Legalitetsprincipen

2010-03-18 i Övriga brott
FRÅGA |Har jag någon möjlighet att överklaga något som strider mot min naturliga rätt som människa, i detta fall en ringa narkotika dom med böter som följd. Jag tycker det är totalt hyckleri av folk som säger säg jobba för rättvisa nu dömer mig för att ha brukat cannabis, när de tillåter och tillochmed monopoliserar en så BEVISLIGEN farlig drog som alkohol. vill hänvisa till bl.a denna artikel http://www.fria.nu/artikel/80515 samt än snutt ur en seriös dokumentär http://www.youtube.com/watch?v=_SXEwBs24SU överklagan ska vara inlämnad senast den 25:e och jag vill ha upprättelse, det innebär så mkt mer än enbart bötern. Tack på förhand
Maria Holme |Hej, I Regeringsformen 1 kap. 1 § 3 st. stadgas att den offentliga makten utövas under lagarna, se https://lagen.nu/1974:152. Enligt samma lag, som för övrigt är en av Sveriges grundlagar, stadgas i 1 kap. 4 § att riksdagen stiftar lagarna. Summan av detta är att domstolarna ska döma enligt lagen som riksdagen stiftat. Eftersom domstolarna dömt enligt gällande lag kommer därför inte ett överklagande vara framgångsrikt. Vill man påverka lagstiftningen är detta fel väg att gå. Med vänliga hälsningar

Fråga om ansvar för försvar vid felaktig bedömning av omständigheterna

2010-03-09 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, Detta hände nu i lördags. Jag och några vänner var på krogen då en kille plötsligt slog min kompis och hans flickvän. Då kom en ordningsvakt fram och tog tag i mig för han trodde det var jag som hade slått. Jag som var ganska full trodde detta var killen som slog min kompis så jag började att skydda mig och det hela slutade i en brottnings match. När vi brottades råkade jag sparka till vakten i ansiktet (visste fortfarande inte att det var en vakt) Då drog han batong och då märkte jag att det var en vakt. Gav upp och fick handfängsel och eskort ut till väntande polis. Vakten anmälde mig för våld mot tjänsteman. Jag hade absolut inte mening att skada honom då jag trode det var bråkstaken och slutade direkt när jag såg att det avr en vakt. Jag har även flera vittnen som ser vakten hoppa på mig utan anledning. Tror ni det kommer bli några påföljder av detta?
Johan Levin |Hej, Av de omständigheter du uppgivit verkar det som att du var av uppfattningen att ordningsvakten var någon som tänkte angripa dig, och att detta har lett till att du försökt försvara dig fysiskt. I 24 kapitlet i brottsrättsbalken anges de situationer i vilka en person har rätt att försvara sig genom en brottslig gärning, som enligt anmälan kan bli våld mot tjänsteman (Se 17 kap 2 § i brottsrättsbalken), och trots detta gå fri från ansvar. Den bestämmelse som blir aktuell här är den om nödvärn i kapitlets 1 §. Kortfattat avser nödvärn den situationen då man blir utsatt för ett angrepp och har rätt att försvara sig från angriparen genom en brottslig gärning, under förutsättningen att den handling du företar inte är uppenbart oförsvarlig. För att du skall bli ursäktad enligt nödvärnsbestämmelsen krävs det inte att du faktiskt har varit i ett sådant situation som avses i bestämmelsen, Det är tillräckligt att du varit av uppfattningen att du var i en sådan situation. Detta kallas att man befinner sig i putativ nödvärn. Med andra ord kan en tro om att ordningsvakten i själva verket var en angripare leda till att man inte ställs ansvarig för brottet. Men här krävs fortfarande att den handling du företar för att försvara dig från det uppfattade angripandet inte är uppenbart oförsvarlig. I ditt fall var du dock i berusat tillstånd vid händelsen. Denna omständighet gör att ansvarsbefrielse genom putativt nödvärn inte blir möjligt, om det är så att berusningen är självorsakad. (Se 1 kap 2 § stycke 2 i brottsrättsbalken). Att du ger upp då du upptäcker att det i själva verket är en ordningsvakt som tagit tag i dig har ingen betydelse för om du gjort dig skyldig till våld mot tjänsteman, då det påstådda våldet enligt vad du uppget då redan ägt rum. Min samlade bedömning blir därför att det inte kan tillmätas betydelse att du inte avsett utöva våld mot tjänsteman, förutsatt att berusningen var självorsakad. Frågan om händelsen kommer att innebära påföljder är svårare att besvara och kan sägas bero på om en domstol är av uppfattningen att händelsen ryms inom ramen för vad som är våld mot tjänsteman. Eftersom att din fråga rör komplicerade områden och då ett mer övergripande svar kräver mer detaljerad information om omständigheterna kring händelsen rekommenderar jag att du tar kontakt med ett juridiskt ombud Brottsrättsbalken hittar du här: https://lagen.nu/1962:700 Vänligen Johan Levin

