Skadestånd - vad mer än kausalitet krävs?

Hej,

Jag är nyfiken på ensak som ni kanske kan klargöra.

Min bror bevittnade hur en ung kille slog sönder en butiksruta och ringde polisen som anhöll ynglingen.

I tingsrätten framhöll ynglingen att han varit full och fallit in i rutan så att den gick sönder och domstolen bedömde att hans påstående inte kunde motbevisas så han frikändes.

Butiksägaren fick ingen ersättning utan tvingades själv betala självrisken.

Baserat på detta rättsfall så undrar jag:

Om jag genom en olycka skadar eller förstör något, går jag då själv skadefri?

Eller sagt på ett annat sätt, om någon av misstag förstör något jag äger, är det då min försäkring och självrisk som ska aktiveras? Som exempel om jag parkerar bilen och någon tappar en blomkruka från en balkong som krossar vindrutan, är det då jag som ska stå för självrisken?

Jag har alltid trott att den som orsakar förstörelsen ska ersätta skadan genom sin försäkring.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar varför en person som orsakat en skada kan undvika ansvar för skadan för att han "råkade" orsaka skadan.

Skadeståndslagen reglerar, enligt dess första paragraf, skadestånd i de fallen då det inte finns en särskild lag eller ett avtal som reglerar skadeståndsfrågan. Jag kommer därför att basera mitt svar på skadeståndslagen.

I 2:1 Skadeståndslagen finner vi regeln som ger rätt till ersättning vid skada på person eller sak. Paragrafen säger att den som orsakat en skada på person eller sak genom uppsåt eller vårdslöshet ska ersätta den skadan. I fallet med din bror är det ju tydligt att personen har orsakat en skada på butiksägarens fönster, en sak. Det finns dock många situationer där någon orsakar en skada och det skulle vara orimligt att kräva att personen ska behöva ersätta skadan. Därför har man ett krav på att ynglingen som har orsakat skadan måste haft uppsåt eller åtminstone varit vårdslös när han orsakade skadan för att han ska bli skyldig att ersätta den. Var det så att personen ville slå sönder fönstret, eller kanske inte brydde sig om han hade sönder fönstret så har han uppsåt och då ska han ersätta skadan. Han ska även ersätta skadan om han orsakade skadan på fönstret genom att han betedde sig på ett sätt som folk inte brukar bete sig på för att man inte vill skada butiksfönster, detta kallas "den fria culpabedömningen". Exempel på detta var om han kanske åkte skadeboard i hög fart rakt mot fönstret för att hinna före sin kompis till butiken och då körde in i fönstret, han är nog i det fallet vårdslös och ska ersätta skadan. I ditt exempel framstår det som att ynglingen ramlat in i rutan, alltså en ren olyckshändelse och om motsatsen inte kan styrkas så ska han inte ersätta skadan. Det finns dock en möjlig öppning för att, om det var berusningen som orsakat fallet och personen vet med sig att han brukar ha svårt att kontrollera sig när han har druckit, bedöma honom som vårdslös i att han konsumerade alkohol och begav sig ut bland butiksfönster. Den fria culpabedömningen är dock en skönsmässig bedömning där domstolen gör en avvägning om hur stora krav man bör ställa på en vanlig person i ynglingens situation för att motverka skador av denna typ.

Jag ska inte gå in för mycket på försäkringar eftersom det inte var kärnan i din fråga men försäkringar brukar vara kopplade till skadeståndsfrågan. Den som har lidit en skada ska stå för självrisken vid rena olycksfall. Om det var så att personen som orsakade skadan gjorde det genom vårdslöshet så kan butiksägaren söka skadestånd som ersättning för självrisken och försäkringsbolaget kan söka ersättning för reparationskostnaderna samt ränta enligt räntelagen. I och med att skadevållaren antagligen inte ansågs orsakat skadan genom vårdslöshet så ska han inte svara för kostnaderna för att reparera skadorna - och då inte heller någon eventuell självrisk.

Jag hoppas att jag besvarade din fråga på ett tillfredsställande sätt.

Med vänlig hälsning,

Egil SellgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Regressrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”