FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott19/05/2013

Otillbörligt gynnande av borgenär

I vilket fall är otillbörligt gynnande av borgenär ett brott. Om jag befinner mig på obestånd och konkursbeslut 2 dagar efter är ett faktum men jag ändå väljer att betala en leverans faktura på 100 000 som inte blivit förfallen och dessutom är till mina vänner som levererat. Kan jag dömas för brott och vilka är straffpåföljder för ett sådant brott

Lawline svarar

Otillbörligt gynnande av borgenär är ett brott, enligt BrB 11 kap 4 §, bland annat när någon på obestånd gynnar en borgenär genom att betala en skuld som ännu inte är förfallen, och detta i sin tur innebär en påtaglig fara för att en annan borgenärs rätt förringas avsevärt. Det här betyder i ditt fall att det mycket väl kan vara brottsligt att betala fakturan till din vän om det i sin tur innebär att det t ex. saknas pengar i konkursboet att betala andra borgenärer. Straffpåföljden för otillbörligt gynnande av borgenär är fängelse i högst 2 år. Vad påföljden skulle bli i just ditt fall kan jag inte bedöma eftersom jag inte vet hur situationen ser ut i ditt företag eller mellan dina borgenärer.

Vänligen,


Frida KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo