FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder23/06/2024

Vad blir påföljden för grov penningtvätt?

Tidigare ostraffad misstänkt för grov penningtvätt personen är 23. Vad blir påföljden om personen blir dömd?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att du undrar vad påföljden för en fällande dom avseende fullbordat grov penningtvätt blir. Jag kommer därför att utgå från det i mitt svar nedan. Frågor om straff och påföljder för brott regleras i brottsbalken (BrB). Penningtvättsbrottet regleras specifikt i lagen om straff för penningtvättsbrott (penningtvättsbrottslagen).


Påföljdsbestämningen

Påföljdsbestämningen av ett brott görs i flera led. Först och främst så bestämmer man brottets straffvärde. Det gör man med utgångspunkt i det specifika brottets straffskala och med beaktande av förmildrande eller försvårande omständigheter i utförandet av brottet (29 kap. 2 § BrB, 29 kap. 2a § BrB och 29 kap. 3 § BrB). Därefter görs en straffmätning med beaktande av omständigheter i den dömdas person (29 kap. 4 § BrB, 29 kap. 5 § BrB, 29 kap. 5a § BrB och 29 kap. 7 § BrB). Med beaktande av dessa aspekter gör man slutligen ett påföljdsval (30 kap. BrB). Det är i påföljdsvalet som man bestämmer vilken typ av straff som lagöverträdaren ska få och hur långtgående straffet ska vara.


I detta fall

I detta fall efterfrågar du påföljden för fullbordad grov penningtvätt. Mot bakgrund av ovan stycke är det, som du kanske förstår, svårt för mig att ta ställning till precis vilket straff det skulle röra sig om i det specifika fallet. Jag saknar tillräckligt med bakgrund för att kunna ge dig ett exakt svar på din fråga. Någorlunda vägledning är dock att straffskalan för grov penningtvätt ligger på fängelse i lägst sex månader och högst sex år (5 § penningtvättbrottslagen). 


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo