FrågaSKADESTÅNDSRÄTTRänta09/04/2018

Hur beräknas räntan vid skadeståndsanspråk?

Ska erhålla ett skadestånd på 33000 kr från en person för att jag blivit påkörd. I beskedet står dock att det är "jämte ränta på beloppet från 18 januari 2016". Jag undrar hur stor räntan kommer att bli? Innebär "jämte ränta" att räntan inte har räknats in i skadeståndsbeloppet 33000 kr utan blir utöver detta, alltså jag får mer än 33000 kr? Vänligen

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

På skadestånd ska i regel ränta betalas enligt räntelagen. Detta är en dispositiv lag, det vill säga den gäller så länge inte något annat har avtalats mellan parterna (1 § 2 st. räntelagen).

Vid skadeståndsanspråk ska dröjsmålsränta utgå en månad efter att borgenären har lämnat meddelande om krav på ersättning (se 4 § 3 st. räntelagen). I ditt fall ska dröjsmålsräntan utgå från den 18 januari 2016, enligt uppgifterna i ditt besked. Räntan utbetalas utöver ditt skadeståndsbelopp om 33 000 kronor.

Hur beräknar man räntan?

Hur räntan beräknas regleras i 6 § räntelagen. Beräkningen görs enligt en räntefot som utgörs av referensräntan plus åtta procentenheter. Referensräntan är en räntesats som motsvarar Riksbankens reporänta (även kallad styrränta) som Riksbanken bestämmer en gång per halvår (se 9 § räntelagen). Just nu och fram till den 1 juli 2018 är referensräntan -0,50 procent. Du ska sedan lägga på åtta procentenheter, vilket just nu ger dig en räntesats på 7,50 procent. Eftersom räntan i ditt fall har löpt under flera olika referensräntor behöver man dock även ta hänsyn till de referensräntor som var under 2016 och 2017 för att i sin tur kunna beräkna exakt vad du kommer att erhålla i ränta.

Det finns en funktion på Kronofogdens hemsida där man på ett enkelt vis kan räkna ut vad räntan blir, se här. I ditt fall fyller du i beloppet 33 000 kronor, ränta 8 procent och från och med 160118. Under till och med fyller du i det datum som betalningen sker, om betalning skulle ske idag fyller du i 180409. Slutligen fyller du i att "vanlig ränta" ska beräknas samt att "hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar". Det sistnämnda gör att de olika referensräntorna som varit under tiden som räntan löpt tas med i beräkningen.

Skulle betalning göras idag den 9 april 2018 skulle du alltså erhålla 5 580 kronor i ränta. Det totala beloppet skulle bli 33 000 kronor + 5 580 kronor = 38 580 kronor.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Angelica KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”