Ränta med anledning av uteblivet skadestånd

2015-08-13 i Ränta
FRÅGA
Renteberäkning skadestånd 10.000,- sen maj 2009?Har sökt om utbetalning igen nu, men väntar på svar. Mvh
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ränteberäkningen beror på om det är skadestånd med anledning av brott eller inte. Om det är fråga om skadestånd som ska utges på grund av annat än att ett brott har begåtts, så kan du kräva ränta först 30 dagar efter det att du har framställt krav på ersättning och lagt fram en utredning (skäl till skadestånd, inte alltid nödvändigt). Om det är ett skadestånd till följd av att ett brott har begåtts, så kan du beräkna räntan 30 dagar efter det att själva skadan inträffade, oberoende av när du framställe krav på ersättning. Du går alltså alltid "miste om" första månadens ränta.

Du kan kräva att få åtta procent adderat med referensräntan i ränta. Referensräntan fastställs två gånger per år. Riksbanken publicerar referensräntan på webbsidan genom en tabell som du kan hitta här. Just nu är den 0,0 procent.

Ex. Betalning ska ske senast 2010-01-01. Betalning inkommer 2010-12-01. Ränta kan krävas mellan 2010-01-31 och 2010-11-30.

Du kan ta hjälp av Kronofogdemyndighetens (KFM) ränteräknare här. Den tar hänsyn till ändringar i räntesatserna från 2009 tills i dag (fyll i rutan). Jag rekommenderar att du först skickar ett sista kravbrev och därefter ansöker om betalningsföreläggande hos KFM här om inga åtgärder vidtas från motparten. I sista hand kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Stöd för räntekrav och ränteberäkning finner du i 4, 6 och 9 §§ räntelagen (1975:635).

Om du behöver hjälp med att upprätta en korrekt juridisk text är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig.

Vänligen

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ränta (72)
2020-09-03 Mellan vilka datum beräknas ränta för skadestånd pga brott?
2020-06-12 Hur beräknas dröjsmålsränta på lön?
2020-02-21 Hur beräknar jag ränta på skadestånd?
2019-10-14 Hur många procent är räntan om den beräknas enligt 6 § räntelagen?

Alla besvarade frågor (85560)