Skadegörelse - Tömma luft i däck på en cykel

2016-04-14 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag och mina kompisar tömde luften i decken på en cykel och la den i en konstig position. Nu säger personen att det är skadegörelse och kan polisanmälas. Är det sant?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga,Den text som är kursiv är sådan text som är direkt tillämpbar på din fråga. Brott gällande skadegörelse finns i 12 kap 1 § brottsbalken (BrB) och det finns även en mildare variant i 12 kap 2 § som kallas "åverkan". Gränsen mellan dessa två brott kan i princip göras utifrån de ekonomiska konsekvenser som uppkommer av skadan, och den gränsen dras vid ungefär 1000 kr. Dock tas även andra omständigheter in i bedömningen, så även om skadan inte är värd 1000 kronor kan gärningen ändå räknas som skadegörelse.De rekvisit/kriterier som ska vara uppfyllda för att skadegörelse eller åverkan ska föreligga är följande:- skada/förstörelse- på annans egendom (fast eller lös)- till "men" för annans rätt till egendomenDet ska alltså vara fråga om skada på annans egendom - exempelvis en - som ska utgöra "men" för dennes rätt. "Men för annans rätt" går delvis in i att det ska föreligga en skada. Det har uttryckts att det men som uppstår inte får vara för obetydligt eller tillfälligt. - Att cykeln ligger i en konstig ställning som är lätt att rätta till utgör alltså inte sådant men som förutsätts för att skadegörelse ska anses föreligga. Skadan behöver dock inte vara av något betydande ekonomiskt värde.Att fastställa att en skada har uppkommit är inte helt lätt i alla situationer. - När det gäller att släppa ut luft ur däck på en cykel måste det fastställas om ni har förstört däcket eller om ni endast har släppt ut luften ur det. Gällande er situation får man se hur svårt det är att rätta till cykeln samt att fylla däcket med luft igen och sedan bedöma om det har uppkommit en skada eller inte. Är det så att ni har förstört däcket och kanske något annat när ni har lagt cykeln i en konstig position kan nivån för s.k. åverkan anses vara uppfylld. För att det slutligen ska röra sig om ett brott krävs också att gärningsmannen/gärningsmännen (ni som har tömt däcken på luft) har uppsåt till gärningen - alltså att ni har förstått vad ni har gjort när ni tömde däcken på luft.Min rekommendation till er är att ni ber cykelägaren om ursäkt och erbjuder honom ersättning för ett eventuellt nytt däck alternativt att ni erbjuder er att fylla på däcken med luft igen. På så sätt tror jag inte att en polisanmälan behöver komma på fråga! Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,

Skadegörelse och skadestånd

2015-10-29 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har aldrig vart med om liknade och har därför några frågor kring en händelse.Min dåvarande kille kom förbi mig tidigt en morgon, de blev en diskussion och jag valde att gå därifrån. Han följde efter samtidigt som han valde att köra verbal misshandel. Jag la mig i sängen och han ställde sig brevid och sa att han skulle stå där tills jag va redo att prata med han. varpå jag tar upp min telefon och säger att jag ska notera allt han sagt. Från ingenstans slår han telefonen ut ur mina händer rakt in mot väggen bredvid mitt ansikte. Han tar sedan upp telefonen och knäcker den på mitten. Min telefon är helt förstörd och det finns inget mer än för mig att köpa en ny. Nu till min fråga, kan jag anmäla han för detta? och vad sker efter en anmälan blivit gjord? Jag har haft min iphone 6 i 8 månader och har vart i kontakt med försäkringsbolaget som kan ge mig ungefär hälften av de beloppet jag kommer få lägga ut för en ny. Kan jag köpa en ny och sedan kräva mellanskillnaden tillbaka från han?Tack!
|Hej! Tack för din fråga och för att du har valt att ställa den till oss på Lawline.Din fråga aktualiserar i stora delar bestämmelserna i Brottsbalken, vilken du hittar här.Vad gäller den verbala misshandeln så vet jag inte vad som har sagt så det är svårt att avgöra om hans beteende kan ha utgjort något brott. Men om det är så att han har uttryckt ett hot om att begå en brottslig gärning i syfte att du ska känna dig rädd för din egen eller någon annans säkerhet, så kan du anmäla honom för olaga hot (https://lagen.nu/1962:700#K4P5S1). Om det istället är så att han har uttryckt sig kränkande mot dig, till exempel kallat dig skällsord eller öknamn i syfte att såra din självkänsla, så kan du anmäla honom för förolämpning (se https://lagen.nu/1962:700#K5P3S1). Om han har gjort båda dessa saker kan du naturligtvis anmäla honom för de båda brotten. Vad gäller att han har kastat din mobil i väggen så att den har gått sönder och därefter tagit upp den och knäckt den på mitten, så har han då gjort sig skyldig till skadegörelse (se https://lagen.nu/1962:700#K12P1S1), vilket du kan anmäla honom för. När någon som i detta fall uppsåtligen vållar sakskada (skadat telefonen) så ska han också ersätta skadan enligt skadeståndslagens bestämmelser (se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1). Du kan alltså begära skadestånd för att han har haft sönder din iphone och kan då få ersättning för den skada som uppkommit. Eftersom telefonen som gått sönder anses ha haft ett värde till ungefär hälften av vad en ny kostar, är detta också det belopp du kan kräva av honom. Vad gäller din fråga om vad som händer efter anmälan så finns det bra information om vad som händer med en brottsanmälan efter att den tagits emot av polisen på polisens hemsida som jag länkar till här: https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Efter-polisanmalan/Film--Efter-polisanmalan/ Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Om det är något mer du undrar eller funderar över så är du välkommen att ställa ytterligare frågor i frågeformuläret. Med vänliga hälsningar

Skada på polishund. Skadegörelse eller våld mot tjänsteman?

2015-08-25 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Läser på facebook polisens inlägg om hur deras polishund skadats av en person som försökt ta sig undan polisen. De skriver något i stil med att de önskar att händelsen skulle gå under "våld mot tjänsteman" istället för "skadegörelse på annans egendom". Maxstraff för båda utläser jag dock till 4 år, så nu undrar jag hur man dömer detta egentligen. Borde det inte kunna bli samma straff oavsett vad brottet kallas? Eller skulle hundarna tjäna på att vara tjänstemän istället? Tack på förhand för svar!
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Maxstraffet för våld mot tjänsteman är precis som du säger 4 år. Däremot är det grov skadegörelse som har maxstraff 4 år och alltså inte skadegörelse av normalgraden som istället har ett maxstraff på 1 år.I juridisk mening är en hund att anses som en egendom, vilket innebär att om någon skadar annans hund är det att anses som skadegörelse.Det betyder att om en gärningsman som skadar en polishund i dagsläget ska kunna dömas till en påföljd strängare än 1 år krävs det att skadegörelsen ska anses vara grov. För att en skadegörelse ska anses ha nått upp till nivån grov krävs en hel del. Exempelvis att skadan lett till att en människas liv eller hälsa är i fara eller att skadan är av stor ekonomisk betydelse. Det betyder i sin tur att det är svårt att fälla en gärningsman för grov skadegörelse om den skadande egendomen är en hund eftersom den ekonomiska skadan inte är av stor betydelse (även om den emotionella givetvis är det), vilket leder till att det oftast är fråga om en skadegörelse av normalgraden som har 1 års fängelse som maxstraff.Med ovan nämnda resonemang om grov skadegörelse vill jag ha sagt att om en hund blir skadad och det då istället rubriceras som våld mot tjänsteman finns det större möjlighet att döma till en strängare påföljd eftersom våld mot tjänsteman har maxstraff på 4 år i fängelse.SlutsatsEn skadegörande handling mot en hund rubriceras oftast som skadegörelse av normalgraden där maxstraffet är 1 år i fängelse. Om skador mot polishundar istället skulle rubriceras som våld mot tjänsteman finns större möjlighet att döma gärningsman till strängare påföljd.Om det är något som är oklart eller om du har någon följdfråga, tveka inte att fråga!

Fick grannen hugga ner björkarna?

