Regressrätt i tingsrätt - vad måste bevisas?

2021-05-28 i Regressrätt
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga. Jag har dömts för ett brott och är solidarisk skyldig ihop med min målskamrat till kronofogden. Jag har betalat av hela summan till kronofogden. Kronofogden säger till mig att jag har regressrätt gentemot min målskamrat som jag dömdes ihop med. Han har ni invänt mot och kronofogden meddelar mig att ta upp det till domstol. Min fråga är kommer jag få rätt och vinna målet?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Exakt hur tingsrätten dömer i ett enskilt fall är inget jag kan uttala mig om med säkerhet. Enligt min bedömning utifrån de omständigheter du presenterat finner jag däremot att det inte vore så svårt att bevisa att din målskamrat är skyldig dig pengar.

Vad är regressrätt?

Precis som kronofogdemyndigheten informerat dig om har du regressrätt gentemot din målskamrat. Det eftersom solidariskt skadeståndsanspråk innebär att ni båda ansvarar lika mycket för att skadeståndet betalas (6 kap. 4 § skadeståndslagen). Eftersom du har betalat hela beloppet har du rätt att kräva halva beloppet av din målkamrat.

Hur drivs skulden in och vad måste bevisas?

Skulder drivs i första hand in genom betalningsföreläggande genom kronofogdemyndigheten. Men eftersom din målkamrat som jag förstår det nekar till att han har en skuld till dig kan inte kronofogdemyndigheten kräva in pengarna genom betalningsföreläggande. Ditt påstående om att du har regressrätt gentemot din målskamrat måste då prövas som ett tvistemål i tingsrätten.

Det som måste bevisas är att det finns en skuld som ni båda har ansvarat solidariskt för och att du på egen hand har betalt hela skulden. Eftersom skulden (skadeståndsanspråket) är utdömt av tingsrätt är det väldigt enkelt att bevisa att det har funnits en skuld som ni ansvarar solidariskt för. Likaså är det enkelt att bevisa att du har betalt av hela skulden eftersom betalning har skett till kronofogdemyndigheten.

Slutligen skulle jag rekommendera dig att ta målet till tingsrätt då omständigheterna står på din sida. Exakt hur tingsrätten sedan dömer är omöjligt att veta. Ett starkt råd om du väljer att gå vidare till tingsrätt är att i sin stämningsansökan ange att du vill att den förlorande parten står för rättegångskostnader. Således bekostar din målskamrat dina rättegångskostnader om han är den förlorande parten.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

My Öhman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Regressrätt (25)
2021-11-24 Regressrätt vid gemensam skuld.
2021-07-30 kan man bli skadeståndsskyldig som deklarationsombud?
2021-06-19 Ska jag kräva butiksinnehavaren eller producenten på skadestånd vid personskada?
2021-05-28 Regressrätt i tingsrätt - vad måste bevisas?

Alla besvarade frågor (97574)