Beräkning av ränta

2014-03-31 i Ränta
FRÅGA |Hej! Kan ni hjälpa mig räkna ut räntan åt mig med exakt belopp, Det gäller ett skadestånd pga misshandel och olaga hot. Beloppet är 38000 kr och ränta enligt 6§ räntelagen från och med 20140122 fram till 20140331. Har kollar på kronofogdens sida och försökt skriva in där, men jag förstår inte.. Många tack!
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Beräkning av ränta görs enligt 6 § räntelagen, se https://lagen.nu/1975:635 . Referensräntan, som bestäms av Riksbanken enligt 9 §, ska adderas med 8 procentenheter. För tillfället ligger referensräntan på 1 procent, vilket gör att den totala räntan blir 9 procent (1+8). Lägg märke till att Riksbanken fastställer referensräntan två gånger om året (1 januari och 1 juli) och siffran kan därmed förändras om du väntar med betalningen till senare tillfälle. Du hittar den aktuella referensräntan på Riksbankens hemsida http://www.riksbank.se/ .Du kan själv räkna ut hur stor räntan blir på Kronofogdemyndighetens hemsida http://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html . Skriv i 38 000 i beloppsrutan, 9 (eller annat procenttal om referensräntan hunnit ändras) i procentuell ränta, 140122 som datum i rutan betecknad fr.o.m. (ÅÅMMDD) samt 140331 i t.o.m. (ÅÅMMDD). Kryssa därefter i vanlig ränta som ränteberäkningsalternativ. Om du skulle betala idag (140331) skulle räntebeloppet utgöra 655.50 kr och den totala utbetalningen blir därmed 38655.50 kr. Vänligen,

Ränteberäkning vid skadestånd

2013-03-22 i Ränta
FRÅGA |Blev överfallen på mitt gamla jobb. Och i tingsrätten dömdes hon till skadestånd på 5000kr plus ränta från 18/10-2010 fram till pengarna är utbetalda. Men hur mycket blir räntan?
|Hej och tack för din fråga.Beräkning av ränta på skadestånd görs enligt 6 § räntelagen (https://lagen.nu/1975:635). Referensräntan, som bestäms av Riksbanken enligt 9 §, ska adderas med 8 procentenheter. Just nu ligger referensräntan på 1 procent, vilket gör att den totala räntan blir 9 procent (1+8). Lägg märke till att Riksbanken fastställer referensräntan två gånger om året (1/1 och 1/7) och siffran kan därmed komma att förändras om du får utbetalningen vid ett senare tillfälle. Du hittar den aktuella referensräntan på Riksbankens hemsida http://www.riksbank.se/.Du kan själv beräkna hur stor räntan blir på Kronofogdemyndighetens hemsida(http://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html). Skriv in 5000 i beloppsrutan, 9 (eller annat procenttal om referensräntan hunnit ändras) i procentuell ränta, 101018 som datum i rutan betecknad fr.o.m. (ÅÅMMDD) samt datumet du får utbetalningen i t.o.m. (ÅÅMMDD). Kryssa därefter i vanlig ränta som ränteberäkningsalternativ. Om du skulle få betalt idag (22/3-2013, skriv 130322 i t.o.m.) skulle räntebeloppet utgöra 1093.75 kr och den totala utbetalningen därmed bli 6093.75 kr (5000+1093.75).Med vänliga hälsningar,

Beräkning av ränta på skadestånd

2013-03-13 i Ränta
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur jag räknar ut räntan på ett skadestånd? Jag ska få ett skadestånd på 150000 och på kronofogdsblanketten står det ränta i % och vilket räntan blir. Snälla hjälp.
Maria Lindgren |Hej!Räntan på skadeståndet beräknas enligt 6 § räntelag (som du hittar https://lagen.nu/1975:635) enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § med ett tillägg av åtta procentenheter. Referensräntan fastställs av Riksbanken två gånger om året. Denna varierar således. För att kunna räkna ut räntan behöver man bland annat veta från vilket datum räntan ska beräknas från. Du kan med hjälp av kronofogdens beräkning av skuldränta på deras hemsida beräkna detta själv. Sidan där du beräknar detta hittar du http://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html. Lycka till!

Går det att bara betala ränta på skadeståndskrav?

2013-02-08 i Ränta
FRÅGA |Hej. Jag har nyligen blivit dömd i tingsrätten till att betala 5500 kronor i skadestånd. Som jag förstår det så skall jag betala dessa pengar plus någon form av ränta, 8% 6§ och enligt riksbanken. Sammanlagt 9% fram tills att skuld är betald. Jag antar att ränta är på årsbasis. Skulle jag då kunna låta bli att betala hela skulden och istället betala personen i fråga 46:-/månad för att bara betala honom räntan? Låter larvigt men frågan är allvarligt ställd. Tacksam för svar
Erik Lindgren |Hej och tack för din fråga,Om du har blivit dömd i Tingsrätt att betala skadestånd, samt domen vunnit laga kraft, är du skyldig att betala det belopp som nämns i domen jämte ränta (vanligtvis enligt 6 § räntelagen). Om det hade varit möjligt att enbart betala räntan som löper på skadeståndsbeloppet hade hela poängen med skadestånd försvunnit.Mitt svar blir alltså att du är skyldig att utge skadestånd inkl. ränta till den skadelidande, någon möjlighet att endast erlägga ränta finns inte. Om betalning endast sker vad avser räntan har den skadelidande möjlighet att vända sig till kronofogden och utverka en exekutionstitel, vilken i sin tur kan leda till att utmätning sker.Slutligen kan nämnas att det naturligtvis inte finns något hinder mot att du och den skadelidande avtalar om att du endast ska betala ränta på beloppet.Vänligen,

Beräkning av dröjsmålsränta vid skadestånd

2013-09-30 i Ränta
FRÅGA |Hej har fått en uppmaning att anmäla fordran från kronofogden. En kille blev dömd att betala skadestånd på 2000 kr till mig. Behöver räkna ut räntan från 950220 till 130530. Tack
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Beräkning av ränta görs enligt 6 § räntelagen, se https://lagen.nu/1975:635. Referensräntan, som bestäms av Riksbanken enligt 9 §, ska adderas med 8 procentenheter. För tillfället ligger referensräntan på 1 procent, vilket gör att den totala räntan blir 9 procent (1+8). Lägg märke till att Riksbanken fastställer referensräntan två gånger om året (1 januari och 1 juli) och siffran kan därmed förändras om man väntar med betalningen till senare tillfälle. Du hittar den aktuella referensräntan på Riksbankens hemsida http://www.riksbank.se/.Du kan beräkna räntan med hjälp av Kronofogdemyndighetens hemsida http://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html. Skriv i 2000 i beloppsrutan, 9 (eller annat procenttal om referensräntanändras) i procentuell ränta, 950220 som datum i rutan betecknad fr.o.m. (ÅÅMMDD) samt 130530 i rutan betecknad t.o.m. (ÅÅMMDD). Kryssa därefter i vanlig ränta som ränteberäkningsalternativ. Räntebeloppet blir då 3290.50 kr och det totala beloppet blir därmed 5290.50 kr (2000+3290,50).Vänligen,

Beräkning av dröjsmålsränta

2013-03-17 i Ränta
FRÅGA |hej , jag har blivit berättigad ett skadestånd på 18.000kr och vill ha hjälp med att beräkna räntan och vad slutsumman blir , händelsen inträffade 14/12 - 2011
Rikard Wahlström |Hej,Tack för din fråga.Den ackumulerade dröjsmålsräntan fr.o.m. den 14 december 2011 till idag uppgår till 2 186,5 kr och det totala skuldbeloppet uppgår följaktligen till 20 186,5 kr. Med vänlig hälsning,

Ränta på skadestånd

2013-02-13 i Ränta
FRÅGA |Hej Lawline, jag har en fråga som gäller räntesats och böter i påföljd i en dom. jag har i 2008 blivit misstänkt för skadegörelse genom klotter. Där det finns ett skadeståndskrav från målsägande på 46.000. Nu ska de hållas en förhandling om detta, och det va en massa år sen där här hände så då undrar jag om räntan räknas från anmält brottsdatum, eller ifrån gällande dom? och va ligger en räntesats för liknade brott på? andledningen till frågan ligger i att jag vill kunna få en uppfattning va det här kan landa på. Tack på förhand. Mvh//Kristoffer
Maria Lindgren |Hej!Ränta på en fordran som avser skadestånd och som har uppkommit genom brott som begåtts uppsåtligen börjar löpa från den dag då skadan uppkom (se 4 § 5 st räntelag, som du hittar https://lagen.nu/1975:635). Skadegörelse är enligt 1 kap 2 § samt 12 kap 1 § brottsbalken ett uppsåtligt brott (brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700). Vad gäller räntesatsen beräknas denna enligt 6§ räntelagen som gällande referensränta adderat med 8 procentenheter. Referensräntan fastställs av riksbanken två gånger om året och varierar således. För att beräkna räntan kan du använda dig av kronofogdens beräkningsformulär som du hittar på http://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html. Referensräntetabellen hittar du på http://www.kronofogden.se/Diskonto.html. Vänligen,

Dröjsmålsränta

2012-10-13 i Ränta
FRÅGA |Hejsan! Jag blev tilldömd ett skadestånd på 47 000 kr år 2006 (brottet skedde 2005). De som ska betala har ej gjort det - däremot fick jag 20 000 från brottsoffermyndigheten år 2006. Jag undrar vad det blir i ränta. Brottet var olaga hot, kränkning och förtal. Tacksam för svar!
Lars Bålman |Tack för din fråga. Svaret följer av räntelagen (1975:635). Jag får härmed hänvisa till ett svar från en annan medlem inom Lawline. Se nedan. Observera dock att det i det fallet rörde sig om ett högre skadeståndsbelopp, varför räntebeloppet blir högre. Hur stort räntebeloppet blit beror givetvis också på hur lång tid som löper innan skadeståndet erläggs. "Fråga 22-09-2012 i FORDRINGSRÄTT OCH EXEKUTIONSRÄTT:Dröjsmålsränta Hej! Om den tilltalade i ett brottsmål (våldtäkt mot barn) blivit dömd till att betala skadestånd på 130 000 kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 7 augusti 2009 till dess att betalning sker (i slutet av år 2012 troligtvis), hur stort blir skadeståndsbeloppet i sin helhet då? Svar Hej, Tack för din fråga. Ett mycket användbart verktyg för ränteberäkning där hänsyn ska tas till referensräntans fluktuationer, vilket är fallet när ränta ska beräknas enligt 6 § räntelagen, finns att tillgå på Kronofogdens hemsida. Direktlänk till tjänsten: http://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html Där anger du det belopp som räntan ska beräknas på, i detta fall 130 000 kr. Som ränta anger du 8 %. Detta eftersom ränta enligt 6 § räntelagen beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan, som fastställs varje halvår av Riksbanken, med ett tillägg på åtta procentenheter. Genom att välja 8 % i Kronofogdens ränteberäknare kan du senare välja att hänsyn ska tas till referensränteändringar, vilket man väljer under rubriken “Vilken ränteberäkning vill du göra?” på samma sida. På så sätt slipper man beräkna räntebeloppen manuellt för varje halvår. Sedan väljer du bara vilken period ränteberäkning ska avse för att till sist välja att räntan ska beräknas som vanlig ränta. Detta eftersom ränta-på-ränta inte utgår när det gäller dröjsmålsränta. Den ackumulerade dröjsmålsräntan från den 7 augusti 2009 fram till idag uppgår enligt mina beräkningar till 37 492 kr, dvs. ett totalt skuldbelopp om 167 492 kr. Du kan själv använda tjänsten för att beräkna den ackumulerade räntan fram till ett annat datum än det jag använt, dvs. 23 september 2012. Med vänlig hälsning, Rikard Wahlström Lawline i samarbete med Familjens jurist"