Vem står för självrisk och kan man begära skadestånd av den som faktiskt orsakade skadan?

Min nanny har orsakat skada på min bil. Vem ska stå för självrisk?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilka lagar är tillämpliga?

Det är trafikskadelagen (TSL) och skadeståndslagen (SKL) som är de tillämpliga lagarna i ditt fall.

Vem står för självrisken?

I ett trafikförsäkringsavtal får ett försäkringsbolag göra ett förbehåll för rätten kräva ett självriskbelopp ur den trafikskadeersättning som försäkringsbolaget har betalat ut till den skadelidande (21 § 1 st. TSL). I motiven till ovan nämnda regel har det klargjorts att en försäkringsbolaget ska göra självrisken gällande mot försäkringstagaren genom att återkräva detta belopp efter att den skadelidande har fått betalt av försäkringsbolaget (prop. 1975/76:15 s. 130 f.). Det ovan sagda betyder därför att om du står som försäkringstagare på bilen, så gäller att ditt försäkringsbolag kommer betala skadestånd till dig för skadan på bilen, men att det är du som ska stå för självrisken.

Kan du som står för självrisken begära skadestånd av den som faktiskt orsakade skadan?

En försäkringstagare som har krävts på ett självriskbelopp har rätt att inträda intill det utgivna beloppet i den rätt till skadestånd enligt 20 § som tillkommer försäkringsbolaget (25 § 2 st. TSL). Regeln ger därför en viss regressrätt för den som har betalt ett självriskbelopp mot den som har vållat skadan antingen uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. Denna regel gäller dock bara om du som försäkringstagare också har vållat skada uppsåtligen eller av grov vårdslöshet (prop. 1975/76:15 s. 134–135). Det lär därför bli svårt att kräva skadestånd på självriskbeloppet enligt trafikskadelagen.

Emellertid ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ersätta denna skada (2:1 SKL). Här förefaller din nanny ha orsakat en skada på din bil, som anses vara en sakskada. Den självrisk som du lär stå för har uppstått till följd av en sakskada. Därför lär du kunna kräva självriskbeloppet av din nanny med stöd av 2:1och 5:7 SKL.

Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är följande. Det är du som försäkringstagare som har ett försäkringsavtal med ditt försäkringsbolag som står för självrisken, trots att någon annan har vållat skadan. Emellertid lär du kunna få skadestånd för den självrisk som du betalade för till följd av den sakskada som din nanny har orsakat på din bil. Min rekommendation är därför att du i första hand vänder dig till din nanny och begär självrisken, och i andra hand vänder dig antingen till Kronofogdemyndigheten eller till tingsrätten.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Regressrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”