Kan man dömas för ringa stöld på grund av ett missförstånd?

FRÅGA
Förr en vecka sen var inne på Coop o handla som alltid i 3 år. Förr några månader sen fick dom in snabb kassa scanner. Gillar inte det måste medge. I all fall har 2 korgar med mat pga jag måste kolla hur mycket det kommer kosta förr jag måste då byta till annat kredit kort men trycker på fortsätt då larmar den o kallar på biträde och förklarar allt. Men hon ser att korgen blir 255 kr vilket jag skulle betala. Så vi bestämmer att ta det i vanlig kassa o vi håller utkik så att det inte över stiger. Det blir 400 kr o går hem. Sen kommer till Coop igår och blir påhoppad att jag inte får handla mera o polis anmäld pga det som hände. Blev chockad o fråga varför. Jag far aldrig stjält något förr det är straffbart. Sen komma en vecka senare med polis anmälan. Allt är ett missförstånd och kommer handla på Hemköp i kassa förr detta vill jag inte vara med om mera. Så vad händer ? Skall man bli oskyldig fast man förklarar. Skall jag betala böter fast jag inte gjort fel o betalt alla varor? Måste säga detta är jätte bra sida. Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att butiksbiträdet har misstänkt att du försökte stjäla de varor du haft i korgen med anledning av att värdet av varorna uppgick till 400 kr medan du endast hade scannat varor för 255 kr. Det butiksbiträdet misstänker dig för är då ringa stöld vilket anges i 8 kap. 2 § BrB.

Vart går gränsen för när man anses ha stulit något?

Gränsen för vad som ska utgöra ringa stöld har utvecklats genom praxis och har genom NJA 2009 s. 856 fastställts till stöldgods med ett belopp under 1000 kr. Är butiken en självbetjäningsbutik (d.v.s. att du själv hämtar varorna i butiken och sedan betalar dem i en kassa), med kassaspärr, fullbordas brottet när du passerar kassaspärren utan att ha betalat för de varor du har tagit med dig från butiken, vilket framgår av NJA 1965 s 398. Saknar butiken kassaspärr men har klart avgränsade avdelningar, fullbordas brottet när du har medtagit varor från en avdelning och lämnar avdelningen, utan att först betala för varorna, se NJA 1964 s 97. I en butik utan varken kassaspärrar eller klart avgränsade avdelningar fullbordas brottet, när du lämnar butiken, vilket sker genom att du passerar butikens utgång eller dess larmbågar, vilket framgår av NJA 1972 s 253.

Hur bedöms skyldigheten kring ett brott?

Det ska här påpekas att ett försök till ringa stöld inte är straffbelagt till skillnad från stöld av normalgraden (det framgår indirekt av 8 kap. 12 § BrB). Med detta innebär att en person som har tänkt stjäla, försökt stjäla, men av någon anledning inte lyckats, inte blir skyldig till något brott.

I ditt fall är saken annorlunda då du inte haft någon avsikt att stjäla från butiken, utan i stället handlar det om ett missförstånd. Enligt den svenska straffrätten krävs det, för att ha gjort sig skyldig till ringa stöld, att man har som avsikt att olovligt tillgripa sig en vara, detta ska alltså ha skett med uppsåt för att brott ska anses begånget. Av allt att döma har du inte haft ett sådant uppsåt, och du kan således inte anses ha begått ett brott. Inte heller hade du i detta fall begått ett brott om du rent faktiskt hade haft uppsåt, då jag uppfattar det som att du ändå betalade de 400 kr som varorna var värda innan du lämnade butiken (och som ovan nämnt är försökt till ringa stöld inte straffbart).

Sammanfattning

Du har inte begått ett brott då du inte haft uppsåt att begå densamma, så ur rent straffrättslig kontext kan du känna dig lugn. Jag rekommenderar dock att du tar kontakt med COOP:s kundtjänst och förklarar missförståndet för att på så sätt slippa framtida konflikter med butiken.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (743)
2021-11-20 Preskription av brott
2021-11-16 Olagligt att leta i annans sopor?
2021-11-12 Gränsdragningen mellan försök till ringa stöld och försök till stöld
2021-11-05 OAVSIKTLIG STÖLD

Alla besvarade frågor (97337)