Ränteberäkning på skadestånd

2016-03-13 i Ränta
FRÅGA |Hur stor ränta på skadestånd för sexuellt ofredande ?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beräkningen av räntan regleras i 6 § Räntelagen och innebär att man tar den av Riksbanken fastställda referensräntan (se här) och adderar 8 procentenheter. Sedan 2016-01-01 så ligger referensräntan på 0 %, varför räntan på skadestånd blir 8 %. Du kan räkna ut räntans storlek enligt Kronofogdens räknteräknare som du hittar här.Värt att nämna är att om brottet var uppsåtligt så ska räntan beräknas från den dag skadan uppkom, 4 § femte stycket räntelagen. Hoppas det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ränta med anledning av uteblivet skadestånd

2015-08-13 i Ränta
FRÅGA |Renteberäkning skadestånd 10.000,- sen maj 2009?Har sökt om utbetalning igen nu, men väntar på svar. Mvh
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ränteberäkningen beror på om det är skadestånd med anledning av brott eller inte. Om det är fråga om skadestånd som ska utges på grund av annat än att ett brott har begåtts, så kan du kräva ränta först 30 dagar efter det att du har framställt krav på ersättning och lagt fram en utredning (skäl till skadestånd, inte alltid nödvändigt). Om det är ett skadestånd till följd av att ett brott har begåtts, så kan du beräkna räntan 30 dagar efter det att själva skadan inträffade, oberoende av när du framställe krav på ersättning. Du går alltså alltid "miste om" första månadens ränta. Du kan kräva att få åtta procent adderat med referensräntan i ränta. Referensräntan fastställs två gånger per år. Riksbanken publicerar referensräntan på webbsidan genom en tabell som du kan hitta här. Just nu är den 0,0 procent. Ex. Betalning ska ske senast 2010-01-01. Betalning inkommer 2010-12-01. Ränta kan krävas mellan 2010-01-31 och 2010-11-30. Du kan ta hjälp av Kronofogdemyndighetens (KFM) ränteräknare här. Den tar hänsyn till ändringar i räntesatserna från 2009 tills i dag (fyll i rutan). Jag rekommenderar att du först skickar ett sista kravbrev och därefter ansöker om betalningsföreläggande hos KFM här om inga åtgärder vidtas från motparten. I sista hand kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Stöd för räntekrav och ränteberäkning finner du i 4, 6 och 9 §§ räntelagen (1975:635).Om du behöver hjälp med att upprätta en korrekt juridisk text är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig. Vänligen

Ränteberäkning

2015-03-29 i Ränta
FRÅGA |Hej! Behöver hjälp med att räkna ut en total på ett skadestånd på 12.500 jämte ränta på beloppet enligt paragraf 6 räntelagen (1975:635) från den 31januari 2014 till 31 mars 2015. Är räntan under denna tid 9 % ?Tack på förhand!
|Hej och tack för din fråga Ränta enligt räntelagen 6§ (dröjsmålsränta) utgörs av referensräntan för det kalenderhalvåret plus åtta (8) procentenheter. Referensräntan den 31/1 2014 var 1% (se http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Referensranta-och-tidigare-diskonto-tabell/ ) Räntefoten för dröjsmålsräntan blir därför som du sagt 9%. Ett bra hjälpmedel för att beräkna räntan på ett belopp är Kronofogdens hjälpmedel, länk hittar du här: https://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html Räntan för perioden din fråga avser är 1 315,63 kr vilket gör att det totala beloppet uppgår till 13 815,63 krVänligen

Ränta enligt 6§ räntelagen

2014-11-30 i Ränta
FRÅGA |Hej Jag har blivit tilldömd att få skadestånd på7450kr jämte ränta på beloppet enligt 6§ räntelagen (1975:635) från den 31 December till dess betalning sker. Om vi säger att hon betalar i morgon. Hur mycket ska hon betala då?Tack på för hand!!!
|Hej, och tack för din fråga!Om räntan börjar löpa 31 december i år (2014) utgår ingen ränta om personen betalar skulden innan dess. Om ränta har börjat löpa så måste man räkna ut hur mycket ränta som löpt på skulden tills betalningsdagen, och därför ska läggas på. I Räntelagens 6 § står hur den s.k. räntefoten ska beräknas, och att den utgörs av referensräntan plus åtta procentenheter. För referensränta hänvisas till 9 § som talar om att referensräntan bestäms två gånger per år (1 januari och 1 juli) av Riksbanken. Gällande referensränta kan man se på Riksbankens hemsida. I dag är den 1%. Sedan ska enligt 6 § läggas på 8 procentenheter vilket innebär att det ska läggas på 9% ränta på ursprungsskulden.Om man ska betala ett skadestånd jämte ränta enligt 6 § räntelagen så brukar det vara angivet att räntan löper "till dess att betalning sker". Då måste den som ska betala alltså räkna ut hur mycket räntan blivit den dag de ska betala. För att underlätta detta har Kronofogdemyndigheten skapat ett verktyg för beräkning av skuldränta, som du hittar här. Där fyller man i belopp, på ränta fyller du i 8, den dag från när räntan ska beräknas och till och med vilken dag räntan ska beräknas (betalningsdagen). Klicka sedan i "vanlig ränta" plus klicka i "hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteförändringar". Klicka sedan på beräkna och du får fram summan att betala inklusive ränta på den valda dagen. Genom att skriva 8, vilket är vad som enligt 6 § ska läggas på referensräntan, och klicka i att hänsyn ska tas till ändringar i referensräntan så läggs den automatiskt till, och har den ändrats under tiden räntan löpt tas hänsyn till det utan att man behöver räkna ut det själv. Vänligen, 