Förutsättningar för urkundsförfalskning

2010-02-21 i Övriga brott
FRÅGA |Hejsan! Mitt ex har haft en släpkärra och han har registrerat den på mig och nu får ja fordonskatt på denna och detta har gått till kronofogden, detta tycker jag är urkundförfalskning ,men vad säger lagen om detta.Vi var ej tillsammans vid tidpunkten,inte nu heller.
Emily Tomas da Costa |Hej! Urkundsförfalskning finns reglerat i 14 kap 1 § BrB. För att urkundsförfalskning skall anses föreligga krävs att vissa så kallade rekvisit (förutsättningar) är uppfyllda. Gärningsmannen skall skriva "annan, verklig eller diktad, persons namn" och därigenom "framställa en falsk urkund" som "innebär fara i bevishänseende" (Se https://lagen.nu/1962:700). Med fara i bevishänseende menas att det föreligger en konkret fara såtillvida att det som förfalskas sannolikt kan tas för att vara äkta. Såsom urkund anses protokoll, kontrakt, skuldebrev, intyg och annan handling som upprättats till bevis eller annars är av betydelse som bevis. Sammanfattningsvis gör jag den bedömningen att ditt ex har begått urkundsförfalskning med anledning av att han skrivit ditt namn och därigenom framställt en falsk urkund (register bör räknas som urkund)som inte enbart inneburit fara utan tillika inneburit skada i bevishänseende (av den orsaken att fordonskatt utfärdats i ditt namn och att även kronofogden uppfattat handlingen som äkta). Återkom gärna om du har fler frågor! Vänligen

Urkundsförfalskning

2010-01-30 i Övriga brott
FRÅGA |jag har haft ett företag med en kompis och sålde företaget för ett är sedan till han.Nu har jag upptäckt att han har förfalskat min namntäckning på bokslutet 2007,jag satt i styrelsen och var firmatecknare,han skötte bokföringen
Saga Wolgers |Hej! Han kan ha gjort sig skyldig till urkundsförfalskning genom att han har förfalskat din namnteckning, enligt Brottsbalken 14 kap 1 §. Det krävs förutom att han förfalskat din namnteckning, att det föreligger så kallat fara i bevishänseende. Det betyder att förfalskningen av namnteckningen ska uppfylla några krav: det var sannolikt att förfalskningen skulle kunna förväxlas, att det fanns viss sannolikhet för att den förfalskade namnteckningen skulle komma till användning, att det fanns risk att dess användning skulle medföra skada eller olägenhet. Risken för att användningen skulle medföra skada eller olägenhet ska ha funnits vid tiden som förfalskningen skedde. Det krävs även att han hade uppsåt till detta när han förfalskade ditt namn, alltså inte trodde att han hade ditt samtycke eller din fullmakt att göra det. Hoppas att svaret hjälper!

14 kap 1 § BrB Urkundsförfalskning

2010-03-14 i Övriga brott
FRÅGA |Då jag och min man fortfarande var gifta så tog vi ett gemensamt lån, då min man var på jobbet så bad han mig skriva under med hans namnteckning vilket jag gjorde. Nu när vi är skilda och 2 år gått sedan lånet togs så har han polisanmält mig för att jag ska ha förfalskat hans namnteckning. Vad kan jag göra åt saken och vad kan jag få för straff? Jag gjorde ju inget mot hans vilja utan det var han som bad mig skriva på!
Elias Himsel |Hej Att skriva din fd makes namn på lånehandlingarna kan aktualisera ansvar för urkundsförfalskning enligt 14 kap 1 § Brottsbalken (BrB) om det medför att du därigenom framställt en falsk urkund. Din man har emellertid gett dig samtycke att skriva under lånehandlingarna och därför är inte urkunden falsk och du har inte gjort dig skyldig till urkundsförfalskning. Visserligen hör det till god ordning att ange när man skriver en annans persons namn genom samtycke, men även om du inte har gjort det är det alltså inte straffbart pga. samtycket. I eventuell kontakt med åklagare eller polis bör du därför klargöra att du hade hans samtycke och i den mån det är möjligt peka på sådana omständigheter som styrker detta (exempelvis att lånet togs för 2 år sedan och att han anmälde dig först efter skilsmässan). Genom att tydliggöra detta är det möjligt att polisanmälan inte resulterar i mycket mer än bara en polisanmälan. Lycka till,

