Solidariskt ansvar och regressrätt

2021-02-01 i Regressrätt
FRÅGA
Min advokat sa till mig att den andra anklagade personen kunde neka att betala skadestånd så jag får betala istället, kan jag också neka i min tur eller hur fungerar det? Detta gäller bidrägeri
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om skadeståndsansvar och regressrätt på grund av bedrägeri, vilket aktualiserar skadeståndslagen (SkL).

Jag tolkar din fråga som att det rör sig om ett solidariskt (gemensamt) skadeståndsansvar för dig och den andra anklagande på grund av bedrägeri som är en ren förmögenhetsskada (1 kap. 2 § SkL). Den som vållat en ren förmögenhetsskada genom brott är skyldig att ersätta skadan (2 kap. 2 § SkL). Att ni är solidariskt skadeståndsansvariga betyder att ni tillsammans är skyldiga att betala en skadeståndsersättning för samma skada (6 kap. 4 § SkL). Den solidariska skadeståndsskyldigheten innebär att den skadelidande kan vända sig till vem som helst av er och utkräva hela skadeståndet, ofta den som har mest tillgångar. Om du krävs ut på hela skadeståndsbeloppet kan du i din tur kräva den andra skadeståndsskyldige på dennes del av beloppet. Detta är en följd av den s.k. regressrätt som den som betalat hela beloppet har på de övriga skadeståndsskyldiga. Regressrätten kan inte nekas. Om den andra inte frivilligt betalar sin del av skadeståndet kan du som betalat hela beloppet ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten.

Om domen vunnit laga kraft (när den inte längre kan överklagas) måste skadeståndet betalas och kan inte vägras. Betalas inte beloppet undersöker kronofogden om de skadeståndsskyldiga har tillgångar att betala skadeståndet med.

Utifrån hur jag uppfattat din fråga bör du i din situation betala hela skadeståndet i den mån det är möjligt och därefter rikta regresskrav mot den andra som står som medskyldig.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Linn Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Regressrätt (22)
2021-05-28 Regressrätt i tingsrätt - vad måste bevisas?
2021-02-01 Solidariskt ansvar och regressrätt
2021-01-31 Kan försäkringsbolaget återkräva utbetald ersättning?
2020-11-30 Försäkringsbolag regressrätt - preskription.

Alla besvarade frågor (93124)