Avbrutet inbrott i bil - skadegörelse eller försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel?

FRÅGA
Skadegörelse?Hej,Jag har en fråga kring ett inbrott i en bil. Om gärningsmannen har med sig ett verktyg och bryter sig in i bilen, hinner sätta sig ner i bilen, men blir då direkt jagad i väg av bilägarens hund.Om vi utreder gärningsmannens straffrättsliga ansvar och brott av normalgraden.Räknas detta som att gärningsmannen har gjort skadegörelse på bilen enligt BRB 12kap 1§ då han har brutit upp dörren och satt sig där, men blev sedan avbruten av ovanstående anledning.Eller är detta snarare (8 kap. 7 § brottsbalken)försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel?Är skadegörelse helt uteslutande och helt fel tänkt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du är inne på så uppfyller ett inbrott i bil rekvisiten för brottet skadegörelse enligt 12 kap. 1 § brottsbalken (BrB) eftersom det innebär att man skadar någon annans egendom. Vidare kan stöld av bil räknas som tillgrepp av fortskaffningsmedel förutsatt att gärningsmannen inte har tillägnelseuppsåt (8 kap. 7 § BrB). Det kan till exempel handla om att gärningsmannen tar en bil för att använda den och sedan överge den. Om gärningspersonen tänker tillägna sig bilen eller sälja den vidare så är det istället brottet stöld som blir aktuellt (8 kap. 1 § BrB). Både stöld och tillgrepp av fortskaffningsmedel är brottsligt redan på försöksnivå (8 kap. 12 § BrB). Ansvar för försök kräver att det har funnits en fara för brottets fullbordan eller att sådan fara inte förelegat enbart på grund av tillfälliga omständigheter (23 kap. 1 § BrB). En sådan tillfällig omständighet som kan leda till ansvar för försök kan vara något som ur gärningsmannens perspektiv ses som en slump. Djupgående brister i brottsplanen är emellertid inte en sådan tillfällig omständighet. Att det finns en hund som skrämmer bort gärningsmannen borde enligt min bedömning utgöra en sådan tillfällig omständighet som gärningspersonen inte kunde ha räknat med.

Att en person bryter sig in i en bil för att stjäla den uppfyller alltså rekvisiten för försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel eller stöld beroende på om det finns tillägnelseuppsåt eller inte. Skadegörelsen utgör emellertid i detta fall ett led i brottet tillgrepp av fortskaffningsmedel och stöld. Här uppstår det en fråga om brottslighetskonkurrens det vill säga om man ska straffa gärningspersonen för alla brott som är uppfyllda eller om något brott ska konsumeras av ett annat. Eftersom det i detta fall rör sig om flera uppfyllda brott under samma handlingsförlopp så bör man endast döma för ett brott och inte för brotten var för sig. Nästa fråga blir då vilket brott man ska döma för, och för denna bedömning finns det vissa tumregler. Tumregeln som kan bli aktuell i detta fall är att försöksbrott är subsidiära till fullbordade brott. Det innebär att eftersom skadegörelsen är ett fullbordat brott så kommer straffet dömas ut enligt straffskalan för skadegörelse. Brottet skadegörelse kommer alltså konsumera brottet tillgrepp av fortskaffningsmedel, alternativt stöld.

Sammanfattningsvis är alltså både skadegörelse och försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel helt rätt tänkt. Men beroende på om det föreligger tillägnelseuppsåt eller inte så kan stöld bli aktuellt istället för tillgrepp av fortskaffningsmedel. Även om man har begått flera brott inom samma händelseförlopp är det däremot inte säkert att man dömer ut straff för alla brotten. Istället kan man låta ett brott konsumera övriga brott.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (711)
2021-06-09 Ringa stöld om man missat betala för vara i självscanningen?
2021-05-30 Vad händer om min pappa tar ett paket som jag beställt från nätet för att han inte tycker om köpet?
2021-05-30 Försök till stöld
2021-05-30 Försök till ringa stöld eller ringa stöld?

Alla besvarade frågor (93215)