Beräkning av ränta på skadestånd för uppsåtligt brott

2016-01-24 i Ränta
FRÅGA
Hej. Hur mycket ränta betalar man från 1 april 2015 till 20 februari 2016.( skadestånd för olaga hot)
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Beräkningen av räntan ska ske enligt 6 § räntelagen (1975:635) (RänteL) genom att ta den av Riksbanken bestämda referensräntan ökat med 8 procentenheter. Sedan 2015-01-01 har referensräntan legat på 0 %, vilket innebär att räntan för skadeståndet blir 8 %. Olaga hot är ett uppsåtligt brott och räntan ska därmed räknas från den dag skadan uppkom.

Du har inte angett skadeståndets storlek, men du kan själv räkna ut räntan på Kronofogdens hemsida: https://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html.

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ränta (72)
2020-09-03 Mellan vilka datum beräknas ränta för skadestånd pga brott?
2020-06-12 Hur beräknas dröjsmålsränta på lön?
2020-02-21 Hur beräknar jag ränta på skadestånd?
2019-10-14 Hur många procent är räntan om den beräknas enligt 6 § räntelagen?

Alla besvarade frågor (86512)