Straffvärdet för ringa stöld

2020-08-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |En 69 årig man handlade på Lidl och försökte stjäla två oxfilé som kostade under 800 kr. I dramaten. Han blev påkommer och polis kom till plats . Nu en vecka senare har han fått böter på 8800 kr. Är summan rimlig? Är det något man bör överklaga? Kan det bli högre böter om han överklagar. Han är givetvis mycket ångerfull och kommer aldrig att göra något liknande igen.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Min tolkning av din fråga är att denna man har blivit dömd för ringa stöld (8 kap. 2§ brottsbalken). Ringa stöld är den vanligaste rubriceringen när beloppet för det stulna understiger 1000 kr. Straffskalan för ringa stöld är böter eller fängelse högst sex månader. Var på den skalan man hamnar (straffvärdet) beror främst på värdet av det stulna. Om man stjäl för mellan 650-800kr ligger straffvärdet på runt 80 dagsböter. Dagsböterna bestäms utifrån två aspekter, brottets straffvärde (80st enligt ovan) multiplicerat med en summa som bedöms utifrån den tilltalades ekonomiska förhållanden. Antalet dagsböter man kan få 30-150 st, och summan per dag kan hamna på mellan 50-1000 kr. Det innebär att man multiplicerar vad brottets straffvärde motsvarar (80st) med exempelvis 50 kr (den lägsta summan man kan få, om man exempelvis inte har någon inkomst). Då får man den totala bötessumman. I beräkningen kring den tilltalades ekonomiska förhållanden tas in inkomst, skulder, försörjningsskyldigheter och liknande. Detta är en ganska schablonbaserad beräkning, och åklagaren tycks ha fått fram 110 kr om jag utgår ifrån att antalet dagar blev 80 st (80x110=8800).Det är väldigt svårt för mig att säga om detta är rimligt, då det helt och hållet beror på den tilltalades ekonomiska situation enligt ovan. Är man missnöjd med påföljden kan man överklaga. Det finns dock en risk att böterna ändras, antingen höjs eller sänks. Jag kan tyvärr inte säga om ni bör överklaga det eller inte, utan det är ett beslut ni själv får fatta. 80 dagsböter är inte orimligt att få, vilket dock beror på om personen är straffad sedan tidigare eller inte. Men summan beror helt på den tilltalades ekonomiska situation. Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor. Vi ber om ursäkt för att det dröjt sådan tid med att svara, och hoppas ni fortfarande har möjlighet att vidta åtgärder i ärendet om ni vill det. Ni är välkomna att återkomma till oss om ni har fler frågor!Vänligen,

Vad ska jag göra när någon stulit inredning från min lägenhet?

2020-08-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |stöld av delvis värdefull inredning i lägenhet i samband med renovering
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du blivit utsatt för stöld eller inbrott genom att någon tagit saker från din lägenhet bör du kontakta polisen och göra en anmälan av brottet. Polisen har en e-tjänst där man kan upprätta en anmälan som du hittar här, annars kan du även kontakta dem via telefon. Om du har en hemförsäkring kan du vända dig till ditt försäkringsbolag och upprätta en skadeanmälan. Beroende på omständigheterna för stölden kan du genom försäkringen erhålla visst ersättning för den förlorade egendomen. Många försäkringsbolag erbjuder möjligheten att upprätta en anmälan både via nätet eller via telefon. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du undrar något mer går det bra att ställa en fråga till. Med vänliga hälsningar

Jag glömde scanna en vara vid självscanning, kan jag dömas för stöld?

2020-08-23 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! (Jag är 18)Var och handlade, kortet nekades på självscanningen så jag lämnade tillbaka en vara och kom tillbaka, skannade 3 av 4 varor och hade tidigare räknat ut hur mycket allt skulle kosta så jag ringde min pappa för att få 100 kr till, vilket räckte till att betala alla 4 varor (har bevis på detta). När jag fått pappas swish tryckte jag på betala och fick mitt kvitto, och gick ut med alla varor utan att ha betalat den fjärde, (80 kr) och blev sedan tagen av ett butiksbiträde som nog iakttagit mig och sett att jag inte skannat den sista varan. :( Det var verkligen inte meningen och bara slarv på min sida, erbjöd mig att betala det sista då jag hade precis så att det skulle räcka tack vare pengarna jag bad om, men de ringde polisen. Jag känner mig rätt självsäker på att jag inte kommer kunna bevisas skyldig för ringa stöld eftersom att uppsåt inte kan bevisas, jag trodde ju verkligen att jag skannat den sista varan och skulle inte bett om pengar från mina föräldrar annars, men skulle vilja höra er syn på saken. Några tips?Tack på förhand :)
Sanaria Saad |Hej! Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Regler om brott och straff hittar du i Brottsbalken (BrB), för att svara på din fråga kommer jag att hänvisa till relevanta lagrum i BrB. Vad för brottsrubricering kan bli aktuellt? Du skriver att du råkat glömma scanna in en vara på 80 kronor vilket innebär att du ''fått med dig'' en vara du inte betalat för. Det brott som då blir aktuellt är ringa stöld. För att avgöra om ringa stöld föreligger behöver man kolla på kriterierna för huvudbrottet stöld (8 kap. 1 § BrB).För att man ska dömas för stöld ska följande kriterier vara uppfyllda: Du ska ha olovligen tagitVad någon annan tillhörMed uppsåt att tillägna dig detOch det ska ha inneburit en skada för föremålets ägare (butiken i ditt fall). Med hänsyn till att värdet på varan enbart uppstiger ett värde av 80 kronor anses det vara ringa, 8 kap. 2 § BrB. Du har olovligen tagit en vara, som egentligen tillhör butiken. Detta har dessutom inneburit en skada för butiken eftersom de ej fått betalt för varan. Däremot skriver du att du inte haft för avsikt att göra så. Jag saknar uppsåt, vad händer då? För att du ska kunnas dömas för brott är utgångspunkten uppsåt till brottet, om inget anna anges (1 kap. 2 § BrB). Man kan även dömas till vissa brott även om uppsåt inte finns men detta är inte aktuellt i ditt fall. Du inte tog varan med syfte att inte betala för den, utan detta var slarv på din sida. Du ville kontrollera att du hade pengar innan du scannade varan och när du hade pengarna glömde du göra det. Det saknas alltså uppsåt till brottet. Om du blivit polisanmäld och polisen går vidare med förundersökningen måste en åklagare välja om åtal ska väckas eller inte. Min bedömning är att inget åtal kommer att väckas om ens en förundersökning inleds. Att glömma scanna varor är lätt hänt och det är oftast butiksbiträden skyldighet att polisanmäla sådana händelser. Ett tips är att berätta för polisen som du gjort för mig och förklara att du saknat uppsåt. Lycka till! Vänliga hälsningar,

Är det olagligt att handla med någon annans kreditkort utan dennes samtycke?

2020-08-10 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej , jag undrar vad straffet kan bli av ha använt min sambos kreditkort olovligt för en summa 15000. :(
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att du olovligen tagit din sambos kreditkort och spenderat pengar på detta. Din fråga regleras i brottsbalken (brb). De brottstyper som kan vara aktuellt i detta sammanhang är stöld och urkundsförfalskning. Vad gäller för stöld?Av 8 kapitlet. 1 § brb sägs att: Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år. För att stöld ska aktualiseras krävs att du har tagit kreditkortet från din sambo utan att denne vet om det. Du måste även haft ett syfte att tillägna dig det, vilket det får anses att du haft då du köpt saker utan hans samtycke. Det faktum att du även spenderat pengar gör att din sambo lidit ekonomisk skada. Min bedömning är att samtliga rekvisit för stöld är uppfyllda. Vad gäller för urkundsförfalskning?Om du obehörigen försöker handla med någon annans legitimation eller falsk legitimation kan brottet urkundsförfalskning aktualiseras (14 kap. 1 § Brb). Brottet innebär att man utger sig för att vara någon man inte är eller framställer en handling (ex körkort, Id-handling). Brottet har fängelse i högst 2 år på straffskalan, men i ringa fall högst 6 månaders fängelse (14 kap. 2 § brb). Om du utger dig för att vara innehavare till kortet eller på annat sätt falskeligen utger dig för att ha behörighet att handla med kortet kan detta brottet aktualiseras. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

stöld i butik - vad händer nu?

2020-08-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej,Jag driver en klädbutik och råkade ut för en stöld häromdagen, ca 30 artiklar med ett totalt värde på ca 1700 kr. Det var en familj som stal, det syns tydligt på övervakningen att hon tar med sig massor av artiklar och sedan upptäcktes hon av mig när hon slängde lapparna(Insåg dock inte då att det var hon som hade snott utan trodde att hon bara stod vid lapparna). Övervakningen är nerladdad på USB och vi har en identitet (Namn och telefonnummer till hon som stal). Det är anmält och en förundersökning är inledd och Polisen hämtar USB minnet när de behöver det. Så jag har lapparna, filmen, identitet och foton från hennes profil att jämföra med. Vad tror ni att förutsättningarna är att detta klaras upp? Vad kan anses vara ett möjligt straff? Böter? och i så fall ca hur mycket kan det bli? Får jag betalt för varorna på något sätt?Mvh
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du har sett någon lämna din butik med varor utan att betala, och nu undrar du vilka förutsättningar som finns för att det ska klaras upp och vilka följder detta kan få för gärningspersonen och dig. Stöld Det låter som du själv säger, som att du har blivit utsatt för en stöld. Den som olovligen tar någon som tillhör annan med uppsåt att tillägna sig det och om tillgreppet innebär skada för dig, döms för stöld till fängelse högst två år (8 kap. 1§ brottsbalken). Gränsen mellan ringa stöld och stöld går på runt 1000-1250 kr, eller om man stulit för mindre än 1000 kr, men man vid tillgreppet exempelvis använt verktyg och preparerat kläder eller väskor för att lättare kunna dölja brottet. Om det går att bevisa att personen tagit för 1700 kr, skulle det innebära att den skulle bli dömds för stöld. Om gärningspersonerna är flera stycken, kan de alla bli dömda för stöld om de tillsammans och i samförstånd främjat brottet och tagit varorna tillsammans. Straffvärdet och påföljdenStraffvärdet för en stöld för en vuxen person är normalt 14 dagar till några få månaders fängelse. Det finns inte böter i straffskalan. Men om personen varit under 21 år, kan hen få straffrabatt och därmed hamna på bötesnivå ändå. Men bara för att straffvärdet hamnar på fängelsenivå betyder inte det att det per automatik blir fängelse som påföljd. Valet av påföljd beror främst på om straffvärdet för gärningen är väldigt högt, brottets art i sig, och även den tilltalades person. Men vid valet av påföljd ska rätten ta hänsyn till omständigheter som kan leda till ett lindrigare straff än fängelse (30 kap. 4§ brottsbalken). Varken straffvärdet eller brottets art är så allvarliga att det talar för att personen kommer få fängelse. Man kan istället bli dömd till exempelvis villkorlig dom, skyddstillsyn och/eller samhällstjänst. Om gärningspersonen inte tidigare dömts för brott, är sannolikheten stor att påföljden blir villkorlig dom med böter istället för fängelse, om det kan antas att personen inte kommer återfalla i brottslighet (30 kap. 7§ brottsbalken). Om personen är dömd sedan tidigare och återfallit i brott, kan man få en skyddstillsyn om det exempelvis finns ett tydligt behandlingsbehov, och samhällstjänst om personen är lämplig för detta (30 kap. 9§ brottsbalken). Om det istället är så att personen återfallit i samma brottslighet flera gånger, och tidigare fått chanser så som villkorlig dom och skyddstillsyn, talar det starkt för en fängelsepåföljd denna gång. BevislägetJag är inte polis, men skulle säga att utifrån mina erfarenheter och utifrån vad du beskriver ovan, låter det som att bevisläget är ganska bra. Om det finns övervakningsfilm väger det tungt. Såklart krävs det att polisen kan identifiera personerna som begått brottet. Stöld är ett uppsåtsbrott, vilket innebär att polisen även ska bevisa att gärningen begicks medvetet och inte av misstag eller olyckshändelse. Så det beror på vad de inblandade säger under förhör och liknande. Ersättning för dina skadorOm detta klaras upp har du möjlighet att begära ersättning för skador som du orsakats på grund av brottet. Du kan då exempelvis får ersättning för varor som du inte längre kan sälja, om varorna blivit skadade eller inte återlämnade, eller liknande. Du kan lämna in ditt ersättningsanspråk till polisen, och sedan kan du begära att åklagaren för din talan i rättegången så hjälper de dig. Det är då en fördel om du kan lämna in underlag för vad varorna är värda och liknande förluster du gjort på grund av brottet. Du bör kunna kontakta den lokala polisstationen och utredaren i ärendet med frågor kring ditt ersättningsanspråk. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Vänligen,

Vad kan man som ung få för straff för snatteri?

2020-08-25 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej. Jag är 15 år å blev å blev tagen av polisen i snatteri Jag var på två butiker på samma dag och blev tagen i andra butiken. I första butiken var det värd ungefär 200Kr Och på andra butiken så 550 kr .Hur mycket kommer jag få i böter tror ni.? Kommer jag ha två förhör eller bara en Vi mamma får bidrag så tror inte att vi kan betala så mycket. Polisen sa att dem tror att det blir ungefär 5000 för båda
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ska besvara dina frågor en i taget."Kommer jag ha två förhör eller bara ett?" Mest sannolikt kommer du bara ha ett förhör, då du blivit tagen för samma brottslighet och dessa gärningar upptäcktes samtidigt så att säga. Det är möjligt att polisen för formalitetens skull gör en paus mellan förhören för att delge misstanke om gärningarna var för sig, men mest sannolikt kommer du bara kallas till ett förhör för båda gärningarna. Om polisen inte är nöjda efter det förhöret, eller får fram annan bevisning eller liknande, kan de dock kalla dig till nytt förhör. Men inledningsvis skulle jag tro att du blir kallad till ett förhör som rör båda gärningarna. "Hur mycket kommer jag få i böter?"Straffskalan för snatteri (numera heter det ringa stöld) är böter eller fängelse högst sex månader (8 kap. 2§ brottsbalken). Högsta domstolen har lagt en praxis mellan 1000-1250 kr för var gränsen för ringa stöld och stöld går. Man kan även bli dömd för stöld, oavsett värdet på stöldgodset, om omständigheterna kring gärningen är försvårande, exempelvis om man har förberett sig med verktyg, har gjort hemliga fack i väskan eller jackan för att lätta komma undan med brottet och liknande. Straffvärdet för ett brott är vad just denna gärning är värd på straffskalan. Straffvärdet är främst beroende på värdet av vad som stulits. Åklagarmyndigheten har sagt att utgångspunkten för en ringa stöld som är på en summa om 750 kr motsvarar cirka 80 dagsböter. Detta är dock för en vuxen person. En ungdom som är 15 år får så kallad ungdomsreduktion (straffrabatt) (29 kap. 7§ brottsbalken). Riksåklagarens riktlinjer säger att 80 dagsböter för en vuxen person, ska motsvara 40 dagsböter för en 15 åring. Dagsböter innebär att en del av böterna bestäms utifrån straffvärdet på brottet (40 dagsböter som ovan) och den andra delen bestäms utifrån inkomst och ekonomiska förhållanden. Antalet dagsböter kan bli mellan 30-150 st, och summan per dag är mellan 50 - 1 000 kr (25 kap. 2§ brottsbalken). Det betyder att om man inte har någon inkomst eller väldigt lite, så får man det lägsta beloppet, alltså 50 kr. Man multiplicerar då 40 dagar med 50 kr, och får då summan 2 000 kr.Andra påföljderFör ungdomar finns det specifika ungdomspåföljder som man kan få, för att undvika att böter döms ut till unga personer. Sådana påföljder kan vara ungdomsvård eller ungdomstjänst, om detta är lämpligt utifrån din person och övriga omständigheter, och om åtgärden är tillräckligt ingripande. Ungdomstjänst ska huvudsakligen väljas före böter för ungdomar, om påföljder inte är alltför ingripande (32 kap. 2§ brottsbalken). Oftast döms dock ungdomstjänst ut om ungdomens bötesstraff motsvarar 60 dagsböter eller mer, under den summan anses det vara för ingripande (NJA 2007 s.636).SammanfattningsvisDet är svårt för mig att säga vilken påföljd eller hur mycket böter du skulle få i ditt enskilda fall, då jag inte vet något om omständigheterna kring dina gärningar, om du är straffad tidigare eller exakt hur din ekonomi ser ut. Men utifrån vad jag skrivit ovan skulle jag gissningsvis säga att du skulle få runt 2 000 kr i böter, om du skulle bli dömd för båda gärningarna. Men det är som sagt bara en gissning. Det finns även en chans att du får ungdomstjänst, även om det är osannolikt utifrån att straffvärdet är så ringa.Jag vill uppmärksamma dig på att du alltid har rätt att begära en offentlig försvarare, och då du endast är 15 år finns det goda chanser för att du skulle få en offentlig försvarare. Blir man dömds finns det dock en risk att man får betala en del av försvararens kostnader, men endast om man tjänar en del pengar. Ungdomar får sällan betala för sin försvarare vid ringare brottslighet. Du kan begära en offentlig försvarare via polisen, eller vid tingsrätten om ärendet har gått dit. Du har då möjlighet att önska en specifik advokat, annars förordnar tingsrätten en de finner lämplig. En advokat kan hjälpa dig med juridiska frågor och frågor kring ditt straff.Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Få tillbaka saker efter separation?

2020-08-21 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej. Jag har flytt från min exsambo för någon dag sedan då jag blivit misshandlad. Jag har bott där i 2 månader men ej haft adressen hos han. Jag har nyckeln kvar till han men får ej gå in i huset och hämta saker. Kan jag åka dit för något för att jag har nyckeln kvar? Han har mina saker kvar hans hus.Vi har kvitton och bilder på det mesta möbler men ej vissa lösöre/arvegods som har ett sentimentalt värde. Hur går jag till väga för att återfå detta?
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Till att börja med vill jag beklaga den situationen som du hamnat i. Jag rekommenderar självklart att du anmäler misshandeln. Mer info om hur du gör det kan du klicka >här<. Får du ha kvar nyckeln?Eftersom du inte bor i huset eller är folkbokförd på adressen kan du begå brottet egenmäktigt förfarande när du behåller hans nyckel (8 kapitlet 8 § brottsbalken). Skälet till att denna brottsform kan vara aktuell är för att du rubbar hans rätt att nyttja sin bostad då han inte längre kan kontrollera vilka som kan komma in i huset. Hur gör du för att få tillbaka dina saker? Du har rätt till dina saker som är kvar i huset. Din ex-sambo får inte förfoga över dina saker eller hindra dig från att hämta dem. Om han gör det kan han göra sig skyldig till brottet olovligt förfogande (10 kapitlet 4 § brottsbalken).I första hand bör du prata med din ex-sambo om att få tillbaka din saker (observera att detta inte är ett måste; finns det risk för att han fortsätter vara våldsam ska du inte utsätta dig själv för någon fara). Om din ex-sambo hindrar dig från att återta dina saker kan du ansöka om "särskild handräckning" (4 § lag om betalningsföreläggande och handräckning) Särskild handräckning innebär att kronofogden hjälper dig att få dina saker tillbaka. Ansökan görs till Kronofogden. För att komma till kronofogdens hemsida med information om handräckning kan du klicka >här<. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Hur mycket kan man få i böter för ringa stöld?

2020-07-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Blev tagen för ringa stöld,328:-Fick en bot på 12000:- igår med posten. Kan det verkligen stämma??
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagrum För att besvara din fråga kommer vi att använda Brottsbalken, som förkortas BrB. Straff för ringa stöld? Ringa stöld kan ge straffet böter eller fängelse i upp till 6 månader (8 kap. 2 § BrB). Du skriver att du har blivit dömd till böter. Det finns 3 olika former av böter: Dagsböter, penningböter och normerade böter. Gällande ringa stöld är det antingen dagsböter eller penningböter som gäller. Penningböter är ett fastställt engångsbelopp som lägst kan vara 200 och högst 4 000 kronor (25 kap. 3 § BrB). Eftersom din bot ligger på summan 12 000 kr kommer jag utgå från att du har blivit dömd till dagsböter.Hur fungerar dagsböter? Dagsböter är ett bötesstraff där antalet böter varierar beroende på hur grovt brottet var, mellan 30 och 150 dagsböter kan dömas ut. Storleken på varje dagsbot bestäms med hänsyn till den ekonomiska situationen för den som bötfälls. Storleken kan variera mellan 50 till 1000 kr på varje bot. I vissa fall kan dagsbotens belopp jämkas men det lägsta beloppet man kan bli dömd till är 750 kronor (25 kap. 2 § BrB). När man bestämmer antalet dagsböter som skall dömas ut tittar man på hur brottet gick till och dina personliga förhållanden. Enligt åklagarmyndighetens sammanställning av påföljder som tillämpats är det vanligaste påföljden vid ringa stöld 40 dagsböter när värdet på stölden låg mellan 300 och 500 kronor.Är boten rimlig? Eftersom du blev tagen för ringa stöld för 326 kronor antar jag att du har blivit dömd till 40 dagsböter. Dessa dagsböter kan, beroende på din ekonomiska situation, bli beräknade på mellan 50 och 1000 kronor. Därmed bör din böter ligga som lägst på 2000 och som högst på 40 000 kronor. Sammanfattning Utifrån Brottsbalkens bestämmelser kan man få en böter på 12 000 kronor för en ringa stöld på 328 kronor. Din bot borde därmed stämma, men eftersom jag inte har tillgång till exakta beräkningar kan jag inte säga helt säkert. Hoppas detta besvarade din fråga! Med vänliga hälsningar,