FrågaSKADESTÅNDSRÄTTRänta13/03/2016

Ränteberäkning på skadestånd

Hur stor ränta på skadestånd för sexuellt ofredande ?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beräkningen av räntan regleras i 6 § Räntelagen och innebär att man tar den av Riksbanken fastställda referensräntan (se här) och adderar 8 procentenheter. Sedan 2016-01-01 så ligger referensräntan på 0 %, varför räntan på skadestånd blir 8 %. Du kan räkna ut räntans storlek enligt Kronofogdens räknteräknare som du hittar här.

Värt att nämna är att om brottet var uppsåtligt så ska räntan beräknas från den dag skadan uppkom, 4 § femte stycket räntelagen.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba HållstenRådgivare