FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott02/04/2013

Mened och osann partsutsaga mm.

Hej! Jag undrar om det är möjligt att använda stämpling som grund av ett bestrida i tvistemål, t ex vid ett avhysningsärende eller vid en "påhittad" fordran? Tänker då närmaste på att motparten går in för att få en fälld i domstol, om därav kap 23 i BrB är möjligt att åberopa eller att man kan använda sig av kap 15 5-9 § i BrB? Har nämligen hört att de inte är straffbart att få någon "oskyldigt dömd" i tvistemål men däremot i brottmål? stämmer det?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om brott finns i Brottsbalken (BrB), se https://lagen.nu/1962:700.

Stämpling innebär att en person i samråd med någon annan beslutar att begå ett brott, försöker förmå någon annan att begå ett brott eller åtar eller erbjuder sig själv att utföra ett brott. Stämpling är bara straffbart för de brott där det är särskilt föreskrivet och i Brottsbalken framgår det av de sista paragraferna i varje kapitel vilka brott som är straffbelagda på stämplingsstadiet se t.ex. BrB 3 kap 11§ (BrB 23 kap 2§). Jag vet inte vad du menar med att använda stämpling som grund för att bestrida ett yrkande i tvistemål så utan fler omständigheter kan jag inte svara på din fråga men jag har svårt att se en situation där bestämmelsen om stämpling skulle vara relevant i ett tvistemål eftersom det är ett helt annat rättsområde.

Det är korrekt att det i brottmål är olagligt att bland annat ljuga under ed i rätten och åtala eller ange någon som man vet är oskyldig (BrB 15 kap 1, 5 och 6 §§).

När någon försöker få domstolen att döma fel i tvistemål så kan det inte bli aktuellt att utdöma ansvar för falskt åtal och falsk angivelse och det finns inga motsvarande bestämmelser för tvistemål. Det är alltså inte straffbart att stämma någon trots att du vet att du har fel. Däremot så kan ett vittne som ljuger under ed och en part som ljuger under sanningsförsäkran dömas för mened respektive osann partsutsaga (BrB 15 kap 1 och 2 §§). Det stämmer alltså inte att det inte är straffbart att försöka få domstolen att döma fel i ett tvistemål om man gör det genom att ljuga i rätten.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Pierre OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”