Beräkning av ränta på skadestånd

2016-04-28 i Ränta
FRÅGA
Hur ska jag veta vilken ränta jag ska uppge på ett skadestånd av 1500. Sen 02-2016
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ränteberäkningen beror lite på om det är skadestånd med anledning av brott eller inte. Om det är med anledning av brott så kan du beräkna räntan 30 dagar efter att själva skadan inträffade. Men om det handlar om skadestånd som ska utges utan samband med att ett brott har begåtts, så ska räntan utgå först 30 dagar efter det att din motpart har framställt krav på ersättning (i vissa fall behöver borgenären även lägga fram utredning om dennes skäl till skadestånd, men det är inte alltid nödvändigt).

Själva räntesatsen utgörs av den aktuella referensräntan adderat med åtta procentenheter. Eftersom gällande referensränta är och har varit 0,00 sedan 2015-07-01 (se här), så blir räntan alltså åtta procent på skadeståndet. Beroende på omständigheterna så ska räntan beräknas från lite olika dagar, jag kommer här ge ett exempel:

Betalning ska ske 2016-01-01, betalning inkommer 2016-06-01. Ränta kan då krävas mellan 2016-01-31 och 2016-05-31.

Kronofogdemyndigheten har ett utmärkt verktyg där du kan räkna ut räntan utifrån just ditt fall, se här. Om det var så att räntan på ditt skadeståndet utgick från 2016-02-01 och du betalar så att borgenären får skadeståndsbeloppet samt räntan tillhanda imorgon (2016-04-29) så beräknas räntan på följande sätt:

8 % av 1500 kr = 120 kr, detta är vad du ska betala i ränta per år

120/12 = 10 kr, detta är vad du ska betala i ränta per månad

Mellan 2016-02-01 och 2016-04-29 är det nästan tre månader, varför du ska betala nästan 30 kr i ränta (29,67 kr exakt).

Stöd för räntekrav och ränteberäkning hittar du i 4, 6 och 9 §§ räntelagen (1975:635).

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Ränta ska betalas på en fordran, som avser skadestånd med anledning av ett uppsåtligt brott och inte skall utges som livränta, från den dag då skadan uppkom. Se 4 § räntelagen (1975:635)
2018-04-16 23:06
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ränta (72)
2020-09-03 Mellan vilka datum beräknas ränta för skadestånd pga brott?
2020-06-12 Hur beräknas dröjsmålsränta på lön?
2020-02-21 Hur beräknar jag ränta på skadestånd?
2019-10-14 Hur många procent är räntan om den beräknas enligt 6 § räntelagen?

Alla besvarade frågor (85427)