Beräkning av belopp med ränta enligt 6 § räntelagen

2018-02-22 i Ränta
FRÅGA |hej Ska återbetala betala 600 kr i avgift + ränta enligt 6 § räntelagen från den 28 november tills dags 20 februari 2018. Hur räknas denna summa ut och hur stor är ränteavgiften?Hur stor är räntan enligt räntelagen 6 § på summan 9 400 kr för tiden 19 juli till den 28 november 2016. Tacksam för svar
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om ränta hittas i räntelagen.Ränta på belopp enligt 6 § räntelagen är gällande referensränta plus åtta procentenheter. Från juli år 2016 och till dagens läge har referensräntan varit -0.50 och med plus åtta procentenheter hamnar räntan på 7.5 procent. Vad referensräntan ligger på hittar du här.Kronofogden har en ränteräknare, den hittar du här.Enligt ränteräknaren är beloppen följande:1. Summan på 600 kr blir 610 kr, där 10 kr är ränta med dina angivna datum (171128-180220).2. Summan på 9 400 kr blir 9 656 kr, där 256 kr är ränta med din angivna datum (160719-161128).Med vänliga hälsningar,

Hur räknas räntan vid försäkringsersättning och hur är ansvarsfördelning mellan underentreprenör och försäkringsbolag

2018-01-11 i Ränta
FRÅGA |https://lagen.nu/1975:635HEJ. HAR VARIT I KONTAKT MED ER TIDIGARE ANG SKADEREGLERING EFTER EN MORDBRAND.Detta skedde för snart 5 år sedan. Skadan är bara delvis reglerad. Har lite frågor. 1. i förs villkoret står att man har rätt till dröjsmålsränta på ersättningen efter 30 dagar efter skadan, gäller detta även om man stämmer försäkringsbolaget för att få ut ersättningen? 2. är räntan då ref.ränta + 8%? Min advokat påstår att eftersom jag drivit det så långt som till domstol så har jag ingen rätt till ränta o eftersom bankräntan är 0% så får jag ingenting. är detta verkligen rätt?, 3, Vid saneringen efter branden skadades golvet i verkstadslokalen. Det spolades in stora mängder vatten under byggnaden för att rena grusen under betongen, grusen förgiftades vid branden bl.a naftalen ,barium o dioxiner, Då jag vill ha ersättning för uppbilning o gjutning av nytt golv svarar förs.bolaget att eftersom branden var hos mig så är det jag som är beställare av det felaktigt utförda saneringen, DÅ ÄR DET MITT ANSVAR ATT SE TILL SÅ SANERINGEN GÖRS PÅ ETT RIKTIGT SÄTT. Jag har inga kunskaper om sådant, arbetet beställdes av förs.bolaget efter anbud från 2 firmor, I vanliga fall betalar jag momsen på det som utfördes efter branden men när det gällde saneringen så hade jag inte så mycket pengar just då. Förs bolaget bet hela fakturan ca 1 miljon, jag anser inte att det är mitt ansvar att veta hur en sanering går till. Saneringsfirman har försäkrat i ett annat bolag, Måste jag stämma även dom? regressrätt??
Robert Lindström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du i huvudsak undrar tre saker:1. Gäller rätten för dröjsmålsränta även om du stämmer försäkringsbolaget?2. Hur beräknas i så fall dröjsmålsräntan?3. Vem är ansvarig för eventuellt felaktigt utförd sanering eller reparation?Gällande dina frågor så blir det direkt avgörande vad som står i dina försäkringsvillkor och eftersom jag inte har tillgång till dessa så kan jag inte med säkerhet uttala mig kring dessa men jag ska försöka ge lite allmän information.1. Generellt sett så löper ränta på kapitalbeloppet från det att fordran förföll till betalning fram till dess betalning sker. Det krävs dock att fordringsägaren begär att få ersättning för ränta för att detta ska bli aktuellt.I ditt fall innebär detta att du ska begära ränta från försäkringsbolaget från 30 dagar efter skadetillfället fram till dess att betalning sker. Gör du detta så spelar det ingen roll att det handlar om en tvist förutsatt att inte något annat finns reglerat i försäkringsvillkoren.2. Dröjsmålsränta är som sagt något som normalt sett regleras i villkoren men för det fall att någon reglering inte finns eller om det hänvisas till räntelagen så regleras detta i räntelagens 3 och 6 §§ och det är mycket riktigt referensräntan vid var given tidpunkt med tillägg av åtta procentenheter.3. Du har i din fråga beskrivit att det är försäkringsbolaget som beställt saneringen och att denna har utförts av en tredje part. Det är därmed så att det är försäkringsbolaget som är leverantör och därmed också de som ansvarar för att arbetet är utfört på ett korrekt sätt. För det fall att något utförts felaktigt ska du reklamera detta till försäkringsbolaget som i sin tur riktar anspråk på de som utfört saneringen.Något som inte är helt ovanligt är att försäkringsbolaget istället meddelar att de kommer täcka hela eller delar av kostnaden för att exempelvis sanera och därefter låter dig välja vilken entreprenör som ska utföra arbetet. Om så är fallet så är istället du beställare och ditt anspråk ska då riktas direkt till entreprenören.Viktigt att komma ihåg är dock att det mycket väl kan finnas någon reglering i försäkringsvillkoren som innebär att något anspråk inte kan riktas direkt mot försäkringsbolaget utan att alla reklamationer och anspråk på ersättning ska riktas direkt till entreprenören.SammanfattningUtan att ha tillgång till de allmänna villkoren så kan jag inte med säkerhet svara på dina frågor. Utifrån den information som du har givit mig så verkar det som att1.du har rätt till ränta,2.räntan ska sättas till referensräntan + åtta procentenheter,3.Kravet på ersättning för felaktigt utförd sanering ska riktas till försäkringsbolagetJag vill dock understryka att jag inte tittat på villkoren varför ovanstående kan vara fel. Jag föreslår därför att du låter en av våra jurister titta på villkoren och ger dig ett svar med större säkerhet.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor och om det är något som är otydligt eller om du vill komma i kontakt med våra jurister så når du mig på robert.lindstrom@lawline.se.Vänligen,

Beräkning av dröjsmålsränta

2016-11-23 i Ränta
FRÅGA |Hej.Jag har blivit tilldömd ett skadestånd på 115.000 jämte ränta påbeloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 28 februari 2004 till dess betalningsker.Hur beräknar man detta?Tacksam för svar
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När ränta enligt 6 § räntelagen ska beräknas måste först själva räntesatsen fastställas. Enligt 6 § är den 8 procentenheter plus referensräntan. Referensräntan fastställs varje halvår av Riksbanken, detta står att finna i 9 § räntelagen. På grund av att referensräntan ändras så pass ofta kan det vara lite klurigt att räkna ut det totala beloppet på räntan. Mitt tips till dig är att därför använda Kronofogdens kalkylator för att få fram ett sådant exakt belopp som möjligt. Länken till den rätta sidan hittar du här. Du fyller i följande uppgifter: Belopp: 115000Ränta: 8 %Fr.o.m.: 040228T.o.m.: Dagens datum Sedan fyller du i att du vill beräkna räntan på ”vanlig ränta” och att du vill att "hänsyn ska tas till referensränteändringar" (de 8 % kommer då att adderas med korrekta referensräntan). Bocka i dessa två boxar och klicka sedan på beräkna. När jag gjorde beräkningen utifrån dina uppgifter och under förutsättning att betalning sker idag, 23 november 2016, fick jag fram följande uppgifter. Räntebelopp: 131 584 Totalt belopp: 246 584Hoppas att du fick svar på din fråga Med vänliga hälsningar,

Beräkning av ränta på skadestånd

2016-04-28 i Ränta
FRÅGA |Hur ska jag veta vilken ränta jag ska uppge på ett skadestånd av 1500. Sen 02-2016
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ränteberäkningen beror lite på om det är skadestånd med anledning av brott eller inte. Om det är med anledning av brott så kan du beräkna räntan 30 dagar efter att själva skadan inträffade. Men om det handlar om skadestånd som ska utges utan samband med att ett brott har begåtts, så ska räntan utgå först 30 dagar efter det att din motpart har framställt krav på ersättning (i vissa fall behöver borgenären även lägga fram utredning om dennes skäl till skadestånd, men det är inte alltid nödvändigt). Själva räntesatsen utgörs av den aktuella referensräntan adderat med åtta procentenheter. Eftersom gällande referensränta är och har varit 0,00 sedan 2015-07-01 (se här), så blir räntan alltså åtta procent på skadeståndet. Beroende på omständigheterna så ska räntan beräknas från lite olika dagar, jag kommer här ge ett exempel:Betalning ska ske 2016-01-01, betalning inkommer 2016-06-01. Ränta kan då krävas mellan 2016-01-31 och 2016-05-31.Kronofogdemyndigheten har ett utmärkt verktyg där du kan räkna ut räntan utifrån just ditt fall, se här. Om det var så att räntan på ditt skadeståndet utgick från 2016-02-01 och du betalar så att borgenären får skadeståndsbeloppet samt räntan tillhanda imorgon (2016-04-29) så beräknas räntan på följande sätt:8 % av 1500 kr = 120 kr, detta är vad du ska betala i ränta per år120/12 = 10 kr, detta är vad du ska betala i ränta per månadMellan 2016-02-01 och 2016-04-29 är det nästan tre månader, varför du ska betala nästan 30 kr i ränta (29,67 kr exakt). Stöd för räntekrav och ränteberäkning hittar du i 4, 6 och 9 §§ räntelagen (1975:635).Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Ränta på skadestånd

2018-02-15 i Ränta
FRÅGA |hej! Jag har ett skadestånd på 10.000 då händelsen hände 18 maj 2017 och då vill även veta min ränta som är jämte enligt 6 § räntelagen. Och jag vill gärna få det uträknat av er hur mycket eller lite det har höjts med räntan? Tack i förhand.Skulle vara jätte snällt om ni kunde räkna ut detta.
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om ränta hittas i räntelagen.Ränta på skadestånd räknas från den dag då skadan uppkom om skadan var uppsåtligt orsakad av skadevållaren (4 § 5 st. Räntelagen) eller i annat fall från den dagen som infaller 30 dagar efter att krav om skadestånd framställts (4 § 3 st. Räntelagen).Ränta på skadeståndet är enligt 6 § räntelagen gällande referensränta plus åtta procentenheter. I dagens läge är referensräntan -0.50 och med plus åtta procentenheter hamnar räntan på 7.5 procent.Kronofogden har en ränteräknare, den hittar du här. Utifrån ditt angivna belopp och datum (18 maj 2017) fram till dagens datum är räntebeloppet 563 kr. Ditt totala belopp är således 10 563 kr.Med vänliga hälsningar,

Hur beräknas ränta på skadestånd?

2017-03-10 i Ränta
FRÅGA |Hej har nu fått veta att det skadestånd jag yrkade på och fick rätt till i juni -14 nu ska betalas ut månadsvis pga utmätning av lön via kronofogden. Det beslutades att det skulle bli 7400 kr + ränta men då är min fråga hur får jag reda på vilken procent räntan ligger på? I det utmätningsbeslutet som kom i Feb -17 så låg totalbeloppet på 9970 kr (10/2 -17) mvh Pettersson
Niklas Junker |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om ränta hittar du i räntelagen.Ränta på skadestånd räknas från den dag skadan uppkom om skadan var uppsåtligt orsakad av skadevållaren (4 § 5 stycket) eller i annat fall från den dagen som infaller 30 dagar efter att krav om skadestånd framställts (4 § 3 stycket).Räntan på skadeståndet är enligt 6 § gällande referensränta plus åtta procentenheter. Gällande referensränta hittar du i Riksbankens tabeller.Kronofogden har en bra snurra för att räkna på skuldräntor som även tar hänsyn till referensräntans förändring historiskt.Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta Lawline på 08-533 300 04 eller info@lawline.se

Ränta på skadestånd med anledning av uppsåtligt brott

2016-06-19 i Ränta
FRÅGA |Hej!Jag var i veckan målsägare vid en brottsmål rättegång gällande grov misshandel på mig & min son.Detta brott inträffade Mars år 2013 & våran advokat yrkade på en sammanlagd summa för mig & min son på 60000 & sa att ränta ska tillkomma på denna summa från et datum misshandeln inträffade.Jag var så nervös & tänkte inte på att fråga henne vad en sådan ränta ligger på & om det betalas ut tillsammans med det skadestånd vi begärt.Tacksam för svarVänliga Hälsningar
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Regler om ränta finns i räntelagen.Om domstolen ger er rätt till skadestånd så har ni rätt till ränta på skadeståndsbeloppet från den dag då skadan uppkom eftersom skadeståndet avser skada som uppkommit när ni utsattas för ett uppsåtligt brott enligt 4 § räntelagen. Beräkningen av räntan sker enligt 6 § räntelagen genom att en tar den av Riksbanken fastställda referensräntan och adderar 8 procentenheter. Referensräntan i mars 2013 var 1 % varför den totala räntan på skadeståndet blir 9 %. Hur mycket pengar det blir beror på när ni utsattes för misshandeln, vilken dag personen ska betala samt vilket beloppet domstolen fastställer. Kronofogden har ett bra verktyg för att beräkna skuldränta som ni når här. Räntan ska betalas i samband med att skadeståndet ska betalas. Hoppas det var svar på dina frågor!Vänliga hälsningar,

Beräkning av ränta pga. skadestånd

2016-03-15 i Ränta
FRÅGA |Vad blir räntan och totala summan för ett skadestånd på 8700 kr? Ränta på beloppet enligt 6§ räntelagen (1975:635) från den 5 sep 2014 till 31 mar 2016?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beräkningen av räntan i enlighet med 6 § Räntelagen innebär att man tar den av Riksbanken fastställda referensräntan (se här) och adderar 8 procentenheter. Referensräntan fastställs en gång per halvår enligt 9 § Räntelagen. 2014-07-01 så låg referensräntan på 1 %, varför räntan på skadestånd blir 9 % (8+1 =9). Du kan, om du vill kontrollera min beräkning, själv räkna ut räntans storlek enligt Kronofogdens ränteräknare som du hittar här.Ditt totala belopp du bör få ut är således: 9931kr.Räntan är således totalt på: 1231krJag hoppas du fick svar på din fråga,Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,