Försök till stöld

FRÅGA
Jag har en kompis som har försökt stjäla varor värt ca 40 000 kr och ägarna hann upptäcka det innan varorna kom fram så de fick tillbaka allt! Ägarna har polisanmält. Vad blir det för påföljder enligt lagen?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Försök till stöld?

Bestämmelsen om stöld finns i 8 kap 1 § Brottsbalk (1962:700) (BrB). Stöld som inte är ringa är kriminaliserat även på försöksstadiet, 23 kap 1 § 1 st och 8 kap 12 § BrB. Enligt praxis går gränsen för ringa stöld och stöld av normalgraden i en butik vid 1250 kronor. I ditt fall handlar det om varor värda en större summa, 40 000 kr, vilket gör att det handlar om stöld och detta kan komma att klassificeras som försök till stöld, även om stölden inte fullbordats. Det avgörande blir att bevisa att personen verkligen hade tänkt fullfölja stölden och tillägna sig varan. Försökspunkten i 23 kap 1 § BrB ska ha passerats kan man säga en gärningsperson ska ha påbörjat utförandet av brottet, och det ska antingen ha förelegat fara för brottets fullbordan eller att den faran endast varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter. Även uppsåt måste finnas och det gäller att om det för det fullbordade brottet krävs likgiltighetsuppsåt gäller detsamma för försöket. Uppsåtet ska täcka både de uppfyllda brottsrekvisiten men även täcka den uteblivna effekten. Ett allmänt kännetecken för att avgöra var gränsen för försök går är att bedöma huruvida gärningspersonen lämnat planeringsstadiet och satt igång med brottet.

Straffvärdet

För stöld döms man till fängelse i högst 2 år (8 kap. 1 § BrB). Enligt 8 kap. 12 § BrB är försök till stöld kriminaliserat och ansvar utdöms enligt 23 kap. 1 § BrB. I 23 kap. 1 § 2 st. är straffet för försök högst det som gäller för det fullbordade brottet, i detta fallet stöld, och straffet bör inte sättas under fängelse om det lägsta straffet för det fullbordade brottet är fängelse i två år eller mer. Dock är det här fråga om ett straffvärde på högst 2 år för stöld, vilket betyder att det kan komma att bli fråga om en annan påföljd än fängelse. Det är svårt att ge ett exakt svar på hur en domstol skulle bedöma detta då det beror på många enskilda omständigheter i fallet, men straffet kommer inte att bli mer än 2 års fängelse vilket är straffvärdet för stöld. Det skulle dock kunna bli mildare än så.

Sammanfattning

Det måste göras en bedömning utifrån det specifika fallet, vilket gör att bedömningar gällande försökspunkten varierar beroende på vilket brott det handlar om och hur omständigheterna ser ut i fallet. Gällande påföljden så kommer detta, om det klassificeras som försök till stöld, inte bli mer än fängelse i 2 år.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Angelica Ruuth
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (727)
2021-09-19 Ringa stöld och möjligheter att identifiera användaren av ett bankkort
2021-09-16 Hur kräver man tillbaka en stulen cykel och vem äger den?
2021-09-16 Vad är straffet för snatteri och kan socialen kontaktas?
2021-09-15 Straff för ringa stöld

Alla besvarade frågor (95749)