Vem äger egendom som lämnats kvar på annans tomt?

FRÅGA
Min mammas förre detta kille har massa saker och bilar hemma hos mammas hus som stått där i flera år. Han har inte hämtat dom och mamma hade en ny särbo å nu har mamma avlidit. Så det är jag och min syster som kommer att dela på dödsboet.Vem äger sakerna och bilarna som stått där i flera år? Äger förra kille dom än eller är de vi dödsbodelare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tolkning av fråga

Inledningsvis vill jag beklaga sorgen. Lagen som tillämpas i ditt fall är brottsbalken (1962:700) (BrB). Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med den egendom (bilar och saker) som finns kvar hemma hos din avlidna mamma. Jag tolkar din fråga även som att din mamma inte var gift med ex-mannen. Om så hade varit fallet, hade bedömningen blivit annorlunda då all egendom isåfall skulle hälftendelas enligt huvudregeln. Istället tolkar jag frågan som att din mamma och killen antingen var sambos eller särbos, men att dom sedan tidigare genomgått någon typ av separation, men att egendomen ändå finns kvar där.

Egendomen är fortfarande ex-killens

Min tolkning är att egendomen fortfarande är ex-killens, så länge din mamma och han inte haft ett avtal sinsemellan om att egendomen ska övergå till din mamma. Om det är ex-killens egendom på så sätt att han köpt egendomen och egendomen har varit hans, så kan inte äganderätten automatiskt gå över, endast på grund av att egendomen finns hos er dödsbodelägare.

Ex-killen får inte låta egendom ligga kvar

Det är dock inte tillåtet att låta egendom finnas kvar i annans hem, om någon begärt att man ska flytta på den. Brottet som kan aktualiseras är egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § BrB. Ex-killen kan alltså begå ett brott genom att inte hämta sakerna, då det påverkar er besittning till bostaden och bostadens användbarhet begränsas.

Vad ni kan- och inte kan göra

Ex-killen har alltså lämnat kvar egendom i din mammas bostad. Trots att det möjligtvis är besvärligt att ha annans egendom hemma hos sig så har man dock ingen rätt att göra sig av med t.ex. bilarna eller de andra sakerna eller flytta på dem. Om du skulle göra det så kan man begå brottet olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § BrB. Undantaget från när detta är brottsligt är om det är uppenbart att viss egendom är skräp och att ägaren avsagt sig äganderätten. Dock kan denna bedömning vara svår att göra på egen hand. Jag råder dig att inte förfoga över sakerna som dina egna (dödsboets egna), för att då riskera att kunna agera brottsligt.

Vad du istället kan göra är att börja med att kontakta honom och informera om att han måste hämta sina saker. Då tycker jag du ska poängtera att han kan göra sig skyldig till brott genom att vägra det. Dessutom kan du bestämma en tidsfrist, alltså en tid som bestämmer hur länge han har på sig att göra det, exempelvis en vecka eller en månad. Om han inte hämtar sakerna inom angiven tid kan du göra en polisanmälan.

Ytterligare ett alternativ är att ansöka om "vanlig handräckning" hos Kronofogden (KFM), vilket du även kan läsa mer om här. Då kommer KFM att uppmana ex-killen om att egendomen ska hämtas. En sådan ansökan hos KFM kostar 300 kr, men även den kostnaden kan du sedan begära att få ersatt när du gör din ansökan. När ex-killen sedan får brevet från KFM finns följande möjliga utfall:

1. Han kan gå med på din begäran

2. Han kan bestrida kravet

3. Om han inte svarar alls så kan KFM hämta sakerna.

Sammanfattning och råd

Jag råder dig till att kontakta ex-killen och säga att han ska hämta sina saker. Informera även om att han kan göra sig skyldig till brott om så inte sker. Egendomen i sig, är fortfarande hans, trots att egendomen finns hemma hos dödsboet. Jag råder dig inte till att exempelvis göra dig av med egendomen, då beteendet kan vara brottsligt. Den smidigaste lösningen vore att komma överens med ex-killen.

Jag hoppas att situationen kommer att lösa sig och att du tyckte svaret var tillfredsställande.

Med vänliga hälsningar,

Emil Wellander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (711)
2021-06-09 Ringa stöld om man missat betala för vara i självscanningen?
2021-05-30 Vad händer om min pappa tar ett paket som jag beställt från nätet för att han inte tycker om köpet?
2021-05-30 Försök till stöld
2021-05-30 Försök till ringa stöld eller ringa stöld?

Alla besvarade frågor (93215)