Försäkringsbolag regressrätt - preskription.

2020-11-30 i Regressrätt
FRÅGA
Hur får man reda på preskritionstid.En domstol utdömer skadestråpndsansvra enl lag i detta fall person skadaFörsäkriongbolag har betalt beloppet hur långt tid efter kan bolaget kräva betalt från målägaren
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att en domstol dömt ut skadeståndsansvar och du undrar över hur lång tid från det att ett försäkringsbolag betalat ut skadeståndet som de kan regressa (återkräva betalning) mot den skadevållande.

Den allmänna regeln är att en vanlig fodran preskriberas tio år efter tillkomsten (2 § 1 st preskriptionslagen). Preskriptionstiden löper från den tidpunkt då den skadegörande handlingen genomfördes, om inte preskriptionen avbrutits dessförinnan (2 § 1 st och 5 § preskriptionslagen). Har preskriptionen avbrutits, löper ny preskriptionstiden från dagen för avbrottet (6 § preskriptionslagen.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Regressrätt (19)
2020-11-30 Försäkringsbolag regressrätt - preskription.
2020-09-20 försäkringsgivarens regressrätt
2020-07-07 Försäkringsbolags regressrätt vid parkeringsskada?
2020-06-30 Ska jag betala självrisken för skada orsakad av annan?

Alla besvarade frågor (88317)