försäkringsgivarens regressrätt

2020-09-20 i Regressrätt
FRÅGA |Hej, Vi har vållat en skada på ett golv i samband med en leverans av varor till en kund. Kunden anmälde detta på sin hemförsäkring och fick ersättning. Vi betalade hans självrisk. Nu har vi fått en regerssframställan från hans försäkringsbolag på hela kostnaden. Är detta verkligen korrekt? Borde i så fall inte vi ha fått möjligheten att ta det på vår egen försäktring istället? Då hade vi endast behövt betala vår självrisk. Tack på förhand!
Minela Kurjakovic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Försäkringsgivarens regressrättNär försäkringsbolaget har ersatt den skadelidande för en skada någon annan vållat, har bolaget en rätt att kräva motsvarande summa av skadevållaren. Detta kallas för regressrätt. Försäkringsbolaget träder alltså in i skadelidandes rätt till skadestånd från den skadevållande (se, 7 kap. 9 § försäkringsavtalslagen).Försäkringsbolaget har alltså rätt att kräva ersättning av skadevållaren för det bolaget har betalat ut till den skadelidande.Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här. Med vänliga hälsningar

Ska jag betala självrisken för skada orsakad av annan?

2020-06-30 i Regressrätt
FRÅGA |Om jag kör på en person som springer ut framför bilen och Polisen anser att denna person är vållande.Nu blev det tack och lov bara lindriga skador på denna person men skall jag betala min självrisk själv för skadorna på bilen till försäkringsbolaget?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Självrisken ska man själv alltid betala till försäkringsbolaget eftersom självrisken är en rent försäkringsmässig kostnad. Om någon annan orsakat skadan (som lett till att du behöver betala självrisk) kan man rikta en regressfordran mot den vållande personen. Det betyder att man själv betalar självrisken till försäkringsbolaget själv men kräver den vållande personen på motsvarande summa efteråt. Att utöva regressrätt är frivilligt och sker utanför försäkringsärendet. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad ska man göra när en lokaluthyrare kräver en på ersättning för skada på festlokalen som en gäst orsakade?

2019-05-23 i Regressrätt
FRÅGA |Hej! Min dotter och hennes kompis hade en fest i hyrd lokal. En kille på festen skulle imponera på sina kompisar på toaletten, var av han ställer sig på ett handfat. Handfatet lossar från väggen men går ej i sönder, men rören har böjds och börjar läcka. Han talar om detta för min dotter och hennes vän att han gjort detta. Dom tänker ta upp detta med uthyraren på dagen efter festen då det inträffade sent på natten. Nu så har vännen fått en räkning på 38000kr av uthyraren som kräver att hon betalar. Det var hon som skrev på avtalet. Dom har varit i kontakt med killens föräldrar och sagt att han måste betala då det är han som gjort skadan. Men dom vägrar att betala hela skulden och säger att även min dotter och vän ska betala då det var deras fest. Vi har fortfarande inte löst detta då vi anser att det är killen som ska betala allt. Ska vi polis anmäla detta efter flera månader, och i så fall vad kommer att hända. Killens föräldrar har varit i kontakt med sitt försäkringsbolag men dom tar inte ärendet. vännen är jätte rädd för att komma till kronofogden då hon inte har betalt summan till uthyraren. Snälla vad ska vi göra?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det går alltid att polisanmäla pojken för skadegörelse, men det är i första hand en civilrättslig fråga det handlar om. Dvs, två privatpersoner måste lösa detta genom att antingen processa i domstol eller lösa det på annan väg. När man hyr en lokal har man et ansvarHyr man en lokal eller liknande har man ett ansvar mot uthyraren att vårda lokalen. Förstör således några gäster lokalen på något sätt är det fullt rimligt av uthyraren att vända sig till den person hen ingått avtal med för att kräva ersättning.För att undvika att betala skadestånd till uthyraren finns följande alternativ:1. väcka talan i domstol mot killen för att få ut det belopp man behövt betala till uthyraren,2. försöka få killen/hans föräldrar att betala på annat sätt utan att väcka talan i domstol.Väcka talan i domstolI den här situationen kan man säga att vännen har en "regressrätt" mot killen, eftersom det är han som orsakat en sakskada som han är ansvarig för på skadeståndsrättslig grund, men som sedan vännen på avtalsrättslig grund dock blivit skyldig att betala (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Med regressrätt menas att man har en rätt att väcka talan i domstol för att kräva tillbaka det beloppet man fått betala. Hur man väcker talan mot någon i domstol går att läsa på Sveriges domstolars hemsida.Viktigt att komma ihåg när man överväger process i domstol är att man kan komma att behöva betala rättegångskostnader, och ibland också motpartens om man förlorar (18 kap. 1 § rättegångsbalken). Något annat jag måste poängtera är att regressrätten inte ger vännen någon laglig grund för att vägra betala fakturan som uthyraren har skickat. Det ger henne endast en möjlighet att kräva tillbaka pengarna från killen i efterhand. Alternativ till att väcka talan i domstolNi kan försöka få lokaluthyraren att vända sig till killen som förstörde handfatet för att få ut skadestånd. Även om de inte har ingått i något avtal, så har killen av oaktsamhet vållat en sakskada och kan därför mycket väl bli skyldig att betala förutsatt att lokaluthyraren också kräver detta av honom (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Ge därför killens alternativt hans föräldrars kontaktuppgifter till lokaluthyraren och förklara att det är han som är skyldig för skadan i toaletten.Ett annat alternativ är att försöka få killen samt hans föräldrar att förstå att ni menar allvar. Ni kan dels förklara den rättsliga grunden för hans skadeståndsansvar, med hjälp av det jag uppgett. Påpeka att vännen har en regressrätt mot honom och hota med att ta saken till domstol. Skulle det inte fungera kan ni vända er till Kronofogden för att skicka ett så kallat betalningsföreläggande (2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Skulle de bestrida ansökan kan Kronofogden dock inte göra något om man inte tar saken till domstol först (33 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Men ett brev från Kronofogden kan förhoppningsvis få han och hans föräldrar att förstå att ni menar allvar. En ansökan om betalningsföreläggande kostar 300 kr att göra och hur man går till väga går att läsa på Kronofogdens hemsida.Vänligen

Återbetalningsskyldighet vid växling av pengar?

2017-11-26 i Regressrätt
FRÅGA |Om en person växlar pengar i en bank och får av misstag tillbaka för mycket pengar, ca 30tkr. Vad gäller om man inte lämnar tillbaka pengarna utan utnyttjar dem?
Oskar Forsberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är ett svårt fall att besvara vad som gäller när det kommer till återbetalningsskyldighet för fall som det här. Om personen varit i god tro när personen mottog pengarna, alltså att personen inte insett att den fått för mycket pengar så kan återbetalningsskyldighet inte krävas i vissa fall enligt praxis från domstol.I det här fallet rör det sig om en ganska stor summa som felaktigt utbetalas. Då kan det bli svårt att bevisa att man inte insett det, och därmed hade rättsföljden blivit återbetalningsskyldighet. Men det är en fråga från fall till fall.Om du undrar något mer är du välkommen att höra av dig igen!

Försäkringsbolags regressrätt vid parkeringsskada?

2020-07-07 i Regressrätt
FRÅGA |Vad gäller om vållande erkänt parkeringsskada och vederbörandes försäkringsbolag bolag ska ersätta skadan?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida en person som erkänt en skada ska betala försäkringsbolaget för det belopp som försäkringen täckte. Det är även möjligt att tolka frågan som att den som erkänt skadan är försäkrad för det belopp som han kan tänkas behöva betala. Jag kommer att besvara din fråga utifrån även denna tolkning för att ge dig ett så heltäckande svar som möjligt. Vad säger lagen? Om jag besvarar din fråga enligt den första tolkningen är den lag vi söker svar i för att hitta svaret på din fråga är försäkringsavtalslagen. I 7:9 försäkringsavtalslagen framgår att försäkringsbolaget inträder i den försäkrades rätt till skadestånd i den mån skadan ersatts av försäkringsbolaget (och omfattas av försäkringen). Detta betyder kort sagt att försäkringsbolaget har rätt att kräva den skadevållande parten på den summa som försäkringsbolaget fick betala till den skadelidande på grund av försäkringen. Detta kallas för regressrätt. Enligt den andra tolkningen av din fråga tolkade jag det som att den som orsakat skadan var försäkrad för det belopp som han eller hon blivit skyldig att betala på grund av sitt vållande. Om den försäkringen gäller och täcker även just vållande av skada kommer försäkringsbolaget antagligen att ersätta den vållande för det som försäkringen täcker, antagligen får dock den vållande stå för självrisken. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Måste jag betala självrisken vid parkeringsskada?

