Påföljd vid snatteri (300-500 kr)

Om en 18 åring nu har snattat något under en period och summan har ungefär blivit 300-500 kr. Vad kan det bli för påföljd eller konsekvenser. Hur stor är sannolikheten att man kan få en prick i registret?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De flesta reglerna för brott återfinns i brottsbalken (BrB). Jag kommer först gå in och se på vilket brott det rör sig om för att sedan gå över till att se till vilka påföljder som kan bli aktuella. Slutligen går jag in på frågan om "prick i registret".

Vilket brott rör det sig om?

Om någon olovligen har tagit vad som tillhör någon annan döms man för stöld (8 kap. 1 § BrB). När det gäller stöld som endast uppgår till 300–500 kr hamnar man under gränsen som används i praxis (ca 1 250 kr) och döms därför för ringa stöld (8 kap. 2 § BrB).

Ringa stöld hade tidigare beteckningen "snatteri" och detta är således samma sak. Det är endast en språklig förändring av lagstiftaren. Påföljden för ringa stöld är böter eller fängelse i högst 6 månader.

Bestämma påföljden

Det är ytterst sällan som påföljden för ringa stöld blir fängelse, utan den stannar i princip alltid på bötesnivå. Om du vill läsa om vad man tar hänsyn till vid bestämmandet av hur allvarligt brottet är (s.k. "straffmätning") kan man se 29 kap. BrB. Hur stort bötesbeloppet blir beror bland annat på gärningsmannens inkomst. Att gärningsmannen är ung innebär att påföljden kommer bli mildare (29 kap. 7 § BrB). Som utgångspunkt kan sägas att en 18-åring brukar få ungefär hälften utav det straff som hade ådömts en person över 21 år.

Andra möjliga påföljder

Åklagaren skulle även kunna välja att besluta om s.k. "åtalsunderlåtelse" eftersom det förmodligen inte är fråga om någon annan påföljd än böter och inga andra enskilda intressen åsidosätts. Här tar man även hänsyn till risken för att gärningsmannen återfaller i brottslighet (20 kap. 7 § BrB).

Ett annat alternativ är strafföreläggande, vilket innebär att gärningsmannen erkänner sitt brott och accepterar åklagarens val av påföljd (jfr 48 kap. BrB).

Det sista alternativet är att påföljdseftergift som kan utdömas om det är "uppenbart oskäligt" att döma till någon påföljd över huvud taget, men det blir förmodligen inte aktuellt i ditt fall (jfr 29 kap. 6 § BrB).

"Prick i registret"

"Prick i registret" kallas det som innebär att man förekommer i belastningsregistret. Strafföreläggande, åtalsunderlåtelse och en dom från domstolen innebär att man förs in i belastningsregistret (3 § lag [1998:620] om belastningsregister). Bötesstraff gallras efter fem år (17 § 9 p. lag [1998:620] om belastningsregister)

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att påföljden med största sannolikhet blir böter. Hur stort bötesbeloppet blir beror bland annat på gärningsmannens inkomst. Det finns även alternativa påföljder som kan bli aktuella för att man ska slippa gå till domstol. Att gärningsmannen endast är 18-år innebär att straffet blir ungefär hälften av vad det annars skulle bli. Dock ger samtliga möjliga påföljder (förutom påföljdseftergift) en "prick i registret" och denna kommer att försvinna efter 5 år.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och att situationen löser sig på bästa sätt!

Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”