FrågaSKADESTÅNDSRÄTTRänta27/06/2023

Fråga om ränta på skadestånd

Hej Min huvudman är dömd att betala skadestånd enl 6§ Räntelagen och jag undrar hur mycket det kommer bli. Det rör sig om två belopp 1. 16.350 kr från 2022-02-21 2. 16.300 kr från 2021-07-11

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Ränta på skadestånd beräknas i enlighet med räntelagens regler och jag kommer därför att utgå ifrån dessa när jag besvarar din fråga.


Hur beräknas ränta på skadestånd?

Av räntelagen framgår att räntesatsen utgörs av referensräntan plus åtta procentenheter (6 § räntelagen). I dagsläget är referensräntan 2,5% (se 9 § räntelagen samt riksbankens hemsida). Det innebär att räntesatsen är 10,5%. Eftersom att räntan dock kommer att löpa från 2021 respektive 2022, är det enklast att använda sig av ett verktyg på Kronofogdens hemsida som tar hänsyn till de förändringar i referensräntan som har gjorts under tiden (referensräntan ändras nämligen två gånger om året).


Räntan på skadestånden kommer att se ut på följande sätt:

  • Ränta på belopp 1: 2003 kr vilket innebär att skulden fram till idag (27/6-23) är totalt 18 353 kr.
  • Ränta på belopp 2: 2801 kr vilket innebär att skulden fram till idag är totalt 19 101 kr.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att kontakta oss igen.


Vänligen,

Sarah LianderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Ränta? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo