Hur räknas räntan vid försäkringsersättning och hur är ansvarsfördelning mellan underentreprenör och försäkringsbolag

2018-01-11 i Ränta
FRÅGA
https://lagen.nu/1975:635HEJ. HAR VARIT I KONTAKT MED ER TIDIGARE ANG SKADEREGLERING EFTER EN MORDBRAND.Detta skedde för snart 5 år sedan. Skadan är bara delvis reglerad. Har lite frågor. 1. i förs villkoret står att man har rätt till dröjsmålsränta på ersättningen efter 30 dagar efter skadan, gäller detta även om man stämmer försäkringsbolaget för att få ut ersättningen? 2. är räntan då ref.ränta + 8%? Min advokat påstår att eftersom jag drivit det så långt som till domstol så har jag ingen rätt till ränta o eftersom bankräntan är 0% så får jag ingenting. är detta verkligen rätt?, 3, Vid saneringen efter branden skadades golvet i verkstadslokalen. Det spolades in stora mängder vatten under byggnaden för att rena grusen under betongen, grusen förgiftades vid branden bl.a naftalen ,barium o dioxiner, Då jag vill ha ersättning för uppbilning o gjutning av nytt golv svarar förs.bolaget att eftersom branden var hos mig så är det jag som är beställare av det felaktigt utförda saneringen, DÅ ÄR DET MITT ANSVAR ATT SE TILL SÅ SANERINGEN GÖRS PÅ ETT RIKTIGT SÄTT. Jag har inga kunskaper om sådant, arbetet beställdes av förs.bolaget efter anbud från 2 firmor, I vanliga fall betalar jag momsen på det som utfördes efter branden men när det gällde saneringen så hade jag inte så mycket pengar just då. Förs bolaget bet hela fakturan ca 1 miljon, jag anser inte att det är mitt ansvar att veta hur en sanering går till. Saneringsfirman har försäkrat i ett annat bolag, Måste jag stämma även dom? regressrätt??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du i huvudsak undrar tre saker:

1. Gäller rätten för dröjsmålsränta även om du stämmer försäkringsbolaget?
2. Hur beräknas i så fall dröjsmålsräntan?
3. Vem är ansvarig för eventuellt felaktigt utförd sanering eller reparation?

Gällande dina frågor så blir det direkt avgörande vad som står i dina försäkringsvillkor och eftersom jag inte har tillgång till dessa så kan jag inte med säkerhet uttala mig kring dessa men jag ska försöka ge lite allmän information.

1. Generellt sett så löper ränta på kapitalbeloppet från det att fordran förföll till betalning fram till dess betalning sker. Det krävs dock att fordringsägaren begär att få ersättning för ränta för att detta ska bli aktuellt.
I ditt fall innebär detta att du ska begära ränta från försäkringsbolaget från 30 dagar efter skadetillfället fram till dess att betalning sker. Gör du detta så spelar det ingen roll att det handlar om en tvist förutsatt att inte något annat finns reglerat i försäkringsvillkoren.


2. Dröjsmålsränta är som sagt något som normalt sett regleras i villkoren men för det fall att någon reglering inte finns eller om det hänvisas till räntelagen så regleras detta i räntelagens 3 och 6 §§ och det är mycket riktigt referensräntan vid var given tidpunkt med tillägg av åtta procentenheter.


3. Du har i din fråga beskrivit att det är försäkringsbolaget som beställt saneringen och att denna har utförts av en tredje part. Det är därmed så att det är försäkringsbolaget som är leverantör och därmed också de som ansvarar för att arbetet är utfört på ett korrekt sätt. För det fall att något utförts felaktigt ska du reklamera detta till försäkringsbolaget som i sin tur riktar anspråk på de som utfört saneringen.


Något som inte är helt ovanligt är att försäkringsbolaget istället meddelar att de kommer täcka hela eller delar av kostnaden för att exempelvis sanera och därefter låter dig välja vilken entreprenör som ska utföra arbetet. Om så är fallet så är istället du beställare och ditt anspråk ska då riktas direkt till entreprenören.


Viktigt att komma ihåg är dock att det mycket väl kan finnas någon reglering i försäkringsvillkoren som innebär att något anspråk inte kan riktas direkt mot försäkringsbolaget utan att alla reklamationer och anspråk på ersättning ska riktas direkt till entreprenören.


Sammanfattning

Utan att ha tillgång till de allmänna villkoren så kan jag inte med säkerhet svara på dina frågor. Utifrån den information som du har givit mig så verkar det som att
1.du har rätt till ränta,
2.räntan ska sättas till referensräntan + åtta procentenheter,
3.Kravet på ersättning för felaktigt utförd sanering ska riktas till försäkringsbolaget

Jag vill dock understryka att jag inte tittat på villkoren varför ovanstående kan vara fel. Jag föreslår därför att du låter en av våra jurister titta på villkoren och ger dig ett svar med större säkerhet.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor och om det är något som är otydligt eller om du vill komma i kontakt med våra jurister så når du mig på robert.lindstrom@lawline.se.

Vänligen,

Robert Lindström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ränta (80)
2022-01-20 Hur beräknas ränta på skadestånd med anledning av brott?
2021-12-31 Hur mycket ska jag få i skadestånd med ränta inräknat?
2021-11-30 Hur mycket blir räntan på skadestånd för ofredande?
2021-11-30 Ränta på skadestånd

Alla besvarade frågor (98676)