Vad är räntebeloppet uppe i?

2019-02-03 i Ränta
FRÅGA
Hej ! Väntar på ett skadestånd på 40 292 kr från 10/7 -18. Hur mycket är summan uppe i dags datum ?? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ränta enligt 6 § räntelagen

Räntan på ditt skadestånd beräknas utifrån de steg som anges i 6 § räntelagen. Du ska ta aktuell referensränta + 8 procentenheter för att få fram den årliga räntesatsen på beloppet.

Av 9 § räntelagen framgår att "aktuell referensränta" är detsamma som Riksbankens reporänta, alltså den räntenivå (styrränta) som sätts av Riksbanken en gång per halvår (1 januari och 1 juli varje år). För perioden 1 januari till 1 juli 2019 ligger denna på -0,5 procent, vilket den även gjort de fem föregående perioderna. Det är alltså -0,5 procent som är den referensränta du ska beakta.

Med en aktuell referensränta på -0,5 procent, blir det en årlig ränta på 7,5 procent (jfr 6 § räntelagen). På ditt belopp löper alltså en årlig ränta om 7,5 procent.

Vad räntebeloppet är uppe i just nu:

För att få fram exakt vad räntebeloppet är uppe i just i detta nu, rekommenderar jag denna funktion på Kronofogdens hemsida. I räntekalkylatorn fyller du i följande uppgifter:

- Belopp: 40292

- Ränta %: 7,5

- Från och med: 180710

- Till och med: 190203 (eller valfritt datum)

- Klicka i att "vanlig ränta" ska beräknas.

*Notera att du inte behöver klicka i att "hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar", eftersom du redan gjort detta manuellt när du fyllde i 7,5 istället för 8 som ränteprocent. Om du däremot hade fyllt i 8 som ränteprocent hade du givetvis behövt klicka i denna ruta för korrekt beräkning. Att klicka i den rutan är framför allt användbart när man ska beräkna räntebelopp som löpt under flera olika referensräntenivåer (vilket ju dock inte är aktuellt i ditt fall eftersom referensräntan varit densamma (-0,5) under hela tidsperioden).

Vi ser nu att räntan på beloppet 40 292 kr från och med 10 juli 2018 till och med dagens datum 3 februari 2019 alltså är 1 730 kr. Totalt belopp blir då 40 292 kr + 1 730 kr = 42 022 kr i dags datum.

Hoppas du fick svar på frågan. Återkom gärna om du har fler frågor!

Med vänliga hälsningar,

Angelica Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ränta (70)
2020-02-21 Hur beräknar jag ränta på skadestånd?
2019-10-14 Hur många procent är räntan om den beräknas enligt 6 § räntelagen?
2019-03-21 Uträkning av dröjsmålsränta
2019-02-26 Hur beräknas ränta på skadestånd?

Alla besvarade frågor (78764)