Vad kan jag göra om förundersökning om skadegörelse lagts ned?

FRÅGA
Granne har låtit såga ner en 200-årig tall på vår tomt. Vi polisanmälde. Ärendet rubr som grov skadegörelse. Jag och min man samt en granne, som för övrigt såg nedsågningen från sin tomt då vi var bortresta, var vittnen till hur den brottsmisstänkte grannen erkände att han först trott att tallen stod på hans tomt men sedan sett gränsröret och ändå gått vidare med fällningen eftersom han ville uppföra en friggebod. Polisen har hållit förhör med oss, med vår granne och med den brottsmisstänkte. Beslut kom igår där man lägger ner ärendet då det inte anses att den misstänkte har begått något brott. Han anses inte ha haft uppsåt och insikt! Vi har haft kontakt med polisinspekt som tagit beslutet för att efterhöra grunderna till beslutet. Hon kan inte förklara det p g a. förundersökningssekretessen som hon uttrycker det. Hon liknar det vid att man förstör en tv i ett hem men att man inte gjorde det med flit. Oförståeligt! Vår tomt - vår tall. Vill se utskrift av förhör men nekas pga sekretess. Skall verkligen ett sådant här ärende sekretessbeläggas? Hur kan inte detta inte vara ett brott? Ev lögner kan vi inte kontrollera.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Här finns det två möjligheter för er att fortsätta driva ärendet.

Överprövning av beslutet

En förundersökning kan, beroende på målets beskaffenhet, antingen ledas av polismyndigheten eller åklagare. Den som leder förundersökningen är den som fattar beslut om att en förundersökning ska läggas ned. Ett beslut av polismyndigheten att lägga ned förundersökning kan överprövas av åklagaren. Är det istället åklagaren som fattat beslutet är det överåklagaren eller annan högre åklagare som gör prövningen. Utifrån din fråga förstår jag det som att det är polisen som drivit förundersökningen. Beslutet kan alltså överprövas av åklagarmyndigheten. För att överpröva beslutet bör ni vända er till åklagaren. Ni bör då ange varför ni anser att beslutet är felaktigt och redovisa för eventuella nya omständigheter som inte tidigare varit kända för beslutsfattaren.

Skadeståndsanspråk

Fattar åklagaren samma beslut, eller vill ni inte överpröva beslutet, har ni möjlighet att väcka en civilrättslig talan i form av ett skadeståndsanspråk. Det gör man genom att ansöka om stämning hos tingsrätten. Det är inget åtal och grannen kan inte dömas för brott, men däremot bli skadeståndsskyldig för de skador han orsakat. När det gäller skadeståndsskyldighet krävs det inte uppsåt, utan det räcker att grannen orsakat skadorna av oaktsamhet. I sådana tvistemål är beviskravet också lägre ställt. Jag föreslår att ni vänder er till en jurist för att få ytterligare råd och eventuellt hjälp att driva målet.

Med vänlig hälsning,

Simon Wikström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (106)
2020-05-26 Om man krossar en fönsterruta till ett skyltfönster, vad kan det bli för straff?
2020-05-12 Granne har sågat ned grenar från mitt träd - vilket lagrum gäller?
2020-04-24 Någon spottar och sparkar på min ytterdörr
2020-04-19 Vad blir följderna om man gör punka på en bil?

Alla besvarade frågor (80546)