2015-07-06 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Vår granne har utan att fråga oss fällt sex stycken stora björkar som står i tomtgräns och som bildar en alle. Björkarna har stått där i minst 70 år, men var helt friska. Tomtgränsen är fastställ av lantmäteri. Grannen har dessutom tagit hand om alla kubikmeter ved som björkarna innehöll. Han hävdade att det var hans björkar.Hur ska vi gå vidare och vilket straff -skadestånd kan vi förvänta oss att få av grannen?
Edith Grundin |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!För att kunna besvara din fråga är det avgörande att veta om träden stod på er sida av tomtgränsen, eller på grannens. Man får fälla träd på egen tomt under förutsättning att inte annat framgår av detaljplan eller liknande. Står träden precis mitt på tomtgränsen får grannen inte ta bort träden utan överenskommelse med er, eftersom det då inte är deras egna träd. Frågan är då hur stor del av träden som stod på er sida. Stod träden på er sida av tomtgränsen har grannen inte rätt att fälla dem. Om man fäller träd på någon annans mark kan brotten åverkan, skadegörelse och grov skadegörelse aktualiseras. Du hittar dem i Brottsbalkens 12e kapitel 1-3 §§. Ni kan då också kräva skadestånd enligt skadeståndslagen. Hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor. Vänligen,

Äggkastning på hus - skadegörelse/åverkan?

2015-11-09 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Är äggkastning på hus skadegörelse eller bus?Nu tänker jag mest på tex när man går ut på Halloween och gör "bus eller godis", inte att det är personligen riktad äggkastning.
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga!Skadegörelsebrottet finns i 12 kap 1 § brottsbalken (BrB) och det finns även en mildare variant i 12 kap 2 § som kallas åverkan. Gränsen mellan dessa två brott kan i princip göras utifrån de ekonomiska konsekvenser som uppkommer av skadan, och den gränsen dras vid ungefär 1000 kr. Dock tas även andra omständigheter in i bedömningen, så även om skadan inte är värd 1000 kronor kan gärningen ändå räknas som skadegörelse.De rekvisit som ska vara uppfyllda för att skadegörelse eller åverkan ska föreligga är följande:- skada/förstörelse- på annans egendom (fast eller lös)- till men för annans rätt till egendomenDet ska alltså vara fråga om skada på annans egendom - exempelvis ett hus - som ska utgöra men för dennes rätt. "Men för annans rätt" går delvis in i att det ska föreligga en skada. Det har uttryckts att det men som uppstå inte får vara för obetydligt eller tillfälligt. En fläck som är lätt att ta bort utgör alltså inte sådant men som förutsätts för att skadegörelse ska anses föreligga. Skadan behöver dock inte vara av något betydande ekonomiskt värde.Att fastställa att en skada har uppkommit är inte helt lätt i alla situationer. När det gäller just äggkastning kan en jämförelse göras med klotter och nedsmutsning. Klotter anses generellt sett vara av sådan karaktär att det når upp till skadegörelsenivån. Nedsmutsning å andra sidan anses oftast inte utgöra skadegörelse och anses enbart utgöra åverkan om smutsen inte går att ta bort på ett enkelt och billigt sätt. Gällande äggkastning får man alltså i det enskilda fallet se hur svårt det är att ta bort ägget från fasaden och sedan bedöma om det har uppkommit en skada eller inte. Troligtvis når man inte upp i nivån som krävs för skadegörelse, men det är mycket möjligt att nivån för åverkan kan anses vara uppfylld om det inte bara är att torka bort äggen och återställa fasaden utan vidare arbetsinsats.För att det slutligen ska röra sig om ett brott krävs också att gärningsmannen (den som kastar äggen) har uppsåt till gärningen - alltså att personen förstår vad den gör när den kastar äggen.När du skriver att det handlar om äggkastning i samband med Halloween utgår jag dock från att det är barn det handlar om. Gäller frågan barn som är under 15 år går det inte att utkräva något straffrättsligt ansvar av dem, då man i Sverige inte är straffmyndig förrän vid 15 års ålder.Har det uppkommit en skada på fasaden, och det är ett barn som har kastat äggen, kan det dock vara aktuellt att göra anspråk på skadestånd från barnets föräldrar. Som förälder kan man nämligen bli skyldig att betala skadestånd för skador som ens barn har åsamkat.Hoppas att svaret kan vara till hjälp, och har du några ytterligare frågor angående detta är det bara att skriva en kommentar!Vänligen,

Får grannen skotta snö på våra växter?

