Vad syns i mitt belastningsregister vid utdrag för arbete inom lager/lagermedarbetare?

2020-06-10 i Påföljder
FRÅGA |Vad syns i mitt belastningsregister vid utdrag för arbete inom lager/lagermedarbetare?
Linnéa Lind |Hej och tack för att vänder dig till Lawline med din fråga!Vad ingår i belastningsregistret?Relevanta bestämmelser finner du i i lagen (1998:620)om belastningsregister (BRL) och förordningen (1999:1134) om belastningsregister (BRF). Belastningsregistret innefattar samtliga brott för vilka du har lagförts (3 § 1 p BRL). Mer detaljerat vad belastningsregistret innehåller kan du läsa i 2-9 § förordningen om belastningsregister (BRF).Brott som gallrats bort finns inte längre kvar i belastningsregistret. Gallring innebär att uppgifterna ska förstöras. När gallringen ska ske avgörs av den påföljd som dömts ut (16–18 §§ BRL). Vanliga påföljder är fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn eller böter.Utdrag för lagerarbeteDin fråga rör ett utdrag för lager/lagerarbete. Det finns begränsade utdrag för vissa typer av arbeten, till exempel barn, barn med funktionshinder eller inom skola (22 § tredje, fjärde samt sjätte stycket BRF (jfr 9 § andra stycket 2, 5 och 6 p. BRL)). Något motsvarande finns inte för lagerarbete. Jag tolkar därför din fråga som att det rör sig om en privat arbetsgivare. Vanligen vill arbetsgivare se en kopia på ett eget utdrag (9 § första stycket BRL). Vem har rätt att ta del av uppgifterna?En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Utdraget kommer därför att innefatta samtliga uppgifter som ingår i belastningsregistret. Arbetsgivaren inte rätt att kräva att du ska visa upp ett registerutdrag vid lagerarbete. Du kan dock själv välja att visa upp ett utdrag för din arbetsgivare. Vissa myndigheter har dock rätt att få ut uppgifter ur belastningsregistret om dig. De myndigheter som främst avses är brottsbekämpande sådana (Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket) och domstolar (6 § första stycket Lagen om belastningsregister). SammanfattningDet finns inget begränsat utdrag ur belastningsregistret för lagerarbete. Troligen vill arbetsgivaren att du gör ett eget utdrag. Ett sådant utdrag innefattar samtliga uppgifter som ingår i belastningsregistret. För dig innebär detta att samtliga brott anges, med undantag för sådana som gallrats bort. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen återkom med en ny om jag har missförstått din fråga.Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid för straff som inte verkställs

2020-06-10 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Vad är preskriptionstiden för en dom som man fått i tingsrätten på 10 mån och vägrar ställa in sig?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga på följande sätt. Du undrar vad preskriptionstiden är för 10 månaders fängelse som inte verkställs på grund av att man inte infunnit sig. Relevanta bestämmelser finns i brottsbalken (1962:700) (BrB).De olika preskriptionstiderna för fängelse som inte verkställs framgår av 35 kap 8 § BrB. Tiden ska räknas från det att domen vunnit laga kraft. Laga kraft innebär att tiden för överklagande till hovrätten gått ut. Fängelsestraff under ett år preskriberas fem år efter att domen vunnit laga kraft. Det innebär att en dom på fängelse i 10 månader preskriberas fem år efter att domen vunnit laga kraft.Det enkla svaret på din fråga är därför att preskriptionstiden är fem år.Hoppas att du fick svar på din fråga!