När är stridsåtgärder tillåtna? Får oorganiserade arbetstagare delta?

2019-07-24 i Strejk och blockad
FRÅGA
När är stridsåtgärder tillåtna? Är de tillåtna vid fredsplikt då man har kollektiv avtal vissa fall isf exempel ? Om arbetsthagarorgnaistaiton bestämmer sig för att göra stridsåtgärd vad händer med arbetstagare som inte är medlem och tvärtom? Vilka lagar gäller här?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör stridsåtgärder kikar vi närmare på medbestämmandelagen (MBL), och regeringsformen (RF).

Kollektivavtal sätter stopp för stridsåtgärder

Innan ett kollektivavtal finns är det fritt fram att vidta stridsåtgärder, men när ett avtal har skrivits under råder fredsplikt och då får inga stridsåtgärder vidtas (2 kap. 14 § RF).

Att vidta stridsåtgärder under fredsplikt kan resultera i dryga skadestånd. Parterna anses redan ha kommit överens om vad som ska gälla och fredsplikten finns till för att båda parter ska känna sig trygga i att de inte kommer att utsättas för stridsåtgärder (41 § MBL).

Alla får vara med i stridsåtgärden, även de som inte är medlemmar

Den enda skillnaden här är att arbetstagarorganisationen som vidtar stridsåtgärden inte får lov att tvinga oorganiserade arbetstagare att delta, men arbetstagarna har möjlighet att delta, om de vill det.

Några avslutande ord

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt fin sommar!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?