behörig ordning har beslutet om det, och något av ändamålen som räknas upp är aktuella.

Vad gäller om det inte finns kollektivavtal?

Då arbetsgivare och arbetstagare inte är bundna av kollektivavtal råder inte fredsplikt, utan istället så kallad fri stridsrätt. Som nämnt ovan tillfaller stridsrätten enbart organisationer och inte enskilda arbetstagare. Det är alltså en arbetstagarorganisation eller en arbetsgivarorganisation som kan besluta om stridsåtgärder.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Om du undrar något mer är du välkommen att ställa en ny fråga. Mvh,

Emma Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Strejk och blockad (11)
2019-10-24 Vad gäller för stridsåtgärder om det inte finns kollektivavtal?
2019-07-24 När är stridsåtgärder tillåtna? Får oorganiserade arbetstagare delta?
2019-07-15 När är det tillåtet att vidta stridsåtgärder?
2019-01-30 Kan man strejka om företaget inte har något kollektivavtal?

Alla besvarade frågor (78684)