2019-09-03 i Regressrätt
FRÅGA |Hej !Min bil har blivit påkörd under kvällen eller natten när den stod parkerad, ingen har gett sig tillkänna.Vad är mina juridiska rättigheter här, måste jag stå för hela självrisken själv eller ?MVH
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Måste man betala självrisken själv?Självrisken är vad ärendet kostar rent försäkringsmässigt, och det är försäkringstagaren som betalar detta. Om en ansvarig person ger sig till känna eller om man på annat sätt kan fastställa vem som orsakat skadan kan det man betalat för sin självrisk riktas som ett ersättningsanspråk mot den ansvarige. Om man inte vet vem som orsakat skadan får man själv stå för självrisken. Finns någon möjlighet att lägre självrisk?I vissa fall kan Trafikförsäkringsföreningen (TFF) göra så att man får en reducerad självrisk när skadan orsakats av en okänd motpart. TFF ställer dock upp vissa krav som att man exempelvis ska polisanmäla händelsen och att man måste upptäcka skadan direkt på plats, dvs inte köra mellan platser och senare upptäcka skadan. Mer information om TFF:s krav hittar du här. Om alla TFF:s krav uppfylls kan man få en lägre självrisk än den man egentligen har i sin försäkring. Vad ska jag göra?Jag rekommenderar dig att kontakta ditt försäkringsbolag och upprätta en skadeanmälan. Försäkringsbolaget kan sedan vidare informera dig om möjligheterna till en reducerad självrisk via TFF och hjälpa dig i processen. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad innebär ett solidariskt skadestånd?

2019-05-23 i Regressrätt
FRÅGA |jag och en "medbrottsling" skulle betala ett skadestånd solidariskt, jag har dock betalat allt själv, kan jag då kräva hälften av honom då han inte betalat nånting?
Ellen Hägerström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett solidariskt betalningsansvar kan aktualiseras när två eller flera gemensamt har orsakat en skada och är skadeståndsskyldiga tillsammans. Skadeståndsbeloppet kan krävas av vem som helst av de solidariskt ansvariga. Den som betalar skadeståndet får då en regressrätt gentemot övriga betalningsskyldiga. Eftersom du har betalat hela skadeståndet själv har du rätt att rikta ett betalningskrav mot den som tillsammans med dig varit skadeståndsskyldig. Du har därmed regressrätt och kan begrära hälften av skadeståndsbeloppet av din "medbrottsling". Vänligen,

Hur kan en återförsäljare utkräva produktansvar från en tillverkare för ersättning man betalat ut till sina kunder?

