Straff vid skadegörelse av polisbil?

FRÅGA
Hej.Vad är straffet för att slå sönder en polisbil?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga finner vi i olika delar av Brottsbalken(BrB). Till en början är det viktigt att veta vilket brott som personen kan ställas till svars för.

Du kan bli åtalad för skadegörelsebrottet

I 12 kap. 1§ BrB finns brottet skadegörelse. Enligt paragrafen döms den som förstör eller skadar annans fasta eller lösa egendom, till men för annans rätt, för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år.

I det specifika fallet du nämner utgör polisbilen en lös egendom som tillhör annan, nämligen staten. När du skadar polisbilen drabbas staten av en ekonomisk skada eftersom polisbilen nu är obrukbar och behöver reparationer. På så sätt uppfylls brottet skadegörelse.

Vad blir mitt straff?

Som du kan utläsa i brottsparagrafen är straffskalan böter till fängelse i högst ett år. Jag kan inte ge dig ett exakt svar om vilket straff man döms för eftersom jag inte känner till fler omständigheter som t.ex. ålder, tidigare brottslighet, intentioner och andra relevanta omständigheter.

Jag kan dock kortfattat beskriva vad domstolen bedömer när de ska bestämma ett straff. I 29 kap. BrB framgår olika omständigheter som domstolen tar hänsyn till för att bestämma straffets typ och längd. Det kan vara omständigheter som:

Skadan, kränkningen eller faran som skadegörelsen inneburit, Gärningsmannens insikter och motiv, Om gärningsmannen visat en stor hänsynslöshet, Om brottet orsakats av någon annans uppenbart kränkande beteende, Om gärningsmannen haft en psykisk störning eller annan nedsatt förmåga, Gärningsmannens ålder, Om man angett sig själv frivilligt till polisen, Om gärningsmannen skulle kunna bli avskedad från sin arbetsplats

Som du ser finns det väldigt många omständigheter domstolen bedömer, och listan ovan är inte fullständig i någon bemärkelse. Avslutningsvis vill jag påpeka att det i 30 kap. 4§ BrB finns en presumtion mot fängelse som gäller de flesta typer av brott. Det innebär i praktiken att domstolen i första hand försöker döma till andra straff än fängelse. Exempel är böter, skyddstillsyn, samhällstjänst, ungdomstjänst eller i vissa fall överlämnande till vård. Fängelse kan på så sätt sägas vara den sista utvägen inom svensk straffrätt.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Ha det bra!

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (102)
2020-03-18 Vad man kan bli skyldig till om man råkar krossa ett fönster
2020-03-15 Är de brottsligt att kasta sin kompis mobil?
2019-12-08 Vad händer om man sparkar på en bil i trafik?
2019-11-27 Påföljd vid sladdande med moped på bandyplan

Alla besvarade frågor (78757)