FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB12/05/2021

Stöld om jag passerat larmet i butiken utan att betala?

Jag blev igår dömd för stöld av ett täcke värde 1999 kronor och två tallrikar som jag erkände att ja la ner i min påse och gick ut med.

Täcket gick jag bara förbi larmbågarna för butiken och ställde mig med detta i mellangången till utgången, ja la sedan tillbaka detta på insidan igen och gick sedan ut. Jag hade alltså aldrig täcket med mig ut ur butiken utan bara förbi larmbågarna.

Är detta värt och överklaga eller anser dom det som en stöld när jag passerade larmbågarna?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad gäller tallrikarna förstår jag det som att det står klart att du begått en brottslig handling samt att du erkänt detta. Jag kommer därför i det följande diskutera kring täcket och om det kan vara fråga om en brottslig handling eller inte.

Då värdet på täcket oberoende av tallrikarnas värde överstiger 1 250 kr är det fråga om stöld och inte ringa stöld, 8 kap. 1 § brottsbalken, NJA 2019 s. 951.

Eftersom du passerat sista betalningsmöjlighet genom att gå utanför larmbågarna för butiken i fråga har du olovligen tagit varor som tillhörde butiken. Du har därför orsakat skada för butiken.

Du måste dock haft uppsåt att tillägna dig täcket, alltså att du haft för avsikt att ta täcket och sedan behålla det. På sättet som du beskriver händelsen verkar det som att du endast hade avsikt att ta tallrikarna men inte täcket. Detta kommer dock bli en bevisfråga där det är åklagarens uppgift att bevisa att du agerat med uppsåt även avseende täcket.

Eftersom du hade för avsikt att ta tallrikarna talar det för att du även hade avsikt att ta täcket, det kan därför bli svårt att bevisa att uppsåt att olovligen tillägna dig täcket inte förelegat. Ditt agerande direkt efter det olovliga tagandet av täcket, alltså att du omedelbart lämnade tillbaka täcket på insidan kan utgöra en förmildrande omständighet vid straffmätningen, 29 kap. 5 § 4 p. brottsbalken.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg PalmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?