2017-11-25 i Regressrätt
FRÅGA |Hej, En återförsäljare har blivit ersättningsskyldig till konsumenter pga. fel i vara som orsakat sakskada på annat än den sålda varan. Nu vill återförsäljaren få ersättning för sina kostnader han haft för att ersätta konsumenternas skada, från tillverkaren av varan i fråga. Enligt vilka lagregler kan köparen av tillverkaren kräva ersättning? Enligt köplagen 67 § ersätts ju inte förluster på annat än den sålda varan? Går det därför inte att kräva ersättning enligt köplagens bestämmelser? Vad gäller? Tack på förhand!
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det är sant att köplagens 67 § inte kan användas för att kräva skadestånd med anledning av att den sålda produkten skadat annan egendom. Dessa skador kallas produktskador och regleras i annan lagstiftning.ProduktansvarNär en konsument köpt en vara som genom en säkerhetsbrist orsakar personskada eller sakskada på annan egendom än den köpta varan så aktualiseras s.k produktansvar. Produktansvar är ett skadestånd som regleras i produktansvarslagen (PAL), och det fungerar som ett konsumentskydd. En företagare som handlat av en annan företagare skyddas alltså inte av lagen.Detta skadestånd ansvarar tillverkare (i lagen nämns även insamlare och frambringare, som båda kan liknas vid rollen som tillverkare) och importörer för gentemot konsumenten. Om det för konsumenten inte går att ta reda på vem som tillverkat eller importerat produkten, så ansvarar de som tillhandahållit produkten, vilket vanligtvis är en försäljare. Detta framgår av PAL 6 § och 7 §.Vad som avses med säkerhetsbrist definieras i PAL 3 § som att produkten "inte är så säker som skäligen kan förväntas". Tröskeln är ganska låg och väldigt många olika bristfälligheter inom konstruktionsfel, fabrikationsfel och instruktionsfel har ansetts godtagbara. Fel i produktionen och bristfälliga bruksanvisningar är exempel på produktansvarsgrunder. Hos varor som avses användas av barn ställs väldigt höga krav på säkerhet som måste efterföljas. Produkter som saknar effekt kan också aktualisera produktansvar, och ett exempel som nämns i lagens förarbeten är att en solskyddsfaktor som inte har någon effekt och sedermera resulterar i brännskador ska ge upphov till produktansvar. Begreppet säkerhetsbrist har således ett väldigt vidsträckt tillämpningsområde. Enligt PAL 1 § 2 st ersätts sakskador som produkten orsakar på annan egendom om denna andra egendom är "avsedd huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet". Konsumenten får alltså inte kräva skadestånd pga skada på egendom som hen använder i jobbet, exempelvis en jobbdator.Det krävs också att användandet av produkten i sig sker under förhållanden som faller utanför näringsverksamhet. En dyr tennisracket (som huvudsakligen används för fritidsändamål) som brinner upp på grund av att en jobbdator kortsluter omfattas alltså inte av produktansvaret, eftersom användandet av datorn faller inom näringsverksamhet. Ett ganska tillspetsat exempel kanske, men jag hoppas att poängen framgick.Först och främst är det alltså tillverkaren av produkten som är ansvarig för produktskador, och det är denne som ska krävas först. Importörer kan också krävas. Försäljarna av varorna ska som huvudregel bara kunna krävas när varken tillverkare eller importör kan fastställas. I många fall är importören eller tillverkaren också säljare i förhållande till konsumenten, vilket innebär att denne då kan krävas direkt.Men försäljare som inte är importörer då?Konsumenten har en rätt att kräva försäljaren på allmänt skadestånd för den skada han lider av att en produkt är felaktig enligt konsumentköplagen (KKöpL) 30 §. I samma lags 31 § finns också en bestämmelse som innebär att konsumenter inom ramen för detta skadestånd kan kräva försäljaren direkt på produktansvaret för skador som produkten tillfogar annan egendom, oavsett om man försökt nå tillverkare eller importör innan.Försäljaren kan sedan i sin tur inte använda sig av PALs bestämmelser på samma sätt som en konsument, eftersom lagen fungerar som ett konsumentskydd. Det finns dock en bestämmelse i PAL 11 § som innebär att den återförsäljare som enligt KKöpL 31 § är skyldig att ersätta en skada hos konsument, har möjlighet att regressvis kräva den som enligt PALs regler är skadeståndsansvarig för produktansvar, vilket enligt lagen är importören eller tillverkaren.Detta tillvägagångssätt kan illustreras med ett enkelt exempel.Tillverkaren T har producerat en vara som sedan säljs till återförsäljare Å för slutförsäljning till konsumenten K. Varan orsakar genom en säkerhetsbrist en skada på Ks båt(vilken huvudsakligen används för fritidsändamål). Enligt reglerna i PAL är tillverkaren T (eller importören I) i första hand ansvarig för skadan gentemot K, men i och med KKöpL 31 § kan K istället vända sig med sitt skadeståndskrav mot Å. Det är i princip alltid lättare för konsumenter att få tag på återförsäljaren än tillverkaren av en produkt, inte minst i geografiskt hänseende. Med stöd av PAL 11 § kan sedan Å vända sig mot T och kräva denne på beloppet som hen tvingats betala ut till K.SammanfattningFörsäljaren kan kräva tillverkaren på ersättning på den summa som man betalat ut till konsumenterna med stöd av PAL 11 §. Förutsättningarna för detta är att det rör sig om en säkerhetsbrist i varan, att varan hos konsumenten har skadat egendom som inte används i arbetssammanhang samt att varan användes på det sätt den var avsedd att användas när skadan inträffade, dvs på ett "normalt" sätt och inte i arbetssammanhang.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!