2015-08-30 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej!När vår granne skottar sin uppfart kastar han över all snön i våra rabatter utan vårt godkännande!Vi har flera gånger bett honom att inte göra detta då våra växter inte mår bra av all extra snö och rabatten inte håller eftersom han dumpar på vår tomt! Men gång på gång fortsätter han med detta!Vi undrar om han får lov att göra såhär då det är vår tomt det gäller!?
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!Vad er granne gör kan ses som åverkan eller skadegörelse enligt 12 kap 1-2 §§ brottsbalken. För att ett agerande skall vara att betrakta som en skadegörelse skall en person förstöra eller skada egendom på ett sätt så att det kränker någon annans rätt till egendomen. I ert fall förstörs era växter vilket är en kränkning av er äganderätt till dem. Skadegörelse kan generera böter eller fängelse i högst ett år.Åverkan är en lindrigare variant av skadegörelse och är först och främst av intresse när det som förstörts är av ringa värde eller det rör sig om en obetydlig skada. Åverkan kan resultera i ett bötesstraff. Om det i ert fall rör sig om åverkan eller skadegörelse är svårt att avgöra men de faktorer som ska beaktas i bedömningen är bland annat i vilken omfattning rabatten förstörs samt rabattens ekonomiska värde. Något som även kan aktualiseras är ett skadeståndsansvar enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen avseende den skada som åsamkats på växterna. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Störande grannar - ofredande och skadegörelse?

2015-07-30 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Grannens gäster spottar snus och kastar cigarettfimpar på min tomt, bl a i mina kaniners inhängnad. De spelar även ofta hög musik och står och och pratar högljutt i trädgården på kvällarna, så sent som klockan 24 på vardagar och 3-4 på helger, så att varken jag, min sambo eller mina barn får sova. Får de verkligen bete sig så här? De utsätter mina djur för direkt livsfara, mina barn skulle också kunna råka illa ut av snuset och fimparna och oljudet gör att vi inte får sova, vilket är ohållbart när man ska upp och arbeta dagen efter.
|Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga!Störande beteende kan utgöra ofredande och att förstöra någons trädgård eller skada någons djur kan utgöra skadegörelse. Det krävs självklart att vissa rekvisit (förutsättningar/krav) är uppfyllda för att handlingarna ska klassas som någon av de nämnda brotten. Jag kommer nedan redogöra för var och en av dem.Gällande att förstöra i någons trädgård så skulle detta kunna räknas som skadegörelse. I 12 kap 1 § brottsbalken (1962:700) (BrB) stadgas att den som förstör eller skadar fast eller lös egendom kan dömas för skadegörelse om skadan är "till men för annans rätt därtill". Det innebär att om någon förstör Din trädgård på sådant sätt att den förändras och det är till men för dig så kan det alltså utgöra skadegörelse. Menet behöver inte vara ekonomisk skada utan inkluderar även estetiskt värde. Skadan får dock inte vara allt för obetydlig utan en viss grad av allvar krävs. Är dessa förutsättningar uppfyllda kan det alltså räknas som skadegörelse. Är förutsättningarna för skadegörelsebrottet uppfyllda men anses brottet vara ringa med hänsyn till skadans obetydlighet och andra omständigheter så ska personen dömas för åverkan istället för skadegörelse, 12 kap 2 § BrB. För att dömas till ansvar krävs uppsåt. Dock behöver inte ett skadesyfte ha förelegat.Att skada djur kan också bedömas som skadegörelse då djur räknas som lös egendom i "lagens mening". Skulle Dina kaniner skadas av fimparna eller snuset och är ovan nämnda förutsättningar uppfyllda så kan detta vara att bedöma som skadegörelse.Gällande störningarna sent på kvällarna och nätterna så kan detta utgöra ofredande. I 4 kap 7 § BrB stadgas att "Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan...". Man kan alltså genom "oljud" och "annat hänsynslöst beteende" ofreda någon.För att sammanfatta så kan alltså Dina grannars gästers handlingar utgöra brott om handlingarna bedöms som tillräckligt allvarliga och om ovan nämnda förutsättningar är uppfyllda. Straffet som kan följa på brotten är böter eller fängelse i högst ett år för ofredande, böter eller fängelse i högst ett år för skadegörelse och böter för åverkan.Jag hoppas att Du har fått svar på Din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan den som tillhandahåller ett förvaringsutrymme mot betalning förstöra egendomen som förvaras där om inte avgiften betalas i tid?

