FrågaSKADESTÅNDSRÄTTRänta13/02/2013

Ränta på skadestånd

Hej Lawline, jag har en fråga som gäller räntesats och böter i påföljd i en dom. jag har i 2008 blivit misstänkt för skadegörelse genom klotter. Där det finns ett skadeståndskrav från målsägande på 46.000. Nu ska de hållas en förhandling om detta, och det va en massa år sen där här hände så då undrar jag om räntan räknas från anmält brottsdatum, eller ifrån gällande dom? och va ligger en räntesats för liknade brott på? andledningen till frågan ligger i att jag vill kunna få en uppfattning va det här kan landa på. Tack på förhand. Mvh//Kristoffer

Lawline svarar

Hej!

Ränta på en fordran som avser skadestånd och som har uppkommit genom brott som begåtts uppsåtligen börjar löpa från den dag då skadan uppkom (se 4 § 5 st räntelag, som du hittar https://lagen.nu/1975:635). Skadegörelse är enligt 1 kap 2 § samt 12 kap 1 § brottsbalken ett uppsåtligt brott (brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700). 

Vad gäller räntesatsen beräknas denna enligt 6§ räntelagen som gällande referensränta adderat med 8 procentenheter. Referensräntan fastställs av riksbanken två gånger om året och varierar således. För att beräkna räntan kan du använda dig av kronofogdens beräkningsformulär som du hittar på http://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html. Referensräntetabellen hittar du på http://www.kronofogden.se/Diskonto.html. 


Vänligen,

Maria LindgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Ränta? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo