Vad göra när dottern olovligen tagit kylskåp från bostad?

Hej

Jag har fått min mors landställe. Innan jag blev ägare har min dotter lånat stugan. Nu tycker min dotter jag jag ställer höga krav på vad sim krävs för att få låna husetoch har lämnat stället. Jag bytte lås och krävde övriga nycklar tillbaka Hon har brutit sig in för att hämta sina saker. Nu flera veckor senare har hon på något sätt tagit sig in igen och hämtat ett stort kylskåp .Det går ej att prata med henne hon trycker bort mina samtal Vad kan jag göra? Anmälan polis eller egenmäktigt förfarande?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!


Det som din dotter enligt din beskrivning gjort sig skyldig till är stöld och hemfridsbrott. Vad som är stöld stadgas i 8 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Vad som är hemfridsbrott stadgas i 4 kap. 6 BrB. Skulle hon ha skadat huset på något vis och du kan bevisa att det är hon som gjort detta kan hon även bli skadeståndsskyldig.

Stöld

För att något ska anses vara stöld krävs att tre rekvisit är uppfyllda

-Olovligt tagande (någon tar något som den ej har tillåtelse att ta) -Tillägnelseuppsåt (personen avser behålla det som tagits) -Skada (att den som stulits från har gjort en ekonomisk skada)

Straffet för stöld är fängelse i högst två år.

Hemfridsbrott

För att något ska bedömas som hemfridsbrott krävs att någon utan tillåtelse tar sig in i en bostad. Straffet för hemfridsbrott är böter.

Applicering i ditt fall

Då din dotter olovligen tagit sig in i din stuga och tagit ett kylskåp från dig rör det sig om stöld, såvida din dotter avsett behålla kylskåpet. Observera här att det krävs att din dotter förstått att du ägt kylskåpet. Skulle hon ha fog för uppfattningen att det är hon som äger kylskåpet skulle det i så fall röra sig om brottet egenmäktigt förfarande.

När det rör familjerelationer förstår jag om det inte alltid är fördelaktigt att dra in polisen, utan att försöka lösa det på annat vis. Jag vet inte hur relationen ser ut med din dotter, du skriver att du försökt att få tag på henne, vilket får mig att dra slutsatsen att hon inte är särskilt intresserad av att prata. Innan du gör en anmälan till polisen kan du försöka skicka SMS eller brev där du säger att du vill att ni pratar om det hela och ser till att det dottern tagit kommer till rätta. Det är inte på något vis olagligt att "hota" med polisanmälan såvida du inte pressar henne på mer än hon tagit. Det krävs för alla brott att det kan bevisas att din dotter utfört dessa. Det är också viktigt att ha i åtanke.

För att göra en polisanmälan kan du ringa 114 14 eller ta dig till närmsta polisstation.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.

Med vänlig hälsning

Lucas GardebrandRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”