Vad kan straffet bli om man avlivar en annan persons hund?

FRÅGA
hej jag avlivade en anhörigs hund för att han varit med och fysiskt och psykiskt misshandel + att hundens bakdel började bli sämre & pratade med länsstyrelsen och sa att allt var okej och lät mig avliva honom & denna anhöriga satt häktad under den tiden och då var jag tillfällig ägare sa dom.men länsstyrelsen anteckna ingenting ang dom gett mig godkännande på det.och nu vill denna anhöriga anmäla mig eller redan gjort det och jag vet inte vad jag kan göra när polisen och länstyrelsen gav mig tillstånd till att avliva hunden och nu finns inget antecknat.jag undrar om jag inte lyckas få fram tillräckligt med bevis på att han var sjuk eller att jag fick godkännande vad straffet är på att avliva en annans hund utan ägarens tillstånd, vad är straffet på det? jag vill ha svar på min mail då jag ej får tag på min post just nu
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad det kan vara typ av brott att avliva en annan persons hund och vad i så fall straffet kan bli.

Vilket brott kan det vara att avliva en anhörigs hund och vilket kan straffet bli?
Regler om brott hittas i brottsbalken.

I lagen räknas en hund som egendom (en sak). En person som förstör eller skadar egendom sompersonen själv inte äger kan dömas till skadegörelse (12 kap 1 § brottsbalken). Brottet skadegörelse finns i tre olika svårighetsgrader. Här nedan är en lista på de olika skadegörelsebrotten och vad straffet är för dessa.
1. Ringa skadegörelse. Straffet kan bli böter eller fängelse i högst sex månader.

2. Skadegörelse. Straffet kan bli fängelse högst 2 år.

3. Grov skadegörelse. Straffet kan bli fängelse lägst 6 månader och högst 6 år.

Det som vanligtvis avgör om det är att se som en ringa skadegörelse, grov skadegörelse eller "vanlig" skadegörelse är sakens värde.

Vad innebär detta i ditt fall?
Att avliva en annan persons hund kan räknas som skadegörelse. Det som avgör om det är ringa skadegörelse, grov skadegörelse eller "vanlig" skadegörelse beror på hur mycket hunden var värd.

Jag kan inte ge ett exakt svar på vad för påföljd som skulle kunna bli aktuell. För att kunna ge dig ett bättre svar hade jag behövt fler detaljer, men ha som tumregel att desto värdefullare djur det är som avlivas desto strängare kan straffet bli.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (100)
2019-12-08 Vad händer om man sparkar på en bil i trafik?
2019-11-27 Påföljd vid sladdande med moped på bandyplan
2019-11-25 Är det ett brott att ta ut luften ur någons bildäck?
2019-11-22 Kan man bli dömd för förberedelse till skadegörelse?

Alla besvarade frågor (75564)