Beräkning av ränta på skadestånd för uppsåtligt brott

2016-01-24 i Ränta
FRÅGA |Hej. Hur mycket ränta betalar man från 1 april 2015 till 20 februari 2016.( skadestånd för olaga hot)
Cecilia Bernhardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline. Beräkningen av räntan ska ske enligt 6 § räntelagen (1975:635) (RänteL) genom att ta den av Riksbanken bestämda referensräntan ökat med 8 procentenheter. Sedan 2015-01-01 har referensräntan legat på 0 %, vilket innebär att räntan för skadeståndet blir 8 %. Olaga hot är ett uppsåtligt brott och räntan ska därmed räknas från den dag skadan uppkom.Du har inte angett skadeståndets storlek, men du kan själv räkna ut räntan på Kronofogdens hemsida: https://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html. Med vänliga hälsningar

Ränteberäkning avseende skadestånd

2015-07-14 i Ränta
FRÅGA |Hej! För några år sen blev jag utsatt för bedrägeri på Tradera. Tingsrätten dömde personen till skadestånd på 4500 kr jämte ränta från 23/12-2012 fram tills att pengarna är utbetalda. Hur fungerar det här med ränta undrar jag?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur ränteberäkningen går till.Ränteberäkning Underlag för ränteberäkningen är skadeståndsbeloppet 4 500 kronor. I ditt fall finns ingen avtalad ränta i förväg varefter beräkningen görs enligt lag, räntelagen (1975:635). Räntan fastställs genom referensräntan adderat med åtta procentenheter, 4 och 6 §§ räntelagen.Referensräntan fastställs två gånger per år, 9 § räntelagen. Riksbanken publicerar referensräntan på webbsidan genom en tabell som du kan hitta här. Just nu är den 0,0 procent.Räntesatsen i ditt fall 4 500 kronor jämte ränta innebär därmed att åtta procent ska späs på skadeståndsbeloppet. Ränta beräknas per år. 4 500 x 0,08 = 360 kronor per år. Det innebär att du får 30 kronor i ränta för varje månad som löper från den 23 december 2012 fram tills betalning till fullo har skett. Du har fram tills i dag rätt till ränta motsvarande ett belopp strax över 1 000 kronor. Ränta betalas ut enligt den aktuella procentsatsen. Om referensräntan höjs, och skadeståndet ännu inte till fullo är utbetalt, kommer räntesatsen att höjas för resterande belopp som återstår.Kronofogdemyndigheten har ett verktyg som underlättar för privatpersoner att räkna ut ränta. Du fyller i ränta, skuldperiod, vanlig ränta samt att hänsyn ska tas till förändringar i ränteberäkningen. Du hittar det här.Du hittar räntelagen här.Jag hoppas att mitt svar har gett dig viss vägledning i frågan. Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Ränta på skadestånd

2015-03-11 i Ränta
FRÅGA |Har ett skadestånd att få efter en misshandel och nu har domen vunnit lagakraft och beloppet är 16200 och nu funderar vi på hur vi vet vad det blir för ränta från 140316 till dags datum.
|Hej,Tack för din fråga!Hur ränta räknas ut regleras i 6 § räntelagen (1975:635). Enligt bestämmelsen räknas räntan ut genom att man tar referensräntan (som fastställs 2 gånger per år av Riksbanken, 9 § räntelagen) och lägger till 8 procentenheter. Idag ligger referensräntan på 0 procent och med ett tillägg av 8 procentenheter blir det totalt 8 procent. Värt att nämna är att ränta pga. uppsåtligt brott räknas från den dagen som skadan uppkom, enligt 4 § 5 st. räntelagen.Kronofogden har en ränteräknare, som du hittar här: http://www.kronofogden.se/4.4241a6e51345f4551008000311.html. Enligt räknaren ligger skuldräntan på 1281.60 kr och det totala beloppet på 17481.60 kr, med dina angivna datum. Se räntelagen, https://lagen.nu/1975:635Länk till Kronofogdens ränteräknare: http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Referensranta-och-tidigare-diskonto-tabell/)Hoppas svaret var till din hjälp!Med vänliga hälsningar,

Beräkning av ränta

2014-06-29 i Ränta
FRÅGA |35 000 kr jämte ränta på belopp enligt 6 § räntelagen (1975:635) från och med den 2 december 2012 tills dess betalning sker! Min fråga är vad räntan ligger på om man räknar tills idag 2014-06-27 eller en månad fram över? Allt har blivit klart i högsta domstol!
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Beräkning av ränta görs enligt 6 § räntelagen, se https://lagen.nu/1975:635. Referensräntan, som bestäms av Riksbanken enligt 9 §, ska adderas med 8 procentenheter. För tillfället ligger referensräntan på 1 procent, vilket gör att den totala räntan blir 9 procent (1+8). Lägg märke till att Riksbanken fastställer referensräntan två gånger om året (1 januari och 1 juli) och siffran kan därmed förändras om man väntar med betalningen till senare tillfälle. Du hittar den aktuella referensräntan på Riksbankens hemsida http://www.riksbank.se/ .Du kan beräkna räntan med hjälp av Kronofogdemyndighetens hemsida http://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html. Skriv i 35000 i beloppsrutan, 9 (eller annat procenttal om referensräntan ändras) i procentuell ränta, 121202 som datum i rutan betecknad fr.o.m. (ÅÅMMDD) samt 140627 i rutan betecknad t.o.m. (ÅÅMMDD). Kryssa därefter i vanlig ränta som ränteberäkningsalternativ.Räntebeloppet blir då 4952.50 kr och det totala beloppet blir därmed 39952.50kr (35000+4952.50). Om du istället skriver i 140727 blir räntebeloppet 5215 kr och det totala beloppet blir 40215 kr. Vänligen,