Kan en oorganiserad anställd tvingas ut i strejk?

2017-03-07 i Strejk och blockad
FRÅGA
Hej. Vår fackliga representant säger att om facket (IF Metall i detta fall) tar ut vår arbetsplats i strejk så påverkas även jag som inte är medlem i facket av detta och att jag inte har rätt att gå till arbetsplatsen. Stämmer detta? Med vänlig hälsningPer
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att du inte är fackligt ansluten överhuvudtaget. Om du är medlem i ett annat fack kan svaret nämligen bli annorlunda då det beror på vad den fackliga organisationen har avtalat och huruvida den fackliga organisationen väljer att t.ex. företa sympatiåtgärder.

Facket har ingen möjlighet att tvinga oorganiserad ut i strejk

Facket kan inte tvinga oorganiserade arbetstagare att gå ut i strejk, däremot har du som oorganiserad rätt att delta i strejken om du vill (rätten att delta följer av artikel 6.4 i Europeiska sociala stadgan). Om din arbetsgivare beslutar om lockout så drabbar det dock även dig, oavsett om du har valt att delta i strejken eller inte. Arbetsgivaren bestämmer själv om hela eller endast delar av personalen ska omfattas av lockouten. Facket kan därmed inte hindra dig som oorganiserad från att jobba, däremot kan din arbetsgivare det om denne beslutar om lockout.

Hur kommer det sig?

Huvudregeln är att det föreligger fredsplikt mellan fackförbundet och arbetsgivaren (41 § MBL). Stridsåtgärder kan dock företas från fackförenings och arbetsgivares sida under vissa omständigheter. Stridsåtgärderna från facket omfattar dock endast fackligt anslutna eftersom att förbundet inte kan företa tvingande åtgärder mot någon som ej ingått avtal med dem, de kan endast företräda medlemmarna och kan därför endast tvinga medlemmarna att vidta stridsåtgärder. Arbetsgivaren å sin sida kan vidta åtgärder som omfattar alla anställda, på grund av att alla anställda har en avtalsmässig relation med arbetsgivaren.

Anledningen till att den fackliga representanten säger att strejken även omfattar dig kan vara att hen menar att du har rätt att delta i strejken, eller att hen uppmanar dig att delta eftersom det effektiviserar strejken ju fler som deltar. Den enda åtgärden som facket kan företa mot någon som vägrar delta i stridsåtgärd är att utesluta personen från förbundet. Eftersom att du inte är medlem i förbundet från första början så spelar ju det ingen roll för dig. Facket kan därmed inte vidta åtgärd mot dig som oorganiserad om du väljer att gå till arbetet.

Vänligen,

Fanny Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?