Ska jag kräva butiksinnehavaren eller producenten på skadestånd vid personskada?

Hej,

Jag undrar vilka möjligheter man har att få skadestånd vid en olycksfall i en butik. I början på juni besökte jag en inredningsbutik i stan. Där fanns en klappstol till försäljning som jag ville gärna testa. Dock när jag försökte sätta mig på den så gick stolen sönder direkt och mitt minne finger klämdes emellan. Som resultat så tappade jag hela andelen och toppen av fingret. Väl på sjukhuset kunde de inte du tillbaka den borttappade delen jag fick genomgå en mindre operation för att kunna täcka benet samt fick några stygn.

När ja kontaktade butiken så hänvisade de till leverantören. Leverantören i sin tur sa att då olyckan inträffade inne i butiken så är det deras försäkring som skall täcka sådant. Men nu är det ingen som svarar. Jag saknar olycksfallförsäkring och hemförsäkring täcker inte sådant.

Jag undrar hur ska jag driva vidare frågan . Förutom kostnader för medicin, sjukhus, missade arbetsdagar så har jag även fått bestående skador. Hur ska man gå tillväga med detta ärende och finns det någon chans för skadestånd. Vilka slags åtgärder får jag kräva från butiken?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att reda ut vem som ansvarar för olyckan ska jag förklara vad som gäller vid ansvar för en olycka. Det framgår av ditt brev att du påpekat olyckan både för butiken och leverantören. Eftersom du är en konsument och butiken är en näringsidkare är det i första hand butiken du ska vända dig till för skadestånd.

Skadestånd

Grundregeln för att kunna få skadestånd är att den som har orsakat skadan ska ersätta den enligt 2 kap 1§ skadeståndslagen. Detta gäller för person eller sakskador. I ditt fall har du lidit personskada eftersom du blivit av med en del av ditt finger.

För att avgöra om butiken bär ansvar för den inträffade olyckan, måste en bedömning av händelseförloppet göras. I det här fallet rör det som en stol i inredningsbutik. Som butiksinnehavare måste man inse att de möbler och stolar som finns i butiken kommer att provsittas av kunderna. Det vill säga det är viktigt för butiksinnehavaren att vidta åtgärder för att olyckor inte ska inträffa, genom att exempelvis montera möblerna på rätt sätt, placera dem där de inte kan vält ner från en höjd eller dylikt. Butiksinnehavaren måste kunna inse vilken skada som skulle kunna inträffa vid olycka. Om det finns en risk för skada ska butiksinnehavaren märka ut risken med en varningsskylt alternativt en text där det framgår att vissa möbler eller ytor inte ska beträdas av kunderna.

I det här fallet måste det konstateras vara fullt normalt att kunderna ska kunna provsitta möblerna och att varningsskyltar inte ska anses vara nödvändiga. Problemet ligger antingen i en felmontering eller ett fel i produkten. Det är upp till butiksinnehavaren att bevisa.

Produktfel

Om skadan uppkommit till följd av att det är fel på produkten eller om den har en säkerhetsbrist ska tillverkaren ersätta skadan som har orsakats enligt 1-3 § produktansvarslagen.

Ansvar för skadan

I det här fallet gäller det alltså att avgöra om det var fel på stolen från början, eller om den var felaktigt monterad. Som du skriver i ditt brev har tillverkaren hänvisat till butiken som ansvarig. Eftersom du är konsument är det helt riktigt att du vänder dig till butiken för ersättning för inträffade skadan oavsett vad som har orsakat skadan. Butiken blir då ersättningsskyldig mot dig. Om det visar sig att det var ett fel i produkten är det upp till butiken att vända sig till tillverkaren.

Ersättning

Vid en skada ska den som orsakat skadan reparera den eller ersätta den. Om du påtalade skadan för butiken vid händelseförloppet, kan du vända dig mot butiken med ditt skadeståndsanspråk. Du har lidit personskada enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen, och har därför rätt till ersättning för sjukhuskostnader, inkomstförlust samt sveda och värk enligt 5 kap 1 § skadeståndslagen.

Sammanfattning

Du har lidit en personskada som orsakats i en butik. Du har rätt till ersättning för den skada du lidit. Eftersom du är en konsument ska du i första hand vända dig direkt till butiken för ersättning. Det åligger sedan butiken att betala skadeståndet, och i det fall det var fel på stolen kräva producenten på skadestånd. Detta förutsätter givetvis att du inte på något sätt agerat på ett uppenbart vårdslöst sätt. Om du vill ha hjälp med att rikta ett skadeståndsanspråk mot butiken, är du välkommen att kontakta oss på Lawline.

Vänligen,

Björn LotoftRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”