Handikappstillstånd

2010-02-28 i Övriga brott
FRÅGA |är misstänkt för "missbruk av urkund". Då en parkeringsvakt fotat ett handikapptillstånd i rutan på min bil som var parkerad på gatan, Bilen är skriven på mig. Och jag jobbade i närheten av där bilen var uppställd. Om jag lånat ut bilen är det jag som skall straffas? eller är det mitt ansvar för att jag äger bilen och jobbar i närheten eller vad gäller. Vore extremt tacksam för svar.
Niklas Karlsson |Hej! Missbruk av urkund regleras i 15 kap 12 § BrB, se https://lagen.nu/1962:700#K15P12. Om du har använt någon annans handikappstillstånd har du gjort dig skyldig till missbruk av urkund. Om det inte är du utan någon annan som använt en tredje persons handikappstillstånd har den andra personen gjort sig skyldig till missbruk av urkund även om det är din bil personen i fråga har nyttjat. Om den personen, till vilken handikappstillståndet är utställt har använt sig av din bil, när denne har nyttjat sin rätt att parkera enligt handikappstillståndet, har inte du något ansvar för detta. Lite beroende på villkoren för tillståndet kan den handikappade ha missbrukat sitt tillstånd om det i tillståndet uppställs begränsningar t.ex. i fråga om på vilka platser det gäller, eller för vilka bilar, inte heller i detta fall ska du göras ansvarig för någon annans handlingar. Om det är någon annan som har parkerat din bil där den fotograferades med handikappstillståndet anser jag att du bör göra polisen uppmärksam på detta faktum, så att de kan reda ut om allt gått rätt till och så att du slipper bli dömd för något du inte gjort dig skyldig till. Mvh

Taxiförarlegitimation och brott

2010-01-31 i Övriga brott
FRÅGA |hej jag blev stoppad av polis för att kört mot rött ljus när jag precis kom till sverige och körde på mitt utlänska körkort jag blev då dömd till 30 dagsböter, samt jag blivit dömd för misshandel ringa brott med 30 dagsböter. jag vill nu ta taxiförarlegitimation är då dessa straffbot ett hinder,
Linn Ahlvik Börjesson |Hej, Reglerna för taxiförarlegitimation, det vill säga taxikörkort, finns i Yrkestrafiklagen, främst 3 kapitlet, som du hittar på https://lagen.nu/1998:490. Kraven för att man ska kunna få taxiförarlegitimation är att man ska ha fyllt 21 år, ha haft B- eller D-körkort i minst två år, uppfylla de medicinska kraven, uppfylla kraven på yrkeskunnande och laglydighet samt klara av provet för legitimationen. Om man har begått exempelvis grövre våldsbrott eller trafikbrott kan man bedömas olämplig att bli taxiförare genom att man inte uppfyller kraven på laglydighet. Vid en ansökan görs en kontroll av den ansökande i rikspolisens belastnings- och misstankeregister. Om du anses olämplig på grund av de brott du har dömts för bestäms en tid på högst fem år då du inte kommer att kunna ta taxiförarlegitimationen. Efter denna tid kan du ansöka på nytt. Jag kan inte avgöra vilket svar du kommer att få, utan det bästa är att du ansöker om taxiförarlegitimation hos Transportstyrelsen och får svar från dem hur de bedömer de brott du är dömd för. Mer information om taxiförarlegitimation hittar du på http://www.yrkestrafiken.se/. Med vänlig hälsning,

urkundsförfalskning

2010-01-27 i Övriga brott
FRÅGA |jag har haft ett företag med en kompis och sålde företaget för ett är sedan till han.Nu har jag upptäckt att han har förfalskat min namntäckning på bokslutet 2007,jag satt i styrelsen och var firmatecknare,han skötte bokföringen.Vad har han gjort sej skyldig till
Elias Himsel |Hej Genom att din kompis skrivit ditt namn på bokslutet kan han ha ha gjort sig skyldig till *urkundsförfalskning* enligt BrB 14 kap 1 §. För att så skall vara fallet krävs att det föreligger "fara i bevishänseende" vilket kort innebär att det skall finnas en fara för att namnteckningen förväxlas med din, sannolikhet att namnteckningen kommer till användning som bevisning och att det i så fall skulle innebära skada eller olägenhet. Det krävs alltså att den förfalskade namnteckningen inte är så dålig att ingen låter sig luras av den för att din komips agerande skall vara brottsligt. Det framgår inte av frågan varför din kompis valt att förfalska din namnteckning, men om exempelvis syftet varit att lura dig på grund av ekonomiska motiv kan han också gjort sig skyldig till bedrägeri. Med vänliga hälsningar Elias Himsel