FrågaSKADESTÅNDSRÄTTRänta13/06/2024

Hur beräknar man räntan enligt 6§ räntelagen?

Hej. Min dotter ska betala 50000:- i skadestånd plus ränta enligt Paragraf 6 räntelagen. Gäller from 16/11 2022 till 19/6 2024. Hur mycket ska hon betala totalt? 

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Hur sker beräkning av ränta och räntesatsen?

Räntesatsen enligt räntelagen motsvaras av referensräntan plus åtta procentenheter (6§ räntelagen). Referensräntan framställs av riksbanken för varje kalenderhalvår (9§ räntelagen).

Referensräntan under den period som du anger följer så vara:

1. 2022-07-01 till 2023-01-01 var 0,5%

2. 2023-01-01 till 2023-07-01 var 2,5%

3. 2023-07-01 till 2024-01-01 var 3,5%

4. 2024-01-01 till nutid (19 juni 2024) är 4,0%


För att så räkna ut hur mycket ränta som ska betalas för en viss period används följande formel:

Summa som det ska betelas ränta på x räntesatsen x (antal dagar/365) = räntanHur blir uträkningen i ditt fall?

Räntan blir således följande för dem olika perioderna:

1. 50 000 x 0.085 x (45/365) = 523,97

2. 50 000 x 0.105 x (181/365) = 2603,42

3. 50 000 x 0.115 x (184/365) = 2898,63

4. 50 000 x 0.12 x (171/365) = 2810,96


Den totala räntan blir så: 523,97+2603,42+2898,63+2810,96 = 8836,98 kr

Denna summa ska sedan avrundas uppåt till 8837 kr (2§ lagen 1970:1029 om avrundning av vissa öresbelopp)


Sammanfattningsvis

Den totala summan du ska betala är således 58 837 kr där 8837 kr är räntan enligt 6§ räntelagen


Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Är så inte fallet tveka inte att ställa följdfrågor eller en helt ny fråga!


Med vänliga hälsningar, 


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Ränta? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo