kan man bli skadeståndsskyldig som deklarationsombud?

Hej

Jag har en bokföringsfirma (HB) som sköter redovisning o lön åt en kund. Tyvärr blev det fel skatt på en extra utbetalning som delägaren gjorde ("kryss i fel ruta "SINK -skulle vara procent) vilket jag rättade till när förfrågan kom från skatteverket. Jag gjorde felet och upptäckte det först efter att skatteverket påpekat detta, viket gör att en överklagan/omprövning av beslutet inte kommer att resultera i något nytt beslut.

Resultatet blev ett skattetillägg på denna persons slutliga skatt vilket delägaren vägrar att betala eftersom "han inte gjort något fel utan det var jag som förorsakat detta". Delägaren vill att jag ersätter honom för detta (10.000 kr). Jag känner mig ytterst tveksamt till detta det känns orimligt - delägaren själv här väl ändå det slutliga ansvaret?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag förstår din fråga som att du har begått ett misstag när du skickat in uppgifter til skatteverket och att det har lett till en skatteskuld för din klient.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för om du kan bli skadeståndsskyldig.

Jag antar att du vid tillfället agerat i egenskap av deklarationsombud.

Din fråga regleras i skatteförfarandelagen (SFL) samt skadeståndslag (skl).

Kan du bli skadeståndsskyldig?

Den som åtar sig att utföra rådgivning åt någon och agerar i sin huvudmans intressen gör så under skadeståndsansvar. Det följer av avtalsförhållandet i sig samt den omsorgsplikt som ombud omfattas av.

Det är alltid den som är skattskyldig som svarar för att skatten betalas även om deklarationen skickas in via ombud (4 kap. 1 § SFL), däremot kan den skattskyldige rikta ett s.k regressanspråk, dvs ett skadeståndsanspråk mot dig som rådgivare om du orsakat huvudmannen skada genom bristande rådgivning (1 § skl). Det krävs således att du orsakat din huvudman en skada.

Skadebegreppet i sammanhanget betyder att ombudet har orsakat sin huvudman ekonomisk skada såsom skadeståndsskyldighet eller någon typ av avgift, vite eller likvärdigt. Ett skattetillägg kan utgöra en typ av avgift utifall att den påförs med anledning av att den deklarationsskyldiga (eller dess ombud) lämnat oriktiga eller bristande uppgifter.

Om det är så att du brustit i omsorgsplikten som ombud kan du bli skadeståndsskyldig för din huvudmans skattetillägg. Det är däremot huvudmannen som ansvarar för att skattetillägget betalas till skatteverket.

Slutsats

Även om någon anlitar ett deklarationsombud så ansvarar den deklarationsskyldiga för att skatteuppgifterna är riktiga. Du som ombud har en särskild omsorgsplikt gentemot din huvudman och kan bli skadeståndsskyldig vid händelse av att du i din rådgivning brister i omsorgsplikten. Utifall du omfattas av en ansvarsförsäkring bör du vända dig till ditt försäkringsbolag (kan vara så att du har skydd via andra försäkringar också).

Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga.

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Regressrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000