2015-05-27 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Styrelsen har slängt mina cyklar. Är det tillåtet/lagligt?Jag har en andelsvecka, vecka 21 i en bostadsrättsförening betående av 6 huslängor med smålägenheter för sommarboende,. En andel består av en specifik lägenhet och vecka. Jag har varit där varje år i 29 år. Under denna tid har man kunnat ställa sin cykel under huslängorna för vinterförvaring. År 2013 beslutade styrelsen att förvaringen skulle kosta 100,-/år. Detta meddelades i föreningens informationsblad som finns tillgänglig på föreningens hemsida. Dessutom fanns en lapp i receptionen. Jag betalade 100,- /cykel och fick en platt nyckelring där namn, lägenhetsnummer och veckonummer skrevs in och fästes på cyklarna.Ingen information har funnits om detta efteråt, varken i receptionen eller i eller på hemsidan. När jag i förra veckan, vecka 21 kom dit var mina cyklar och många andra borta, Kättinglåset låg kvar, uppsågat. Det visade sej att styrelsen slängt alla cyklar som inte var märkta med förra årets märklapp. Den bestod inte av en nyckelring där namn, etc noterades utan istället av en färgad klisterlapp med för gällande år specifik färg.På förrådsdörren sitter nu en (inaktuell) lapp, ( ej märkt av ett års väder..) som säjer att 100,-/ skall betalas för vintern 2014/2015.Mina cyklar kunde definitivt inte uppfattas som skräp och var märkta med namn, lgh och -veckonummer. En av dem var en unik, specialbyggd tandemcykel. Är det möjligt att styrelsen har rätt att göra så?
Benjamin Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga beror på vad som var avtalat mellan dig och föreningen, det vill säga vilka villkor som gällde för förvaringen av cyklarna. Om det var avtalat att styrelsen hade rätt att slänga cyklarna om avgiften inte betalades är det möjligt att de hade rätt att göra det. I annat fall kan den som har sågat upp låsen och slängt cyklarna ha gjort sig skyldig till brott.Att inte betala en avgift i rätt tid medför inte någon allmän rätt för den som tillhandahåller ett förvaringsutrymme att förstöra den egendom som förvaras där. Det enda som händer om avgiften inte betalas är att den som hyr förvaringsutrymmet får en skuld till den som tillhandahåller förvaringsutrymmet. För att ha rätt att förstöra egendomen krävs det att parterna har avtalat om saken.Att skada eller förstöra annans egendom betraktas som skadegörelse (se 12 kap. 1 § brottsbalken) och att ta någons saker utan att ha uppsåt att behålla dem kan utgöra egenmäktigt förfarande (se 8 kap. 8 § brottsbalken).Den som gjorde detta har dessutom uppsåtligen vållat en sakskada (se 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207)) och kan därför bli skadeståndsskyldig med ett belopp motsvarande sakens värde m.m. (se 5 kap. 7 § skadeståndslagen).Utifrån det du har berättat låter det som att styrelsen har gjort fel, förutsatt att det inte framgår av villkoren för uthyrningen att de hade rätt att slänga cyklarna.Jag hoppas att det var svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig till oss igen om du har fler frågor! Du kan även ringa oss på 08-533 300 04 (öppet mån-ons 10-16).Med vänlig hälsning