FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott30/05/2013

Förargelseväckande beteende

Får man vara naken på sin egen tomt?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga!

I de allra flesta fall är detta något som är fullt tillåtet och något brott blir därför som huvudregel inte aktuellt. Det finns dock en viss möjlighet för att denna handling kommer att falla under brottsbeskrivningen förargelseväckande beteende. Förargelseväckande beteende innebär att man på allmän plats eller på annan offentlig plats beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. Beteenden som äger rum på en enskild plats, såsom i ett hus eller på en trädgård, kan falla in under bestämmelsen då beteendet fortfarande kan uppfattas av exempelvis förbipasserande människor. Att vara naken på sin tomt kan därför falla in under bestämmelsen.

Det krävs dock att beteendet kan uppfattas som förargelseväckande för att straff ska kunna utdömas. Det krävs även att det går att fastställa att den som har utfört handlingen har agerat med avsikt att väcka förargelse hos allmänheten, eller i vart fall har varit likgiltig inför om allmänheten har uppfattat beteendet som förargelseväckande. Om ovan nämnda förutsättningar går att fastställa kan straff utdömas i form av penningböter.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”