FrågaSKADESTÅNDSRÄTTRänta10/03/2017

Hur beräknas ränta på skadestånd?

Hej har nu fått veta att det skadestånd jag yrkade på och fick rätt till i juni -14 nu ska betalas ut månadsvis pga utmätning av lön via kronofogden. Det beslutades att det skulle bli 7400 kr + ränta men då är min fråga hur får jag reda på vilken procent räntan ligger på? I det utmätningsbeslutet som kom i Feb -17 så låg totalbeloppet på 9970 kr (10/2 -17) mvh Pettersson

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om ränta hittar du i räntelagen.

Ränta på skadestånd räknas från den dag skadan uppkom om skadan var uppsåtligt orsakad av skadevållaren (4 § 5 stycket) eller i annat fall från den dagen som infaller 30 dagar efter att krav om skadestånd framställts (4 § 3 stycket).

Räntan på skadeståndet är enligt 6 § gällande referensränta plus åtta procentenheter. Gällande referensränta hittar du i Riksbankens tabeller.

Kronofogden har en bra snurra för att räkna på skuldräntor som även tar hänsyn till referensräntans förändring historiskt.

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta Lawline på 08-533 300 04 eller info@lawline.se

Niklas JunkerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”