Vad är straffet för att smutsa ner golvet på en toalett?

FRÅGA
Hej, jag var nyligen på max med några vänner sent på kvällen. Mina vänner var berusade och började köra en lek och det slutade med att en av mina kompisar bajsade på golvet av toaleten, vi tänkte inte så mycket på det då men fick senare reda på att det är olagligt. Vad skulle straffet för ett sådan brott vara och hur mycket böter skulle det vara i sånna fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som är brott och straff finns framför allt i Brottsbalken (BrB). Till att börja med kan jag säga att det inte är en godtagbar ursäkt från dina kompisar att de var berusade. Även berusade personer ska enligt lagen ansvara för vad de gör.

Att smutsa ner kan vara skadegörelse
Att smutsa ner golvet på en toalett med avföring på det sätt du beskriver kan bedömas som skadegörelse, vilket är ett brott. Straffet för skadegörelse är enligt lagen fängelse från 14 dagar till två år (BrB 12 kap. 1 §). Det handlar om att dina kompisar skadat någon annans egendom. Även om de inte direkt förstört något utan toaletten säkert kan återställas genom städning så kostade det sannolikt mer än vanligt för Max att städa upp toaletten efter dina kompisar.

Det är dock inte helt säkert att en domstol skulle välja att döma dina kompisar för det, kanske tycker domstolen inte att det är en tillräcklig skada för att det ska anses vara ett brott. Om domstolen bedömer att det faktiskt är skadegörelse men mindre allvarlig sådan kan de också döma till ringa skadegörelse. Utifrån min bedömning är detta mer sannolikt. Straffet för ringa skadegörelse är böter eller fängelse i högst sex månader (BrB 12 kap. 2 §).

Det är troligast att dina kompisar skulle straffas med böter
Beroende på hur gamla dina kompisar är kan straffet bli olika. Fängelse är enligt mig dock inte särskilt troligt i något fall då skadegörelsen inte är av det allvarligare slaget. Jag anser att det är mer troligt att dina kompisar straffas med böter om de döms till ansvar.

Böter för skadegörelse döms oftast ut som dagsböter, vilket betyder att dina kompisar skulle få betala ett visst belopp i ett visst antal dagar till staten. Antal dagar ska vara mellan 30 och 150 och beloppet ska vara mellan 50 och 1 000 kronor (BrB 25 kap. 2 §).

Domstolen bedömer hur höga böterna blir men enligt min bedömning borde de bli låga
Exakt vad dina kompisar skulle få för dagsböter kan jag tyvärr inte avgöra. Domstolen bestämmer detta från fall till fall och skulle ta hänsyn till just dina kompisar och det brott de begått. Hur många dagar det blir beror på hur allvarligt brottet är. Enligt min bedömning skulle det bli närmare den lägre gränsen, då brottet i relation till annan typ av skadegörelse inte är jätteallvarligt. Hur stort beloppet blir beror på dina kompisars inkomst. Om de inte har någon inkomst får de troligtvis betala 50 kronor om dagen och har de hög inkomst får de betala ett större belopp om dagen.

Sammanfattning
- Det kan vara brottsligt att smutsa ner en toalett med avföring på golvet.
- Enligt min bedömning skulle straffet troligtvis bli relativt låga böter, men exakt hur mycket är upp till domstolen att bedöma.

Det kan vara svårt att veta vad som är ett brott eller inte. Jag tror dock att de flesta personer känner på sig vilka handlingar som inte är okej och mitt råd är då att faktiskt inte göra det. Även om det inte skulle vara ett brott så är det ju inte särskilt schysst mot t.ex. Max i detta fall att göra som dina kompisar gjort. Att något inte är brottsligt betyder inte automatiskt att det är okej.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga.

Med vänliga hälsningar

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (106)
2020-05-26 Om man krossar en fönsterruta till ett skyltfönster, vad kan det bli för straff?
2020-05-12 Granne har sågat ned grenar från mitt träd - vilket lagrum gäller?
2020-04-24 Någon spottar och sparkar på min ytterdörr
2020-04-19 Vad blir följderna om man gör punka på en bil?

Alla besvarade frågor (80564)