FrågaSKADESTÅNDSRÄTTRänta27/04/2023

Hur beräknas räntan på ett skadestånd?

Hej! Jag har ett skadestånd som ska betalas till mig på 30 000kr gällande uppsåtligt brott. Detta inträffade 2021-10-23 och jag undrar vad räntan ligger på just nu. Domen säger "namn* ska betala ränta på beloppet enligt 6§ räntelagen (1975:635) från den 23 oktober 2021 tills betalning sker." men hur ska jag räkna ut detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tolkning av fråga och tillämplig lag

Jag uppfattar din fråga som att du vill ha hjälp med att räkna ut hur mycket du kommer få i skadestånd när räntan är inräknad. Vad räntesatsen är framgår av räntelagen och jag kommer därför att använda mig av den när jag besvarar din fråga.


Vad blir räntan på ditt skadestånd?

Av 6 § räntelagen framgår att räntesatsen utgörs av referensräntan plus åtta procentenheter. Just nu är referensräntan 2,5% (9 § räntelagen, se även Riksbankens hemsida). Det innebär att räntan på ditt skadestånd är 10,5%.


Kronofogden har ett formulär på sin hemsida där man kan fylla i beloppet på skulden med tillägg av räntan, som enkelt räknar ut vad totalen blir. Enligt detta formulär är räntebeloppet på ditt skadestånd just nu 3 945 kr, vilket ger ett totalt skadeståndsbelopp på 33 945 kr.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss igen!


Vänligen,

Sarah LianderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Ränta? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo